OlliPusa

Missä ovat presidenttiehdokas Haaviston näytöt – osa 2?

Ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta kirjoitin blogin presidenttiehdokas Pekka Haaviston näytöistä. Siinä pohdin Haaviston näyttöjä erittelemällä hänen ”CV:tään” paikantäyttäjän ominaisuudessa. Tuollaiseen kuuluu tietenkin kriittisesti analysoida paikanhakijaa ja hänen näyttöjään. Blogi herätti paljon keskustelua ja kommentteja. Vaikka asioita Haaviston taustasta alkoikin löytyä, jäi paljon asioita auki. Linkki tuohon keskusteluun on tässä:

 

http://ollipusa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/94860-miss%C3%A4-ovat-presidenttiehdokas-haaviston-n%C3%A4yt%C3%B6t

 

Haaviston taustan selvittäminen on osoittautunut varsin vaikeaksi. Seuraavassa keskityn tarkastelemaan Haaviston nimittämistä ja toimintaa Sudanin /  Darfurin kriisissä. Sitä Haavisto on itse pitänyt merkittävänä kansainvälisenä saavutuksenaan ja yhtenä perusteluna esiintymiselleen suurena rauhanvälittäjänä. Mitä tuosta asiasta on kaivettavissa esiin muuten kuin Haaviston itsensä ja hänen innokkaiden tukijoidensa kertomana? Tässä kerätyt tiedot perustuvat eri puolilla käydyn keskustelun ja eri lähteistä saatuun aineistoon. Suomen
Kuvalehdessä käyty keskustelu asiasta oli aika laaja ja kiinnostuneen kannattaa suoraan tutustua siihen.

 

1. Tehtävään nimittäminen

 

Pekka Haavisto nimitettiin Sudanin kriisissä EU:n erityisedustajaksi (EUSR). Kyseessä on arvostettu tehtävä ja tehtävän vaatimukset sen mukaiset. Tällaisesta tehtävästä ja sille asetettavista vaatimuksista on olemassa EU:n linjaukset 28.10.2003. Sen mukaan erityisedustajan pätevyysvaatimuksista mainitaan:

 

"To ensure that EUSRs have political access at the necessary level, highly qualified and experienced candidates should be sought. The level of appointment of EUSRs should reflect this and therefore be maintained at A1/4 level.”

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st13/st13833.en03.pdf

 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisedustajan pitää olla hyvin kokenut henkilö ja häneltä vaaditaan korkeakoulututkinto. Määritelmässä on muoto ”pitäisi”, joka tarkoittaa sitä, että joissakin tilanteissa ehdosta voidaan joustaa. Tällaiset paikat ovat varsin haluttuja, jolloin pätevyysvaatimusta täyttämättömän nimittäminen paikalle lienee aika epätodennäköistä. Tehtävään on yleensä kilpailevia ehdokkaita eri maista. Esimerkiksi tehtävän palkkaus on lisineen liki 20.000 euroa kuukaudessa.

 

Päivitys 30.1.2012 Lisään tähän linkin EU:n Afrikan erityisedustajan pätevyysvaatimuksista siinä muodossa kuin ne EU:n virallisessa lehdessä esitettiin etsittäessä EUSR:a vuonna 2007. Linkki lehteen on tässä:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:191A:0001:0006:EN:PDF

 

Tästä hakuilmoituksesta voi poimia joitakin kohtia esille erityisedustajalta vaadittavasta pätevyydestä.

 

Applicants must:

 

1. Be a citizen of one of the EU Member States;


2. Hold a university degree that gives access to undertaking doctoral studies;


3. Have at least 15 years postgraduate professional experience
at a level to which the qualifications referred to above give admission; at
least five of that professional experience must have
been gained at high management level;


4. Have a thorough knowledge of one of the official languages of the EU and a
satisfactory knowledge of another of these languages.

  

Siis tehtävään nimitettävällä TÄYTYY olla sellainen yliopistollinen koulutus, että hän voi suorittaa tohtorinopinnot. Käytännössä nimitettävällä pitää siis olla vähintään yliopistollinen loppututkinto.

 

Edelleen henkilöllä TÄYTYY olla yliopiston loppututkinnon suorittamisen JÄLKEEN 15 vuotta kokemusta sellaisessa tehtävässä, johton tutkinto luo pätevyyden. Tästä 5 vuotta TÄYTYY olla hankittu korkealla johtotasolla.

 

Siis Haavisto on yksiselitteisesti ollut epäpätevä tehtävään, johon hänet on nimitetty. Kysemys on jopa juridisesta ongelmasta ja asia ei liitty suoranaisesti edes presidentivaaleihin. Asia tuli vain esille presidentinvaalien sivutuotteena.

 

 Lähtökohtaisesti EU olettaa, että jäsenmaa huolehtii esittämänsä ehdokkaan pätevyyden tarkistamisesta. Asia esitellään Suomessa valtioneuvostossa ja siinä esittelijä vastaa siitä, että pätevyydet on tarkistettu. Jos pätevyydessä on puutteita, pitää erikseen päättää erivapaudesta.
Nyt Haaviston nimittämisen yhteydessä ongelma on, että kukaan ei tiedä, onko valtioneuvosto päättänyt asiasta lainkaan vai onko asia käsitelty epävirallisemmin? Missä on sellainen pöytäkirja?

 

Suomen Kuvalehden keskustelusta poimin seuraavan kohdan: ” EU-MINVAn pöytäkirjan mukaan 'Erityisedustajan tehtävän hakuaikaa jatkettiin alkuperäisestä päivämäärästä 6.7.2005 vuorokaudella, kun
Rylanderin lisäksi muita ehdokkaita tehtävään ei ilmoitettu. Suomen ehdokkaan nimeämisen jälkeen Saksa ilmaisi suoran tukensa.' Tuomioja edusti Suomea 18.7.2005, kun Haavisto nimitettiin Darfur-virkaan.”

 

Mikäli tämä pitää paikkansa, Haavisto tuotiin nimitysprosessiin jatkamalla hakuaikaa päivällä, eikä asiaa koskaan viety valtioneuvoston käsittelyyn. Silloin pätevyysvaatimusten tarkistusta ei Suomessa tapahtunut.

 

Haaviston nimittäminen EU:ssa tapahtui 18.7.2005. Tuossa kokouksessa käydystä keskustelusta ei ole tarkempaa tietoa, vaikka muistio kokouksesta löytyykin:

 

http://reliefweb.int/node/179141

 

Suomen Kuvalehden keskustelussa väitettiin, että Haaviston nimitystä vastassa on ollut laaja rintama hänen puuttuvan Sudan tuntemuksensa vuoksi. Saksa oli kuitenkin ilmoittanut tukevansa Suomen esitystä, mikä mahdollisesti on ollut ratkaisevaa. Saksan ulkoministerinä
tuolloin oli vihreiden Joschka Fischer. Sattumalta kokousmuistiossa todetaan Haavistosta, että hän oli tuolloin ”a spokesperson for the European Greens” eli Euroopan vihreiden puheenjohtaja.

 

Entä miten Haaviston puutteellinen koulutus käsiteltiin kokouksessa? Ilmeisesti sitä ei käsitelty mitenkään. Eikä kukaan sitä edellä mainitun pöytäkirjan mukaan varmaan osannut ihmetelläkään. Pöytäkirja toteaa Haavistosta:

 

 “He has been a Visiting Researcher at the Finnish Institute for International Affairs and a Visiting Professor to the University of Bristol. He is a Visiting Lecturer to the University of Helsinki and to the NATO School in Oberammergau.” Siis Haavisto esitellään EU:ssa Ulkopoliittisen instituutin tutkijana, Bristolin yliopiston vierailevana professorina, Helsingin yliopiston luennoitsijana ja NATON:n koulun luennoitsijana. Tällä on häivytetty se, että ylioppilas Pekka Haavistolta on puuttunut virkaan vaadittava pätevyys. Haavistolla oli kyllä
muutama vuosi kokemusta YK:n tehtävistä, mutta se rajoittui ympäristövaurioiden arviointiin eikä ollut ”rauhanvälitystä”.

 

Onko tämä kuvaus Haaviston nimittämisestä oikea? Se kyllä selittäisi esimerkiksi sen, miksi Haavisto on harhaanjohtavasti esittänyt Bristolin yliopiston myöntämän Benjamin Meaker Visiting Professoring- stipendin harhaanjohtavasti lyhennettynä visiting professor ja työkokemuksessa eikä palkintoina / huomionosoituksina. Tuollaisesta kuvauksesta lukija saa kuvan, että Haavisto on monessa paikassa toiminut tohtoritasoinen tutkija. Jos asiasta ei löydy tarkempaa tietoa, tuo kuvaus tapahtumista on siis ilmeisestikin oikea?

 

Kyseessä olisi tämän mukaan karkeasti sanottuna poliittinen virkanimitys, jossa Pekka Haavisto on epäpätevänä nimitetty EU:n erityisedustajaksi.

 

2. Toiminta Sudanissa

 

Pekka Haaviston toiminnasta Sudanissa / Darfurissa löytyy jonkin verran aineistoa hänen itsensä kertoman lisäksi. Pekka Haaviston kausi loppui 2007 alussa ja 15.2.2007 EU:n neuvosto jatkoi Haaviston kautta 30.4.2007 asti. Haavisto lopetti erityisedustajana huhtikuun lopussa 2007. Suomessa oli pidetty eduskuntavaalit 18.3.2007 ja Haavisto valittiin kansanedustajaksi. Haaviston eroa ja seuraajan nimittämistä koskevan kokouksen pöytäkirja on päivätty 5.4.2007 ja on tässä:

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st08/st08268.en07.pdf

 

Yhdessä lähteessä tuosta vaihdoksesta todettaan aika karusti: ”The politically proactive and  independent Haavisto failed to acknowledge the limits of his mandate and was replaced by a Danish diplomat Torben Brylle who respected the limitations set by leading member states.” Eli Haavisto ei ymmärtänyt tehtävänsä rajoja ja johtavat jäsenmaat vaihtoivat hänet tanskalaiseen diplomaattiin Torben Brylleen.

 

http://www.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/Ferhatovic%20Sudan.pdf

 

Helsingin Sanomissa Haavisto kertoi, että oli keskustellut asiasta EU:n turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Javier Solanan kanssa ja ymmärsi, että EU:n pitää vetäytyä aktiivisesta rauhanvälitystyöstä ja siksi hän päätti ryhtyä kansanedustajaehdokkaaksi. Tuomiojan mukaan Haavisto taas jättäytyi tehtävästä siksi, että hänellä oli henkilökemiaongelmia Solanan kanssa. Haaviston käsityksen mukaan näin ei ollut. Oli niin tai näin, tilanne lienee ollut
kiusallinen ottaen huomioon tavan, jolla Haavisto tehtävään junailtiin.

 

Pian tämän jälkeen Haavistosta junailtiin YK:n neuvonantajaa Darfurin kriisissä. Wikileaksin julkaiseman amerikkalaisen diplomaattisähkeen mukaan Haaviston asiantuntemus asetettiin kyseenalaiseksi Yhdysvaltain Sudanin-suurlähetystössä vuonna 2007. Lisäksi ”useat” suurlähetystön lähteet katsoivat, että Haavistolla ei ollut tehtävän hoitamiseksi ”riittävää
uskottavuutta” Sudanin hallituksen eikä Darfurin kapinallisten keskuudessa. Näistä lähteistä mainitaan vain Hollannin edustajat Sudanissa.

 

Haavisto kuitenkin nimitettiin tehtävään. Abdel Ghaffar Ahmad niminen professori Khartumin yliopistosta kuvaa laajasti rauhanhankkeita Etelä-Sudanissa.

 

http://www.cmi.no/publications/file/3645-sudan-peace-agreements.pdf

 

Kirjoituksessaan Ahmad kuvaa (s. 9) ponnisteluja muutama vuosi sitten: “In the beginning of the deliberations, an attempt was made to draw attention to a conflict taking place in Darfur, although nobody listened until the conflict received international attention – meaning that it could then be easily addressed then. An agreement finally came more than 17 years later (in May of 2006), though there was no one to sign it but a fraction of a rebel group out of several on the scene (amounting now to more than 20).”

 

Siis 2006 (jolloin Haavisto oli EU:n erityisedustaja Darfurissa), siellä yritettiin saada aikaan rauhansopimus. Lopulta sen allekirjoitti vain yksi kapinallisryhmä lukuisista alueella toimivista. Olikohan tämä jotenkin vaikuttamassa siihen, että ”Haavistolla ei ollut tehtävän hoitamiseksi riittävää uskottavuutta Sudanin hallituksen eikä Darfurin kapinallisten keskuudessa”?

 

Edelleen professori Ahmad jatkaa: “Actors representing the regional and international community met with success in addressing the issues in Naivasha, but this was not the case in Abuja (on Darfur) or in Asmara (on East Sudan). The drafters of the Abuja Agreement admitted their errors and the fact that their effort appeared somewhat amateurish, and their efforts to seek help from those with in-depth local knowledge were limited”

 

Darfurin (Haaviston toimialue) toimijat myönsivät virheensä ja sen tosiseikan, että heidän yrityksensä vaikuttivat jonkin verran amatöörimäisiltä. Ja heillä oli varsin rajallisesti yritystä hakea apua niiltä, joilla oli syvällistä paikallista tuntemusta.

 

“Alaviitteessään professori Ahmad vielä toteaa (s.9): "At a meeting organised by the office of the UPeace University in Addis Ababa, July 21-23 2009, three members of the mediation team of the Abuja agreements signed by one faction of those active in the conflict were there and admitted its total failure. They were Abdul (Abdulkader) Mohamed, Ambassador Boubou Niang (Senegalese) and Pekka Haavisto (former Finnish minister and MP, Finland).”

 

Siis 2009 järjestetyssä tapaamisessa kolme alueella Abujan/Darfurin rauhansopimusta puuhanneen välitystiimin jäsentä myönsivät hankkeen täydelliseksi epäonnistumiseksi. Yksi noista oli entinen suomalainen ministeri Pekka Haavisto.

 

Tämän enempää asiaa penkomatta tulee varsin kummallinen olo. Toki eri kirjoittajat voivat olla puolueellisia ja värittää asioita. Kuitenkin kaikesta tulee kuva Haavistosta, joka junailtiin
koulutukseltaan ja kokemukseltaan epäpätevänä ”rauhanvälittäjäksi” Afrikkaan. Ja hän hoiti tehtävää amatöörimäisesti ja sen lopputulos on todettu täydelliseksi epäonnistumiseksi.

 

Olisi aika alkaa saada kovia faktoja tästä asiasta. Muuten kai pitää lähteä siitä, että asiassa harhautetaan meitä suomalaisia veronmaksajia – ja äänestäjiä. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (124 kommenttia)

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Etelä-Sudanin itsenäistymisen juhlintahan alleviivaa sitä,että monikulttuurinen yhteiskunta epäonnistui Sudanissa vakavien uskonnollisten ja kulttuuristen ristiriitojen vuoksi.

Miksi se onnistuisi paremmin Suomessa voitaisiin kysyä Haavistolta(kin).

Olli Pusa

Voihan noinkin kysyä. Minua askarruttaa enemmän totuus presidenttiehdokas Haaviston toimista. Hän esiintyy rauhantekijänä, diplomaattina ym. Mutta maailmalta löytyy varsin erilaisia tulkintoja Haaviston toiminnasta, mitä hän on itse esittänyt. Näin yhden vaalikeskustelun, jossa Haavisto peräänkulutti, että luurangot pitää kaivaa kaapista ennen vaaleja. Toimin tässä siis oikeastaan hänen toivomuksensa mukaisesti.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisedustajan pitää olla hyvin kokenut henkilö ja häneltä vaaditaan korkeakoulututkinto. Määritelmässä on muoto ”pitäisi”, joka tarkoittaa sitä, että joissakin tilanteissa ehdosta voidaan joustaa."

Toisin sanoen tutkintoa ei vaadita.

Haavisto, jolla ennen Euroopan erityisedustajaksi nimittämistään oli kuuden vuoden kokemus kansainvälisistä tehtävistä oli erittäin pätevä, ja täytti ehdot.

Tuo koulutustaso tarkoittaa, että jos pesti pannaan julkiseen hakuun niin keskimäärin tuolla tasolla voidaan saavuttaa tuo sopivaksi katsottu taso. Tämä ei kuitenkaan ole tuon lainaamasi määritelmän mukaan pakollinen vaatimus, ja sen voi korvata kokemuksella ja osaamisella. Haavistolla on myös tuossa vaiheessa ollut tunnettuja tukijoita ja suosittelijoita, jotka olivat hänen työtään seuranneet käytännössä.

Hänen nimityksessään ei ole mitään ongelmaa.

Artikkelissasi on suoranainen kardinaalivirhe, sillä http://www.bristol.ac.uk/ias/fellowships/meakers/ sivun mukaan tuo oikea termi kuuluu IAS Benjamin Meaker Visiting Professor (IAS BMVP) eikä Benjamin Meaker Visiting Professoring.

OLET TEHNYT VIRHEEN. Anteeksi jos piti kirjoittaa tuo isolla, mutta perustat yhden väittämistäsi virheelliseen käsitykseen oikeasta termistä, jonka voi siis tuolta linkistä tarkistaa kuka tahansa.

Päätelmäsi tuosta uskottavuudesta ovat vääriä, ja voit katsoa Haaviston ja Niinistön tentin Yleltä, missä tätä samaa häneltä kysytään (http://areena.yle.fi/video/1327610052370) Siellä Haavistoa tentataan tästää Sudan-asiasta enemmänkin.

Jo tuo professoring-hölmöys osaltasi kertoo, että et taida itse olla faktojen kanssa tästä asiasta perillä ja harhautat ilmeisen tahallasi tuossa, tai kykysi etsiä todellista informaatiota on puutteellinen.

Olli Pusa

Lupaavan tuntuista. Haaviston tukijoilta alkaa ilmeisesti pokka pettää. Onko luvassa se, että kuullaan joskus totuuttakin?

"Toisin sanoen tutkintoa ei vaadita."

Väärin. lähtökohtana on, että tutkinto vaaditaan. Toki poikkeuksia voidaan tehdä. Suomessakin esimerkiksi Eva Biaudet nimitettiin erityisluvalla vähemmistövaltuutetuksi, vaikka pätevyys puuttui. Kyseessä oli poliittinen nimitys. Haaviston tapauksessa asia salattiin CV:tä väärentämällä. Haavistonkin tapaus oli ilmeinen poliittinen nimitys.

"Haavisto, jolla ennen Euroopan erityisedustajaksi nimittämistään oli kuuden vuoden kokemus kansainvälisistä tehtävistä oli erittäin pätevä, ja täytti ehdot."

Haavisto oli ollut YK:n tehtävissä, joissa esimerkiksi tutkittiin, onko jossakin käytetty köyhdytettyä uraania. Geiger-mittari ja näytteiden ottaminen eivät liity rauhanvälitykseen. Haavistolla ei ennen Sudania ollut mitään kokemusta rauhanvälityksestä.

"Haavistolla on myös tuossa vaiheessa ollut tunnettuja tukijoita ja suosittelijoita, jotka olivat hänen työtään seuranneet käytännössä."

Tuon totesinkin jo edellä. Kyseessä oli ilmeisesti vihreiden poliittinen nimitys.

IAS Benjamin Meaker Visiting Professor (IAS BMVP) asiaa on edellisessä blogissa vatvottu kymmenissä kommenteissa, enkä ala sitä tässä toistaa. Kyseessä on palkinto apuraha. Haavisto esittelee tuota CV:ssään kohdassa työkokemus kutsumalla itseään Bristolin yliopiston vierailevaksi professoriksi. Britanniassa professori on tohtori (vähintään). Eli Haavisto esittää CV:ssään olevansa tohtori. Tuo sama harhautus on myös ollut EU:ssa, kun hänet on nimitetty Sudaniin, mikä käy ilmi blogissa olevasta liitteestä. Samassa yhteydessä hän luettelee muita luennointikeikkoja antaen kuvan itsestään akateemisena tutkijana. Sillä peitetään pätevyyden puute.

Sudanin operaatiosta afrikkalaiset lähteet kertovat Haaviston itsensäkin myöntäneen, että touhu oli amatöörimäistä ja päättyi täydelliseen epäonnistumiseen. Suuri rauhatekijä? Milloin Haavisto kertoo totuuden meille, kun hän on sen kuulemma jo myöntänyt afrikkalaisille?

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Kannattaisi muuten myös tutkia tämän European Investment Bankin metodeja. Veikkaisin, että sinun tyylilläsi aiheesta voisi irrota jotain hupaisaa.

http://www.internationalrivers.org/the-way-forward...

"This report, commissioned by CEE Bankwatch Network and written by International Rivers, details how large dams financed by the EIB have damaged communities and the environment and failed to bring promised development benefits."

http://debttribunal.wordpress.com/2008/04/25/the-e...

"The EIB is rather secretive about its projects. Minutes of its meetings are never published, so it is widely suspected that there is a culture of swapping favours between the countries."

"In 2001, the EIB granted loans to the Chadian and Cameroonian governments and to Chevron and Exxon. Amnesty International found that the Chadian security forces carried out large-scale massacres of unarmed civilians in the oil-producing region in the late 1990s at the time of intense project preparations. The scandal was deepened further by the fact that Chad used part of the loan to purchase weapons."

http://www.bicusa.org/en/Institution.Lending.18.aspx

" The EIB’s heavy investment in Africa’s oil, gas and mining sectors has drawn considerable criticism because of the negative environmental, social and economic impacts of the extractive industries, and the Bank’s limited capacity to mitigate them."

etc.

Siinä missä Haavisto on työskennellyt YK:lle, jolla on kuitenkin meriittiä esimerkiksi UNICEFin kautta lasten auttamisesta ympäri maailmaa sekä rauhanturvaamisesta niin Niinistö on työskennellyt pankille, jonka rahoittamat projektit ovat käytännössä tuhonneet asioita ja ihmisiä.

Sinun tyylilläsi tuosta edellisestä esimerkiksi sellaisen päätelmän, että EIB rahoittaa projekteja, joista hyötyvät eurooppalaiset yritykset - välittämättä paikallisista vaikutuksista.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisedustajan pitää olla hyvin kokenut henkilö ja häneltä vaaditaan korkeakoulututkinto. Määritelmässä on muoto ”pitäisi”, joka tarkoittaa sitä, että joissakin tilanteissa ehdosta voidaan joustaa."

Kyseessä ei ole vaatimus tuon alkuperäisen tekstinkään mukaan. Haavistolla oli kokemuksensa pohjalta riittävät kontaktit ja tiedot. Hän oli pätevöitynyt erityisedustajaksi vaaditulle tasolle käytännössä tekemiensä töiden kautta. Tuo tutkintovaatimus on tuossa toissijainen, kuten selitin ensimmmäisessä viestissäni.

Tuo "professoring" kikkailusi on virhe, joka sinun on syytä korjata, koska se on väärä eikä anna sinusta hyvää kuvaa.

Haavisto ei esitä olevansa tohtori; tämä on omaa keksintöäsi. Haavisto taustat lienevät tarkistetut ja asiat varmistettu.

Minäkin lisään hakemuksiini suositteliijat.

Minustakin olisi hyvä, jos pitäydyttäisiin faktoissa.

Olli Pusa

"Kannattaisi muuten myös tutkia tämän European Investment Bankin metodeja. Veikkaisin, että sinun tyylilläsi aiheesta voisi irrota jotain hupaisaa."

Olen eurotaloudessa keskittynyt selvittämään eurokriisin taustoja. Löydät siitä useita blogeja näiltäkin sivuilta. Saat ihan vapaasti tutkia tuota lähdettäsi. Toivottavasti jaat muillekin löytösi.

Se ei poista sitä, että Haaviston kupruihin ei ole löytynyt vastausta. Meillä tuntuu olevan yksi iso ero ajattelutavassa. Minusta luottamuksen kohteen tulee luottamuksensa ansaita, kenelläkään ei tule olla sokeaa luottamusta. Jos olisin lähtenyt tukemaan jotakin ehdokasta ja paljastuisi kummallisuuksia ehdo´kkaan taustasta, odotan, että ehdokas kertoo asiaan liittyvät faktat. Kupurujen salaaminen on vaarallista. Siitähän Haavistokin itse muistutti eräässä vaalikeskustelussa vaatimalla luurankoja kaapista. Hän viittasi seurauksina Itävaltaan ja Kurt Waldheimiin.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Olen käynyt tuon lainaamasi Atlantic Initiativen raportin täällä alusta loppuun läpi: http://jannes.puheenvuoro.uusisuomi.fi/95506-haavi...

Haavistosta ei ole paljastunut mitään 'kupruja'.

Darfurin rauhanprosessi on pidempi kuin esimerkiksi EU:n läsnäolo prosessissa mukana. Haavisto teki osansa ja kuten tuo itsekin lähteenäsi käyttämä Atlantic Initiativen raportti osoittaa, niin yritti tehdä sitä hyvin.

Tuo lainaamasi Abdel Ghaffar Ahmad viittaa tuossa Haavistoon liittyvässä lainauksessa kokoukseen "The Conference on Environment and Conflict in Africa, with Special Emphasis on Darfur", jossa käytiin läpi prosessia kaikkien siihen osallistuneiden kesken. Ikäänkuin debriefing-tyylisesti Africa Programme of the University for Peace instituution alla.

Kuten tuosta Atlantic Initiativen raportista käy ilmi oli koko EU:n lähestymistapa konfliktiin epäyhtenäinen ja heikko. Haavisto _itse_ oli mukana tuon konferenssin järjestämisessä, josta Ahmad (hän oli yksi osallistujista) on tehnyt myös siis havaintoja.

"The European Union Special Representative for Sudan, Pekka Haavisto, proposed to Amr Musa, Secretary General of the League of Arab States, that the EU and LAS could jointly work on organising a scientific conference to bring together researchers from Darfur, and others familiar with the situation on the ground"
- http://www.africa.upeace.org/documents/environment...

Olli Pusa

Janne Särkelä. Päivitin blogiin tiedot EU:n Sudanin erityisedustajalta vaadittavasta pätevyydestä. Sen mukaan henkilöllä pitää olla:

Yliopiston tutkinto, joka oikeuttaa tohtorinopintoihin.

15 vuotta työkokemusta ylioipiston loppututkinnon suorittamisen jälkeen sellaisista tehtävistä, joihin tutkinto luo pätevyyden. Tästä viisi vuotta pitää olla korkalla johtotasolla.

Siis väiteesi siitä, että Haavisto täytti viralle asetettavat ehdot ovat yksiselitteisesti virheellisiä.

Raine Laukkanen

Voisit varmaan hankkia oikeita todisteita. Se että sinulla ei niitä ole, ei valitettavasti oikeuta tekemään huonoja käännöksiä jälkiviisasteluista joita joku on tehnyt kaukana Darfurista.
Tunnut myös uskovan että ulkomailla puhutaan aina totta eikä kenelläkään ole mitään kytköksiä Sudanissa operoiviin öljy-yhtiöihin.
Myöskään vuoden 2007 kelpoisuusvaatimus ei alleviivaa että tarkalleen samat kriteerit olisivat olleet käytössä aiemmin. Tällainen pintaraapaisusyytös vain laittaa oman akateemisen koulutuksesi omituiseen valoon.. valitettavasti.

At a meeting organised by the office of the UPeace University in Addis Ababa, July 21-23 2009, three members of the
mediation team of the Abuja agreements signed by one faction of those active in the conflict were there and admitted its
total failure.
Itse tulkitsen tuon lauseen niin, että järjestetty tapaaminen osapuolien välille oli 'total failure' koska paikalle ei saapunut kuin yksi osapuoli.
Ei siis koko toiminta. Eikä siinä oteta kantaa miksi saapuneita ei ollut enempää ja mitkä vaikuttimet olivat niillä esteenä.

Olli Pusa

"Voisit varmaan hankkia oikeita todisteita. Se että sinulla ei niitä ole, ei valitettavasti oikeuta tekemään huonoja käännöksiä jälkiviisasteluista joita joku on tehnyt kaukana Darfurista."

Käänösohjeesi sanalle "total failure"? Ehkä "Suuri Rauhanteko"?

Kuten olen todennut, eri tahoilla voi olla värittyneitä näkemyksiä. Niitä alkaa olla vain aika monelta taholta, joten ei riitä, että Haavisto selittää asioita parhain päin. Itse hän pyysi kaivamaan luurangot kaapeista ennen vaaleja.

"Myöskään vuoden 2007 kelpoisuusvaatimus ei alleviivaa että tarkalleen samat kriteerit olisivat olleet käytössä aiemmin. Tällainen pintaraapaisusyytös vain laittaa oman akateemisen koulutuksesi omituiseen valoon.. valitettavasti."

On totta, että 2007 pätevyysvaatimukset voivat olla erilaiset kuin 2005. Tosin ne ovat linjassa 2003 yleisohjeen kanssa. Jos vaatimuksia on 2007 tiukennettu, jotta estetään uudet "Haavistot", ei sekään Pekka Haavistolle kovin imartelevaa ole. Pekka Haavisto ei ole kyennyt esittämään mitään, joka kumoaisi nämä tiedot. Faktat tiskiin.

On tainnut raapaisu, pinnallinen tai ei, osua arkaan paikkaan.

Olli Pusa

Darfurin kriisi on pitkä kuten Ahmadin kirjoituksesta käy ilmi. Ja Haavisto vain yksi (melko lyhytaikainen) toimija siinä. Luonnehdintoja nimenomaan Haaviston hankkeista ja Haavistosta:

"toiminta amatöörimäistä", "rauhansopimuksen allekirjoitti vain yksi kapinallisryhmä konfliktin lukuisista osapuolista", "ei omaa uskotavuutta Sudanin hallituksen ja kapinallisten keskuudessa", "täydellinen epäonnistuminen".

Et ole lukenut kommentteja. Useissa kohdissa on todettu, että rauhan hierominen on vaikeaa ja epäonnistumisia tulee paljon. Mutta valehteleminen ja pimittäminen asioista onkin tässä se olennainen juttu.

Siis: Haavisto nimitettiin ilmiselvästi epäpätevänä tehtävään. Hän toimi tavalla, jota EU:n suurvallat (joilla vanhoina siirtomaavaltoina saattaa olla omia intressejä ja toissaalta myös asiantuntemusta) eivät hyväkksyneet ja jota pidettiin amatöörimäisenä. Ne potkivat Haaviston pois.

Entäpä, jos Haavisto amatöörimäisellä sooloilullaan vaikeuttikin konfliktin ratkaisemista? Kriisi pitenee ja tuhannet sudanilaiset kuolevat. Siksikö, että Haavisto yritti saada nostetta uralleen?

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Tuon Atlantic Initiative raportin mukaan näin ei tapahtunut.

"The appointment of a EUSR did not lead to fewer member states activities as one would assume. In Sudan, member states still dispatched their own envoys, which pursued primarily national policies"

"The practice of international coordination brought about the Abuja Process for the South Sudan and Joint Commission for Darfur. While the EUSR participates in these fora, the cohesion of the EU’s external representation is regularly undermined by bilateral talks and agreements between member states"

En kyllä usko, että Haavisto oli epäpätevä, mutta koko EU:n strategia oli sekaisin. Haavistoa ei tuettu, koska kaikki vetivät välistä. Tämä pidentää mitä tahansa kriisia ja tappaa viattomia.

Haavisto ei ole pimittänyt mitään, vaan vastaa aina asiasta kun kysytään. En ole lukenut hänen kirjojaan, mutta sieltäkin näistä asioista voinee lukea.

Olli Pusa

Amatöörimäinen rauhasopimus, jonka allekirjoitti yksi konfliktin lukuisista osapuolista. Siinä tiivistetysti Haaviston toiminta.

Varmaan Darfurin konflikti oli organisoinniltaan sekaisin. Ja siellä operoivilla valtiolla oli omia intressejään. Siksi ne ehkä hyväksyivät Haaviston nimittämisen hienolta kalskahtavaan tehtävään, vaikka hän olikin epäpätevä sekä koulutuksen että kokemuksen puolesta. Poliittinen nimitys vihreille ja ehkä helpotti paineita muissa nimityksissä.

Haaviston tehtäväksi kaavailtiin ilmeisestikin vain seurailua eikä sekaantumista suurvaltojen asioihin. Kun hän ei ymmärtänyt rajojaan, Solana potki hänet pois. Osoittaa, että Haavisto ei ymmärtänyt alueen toiminnan reunaehtoja. Sellaisen tilannekuvan muodostaminen on diplomaattien perusasioita. Kertoo siis, että Haaviston osaamisesta puuttui diplomaattien perusjututkin.

Raine Laukkanen

Olen hiukan ihmetellyt käännöksiäsi. Olisiko sanakirjasi vanhentunut? Muualla englantia on käännetty toisin. Vertailuksi muutama linkki:

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.p...
Tämä ei pidä paikkaansa. Haavisto oli ollut jo vuosia YK:lla työssä, ja häntä pyydettiin virkaan. Hän ei epäonnistunut työssään, vaan jotkut
jäsenvaltiot eivät pitäneet Haaviston aloitteellisesta ja proaktiivisesta tyylistä, ja Haavisto erosi itse päästessään kansanedustajaksi.

Tanskalaisen seuraajan toisenlainen tyyli johti siihen, että projetissa ei saatu mitään aikaan, ja nykyään EU:ssa ollaan siirtymässä Haaviston
edustaman aloitteelliseen ja yhtenäiseen tyyliin. ("This lack of support for a more proactive and unified approach weakened the mission and kept the EU from becoming a real actor") Lukekaa asiasta täältä http://www.atlantic-community.org/ap...ic%20Sudan.pdf

Tämä kyseinen dokumentti siis arvioi EU:n Sudan-politiikkaa ja käy läpi koko prosessin lähes loppuun asti. Lainatuin kohta kuuluu:

* "In 2005, the Council of the EU issued the mandate for the first EUSR to Sudan, Pekka Haavisto...The politically proactive and independent Haavisto failed to acknowledge the limits of his mandate and was replaced by a Danish diplomat Torben Brylle who respected the limitations set by leading member states. As a result, the current EUSR has to focus on shuttle diplomacy and representational aspects of the job, while policy proposals are met with suspicion."
Rajat, joissa piti toimia olivat käytännössä sukkuladiplomaattisia ja edustuksellisia, eikä poliittisia aloitteita otettu nurisematta vastaan.

Aloitekykyinen ja itsenäinen Haavisto vaihdettiin tanskalaiseen diplomaattiin.

Raportti jatkaa myöhemmin:
* "The EU thus far managed to get foreign policy visibility yet failed to effectively synchronize and utilize its power in Sudan."
Ja tämä siis uuden tanskalaisen erityisedustajan kaudella.

Kritiikki jatkuu:
* "The lack of coordination with member states present in Sudan and the local EU representative provide concrete barriers that as yet remain to be overcome. A more regular forum and policy coordination are necessary...The lack of political support for a coordinated approach by member states in Sudan is another weak point. Member states interested in maintaining a national approach to the CPA and Darfur do not prefer a stronger coordination by the EUSR"

Eli jotkin EU jäsenvaltiot halusivat toteuttaa omia kansallisia lähestymistapojaan sen sijaan, että EU olisi toiminut yhteisesti, ja tämän vuoksi EUSR eli Euroopan Unionin erityisedustajan voimakas koordinointi ei miellyttänyt niitä.

Nyt päästäänkin sitten varsinaiseen asiaan eli kohtaan, jota Haavistoa tässä Sudan-asiassa kritisoineet eivät ole lainanneet:

* "Haavisto tried to coordinate the EU mechanisms and provide more policy guidance, disregarding the limits set by the member states. This lead to
discontent by a number of member states who, before long, replaced him with a more suitable successor. This lack of support for a more proactive and unified approach weakened the mission and kept the EU from becoming a real actor"
Eli Haavisto, joka vaihdettiin noin vuoden jälkeen uuteen tanskalaiseen erityisedustajaan yritti ihan alusta asti tehdä juuri oikeita asioita, jotta kaikelta sen jälkeiseltä poliittiselta epäyhtenäisyydeltä olisi vältytty, ja EU olisi voinut toimia voimakkaammin yhtenäisenä rintamana. Kenties rauha olisi lopulta jopa tullut nopeammin, ellei joidenkin jäsenvaltioiden vallanhalu ja sooloilu olisi sotkenut EU:n yhteistä rintamaa ja ääntä.

Tämä raportti siis, jota nyt monissa paikoissa lainataan todistaa itsessään alkuperäisen väitteen vääräksi, eli että Haavisto olisi epäonnistunut.

Haavisto ehti olla Sudanissa niin vähän aikaa, että rauhanprosessin aikaansaamattomuuden kasaaminen Haaviston harteille on täydellisen hölmöä. Itse asiassa Haavisto tuon raportin mukaan teki oikeaa työtä oikeassa paikassa (EU-)poliittisesti ongelmaisessa toimintaympäristössä. Hänet vaihdettiin,koska se soti joidenkin tiettyjen jäsenvaltioiden omia itsekkäitä kansallisia intressejä vastaan. Raportti on siis kriittinen EU:n jäykkiä ja koordinoimattomia mekanismeja vastaan ja näkee Haaviston niiden järkevänä ja oikein toimivana osana.

Jos jatkaa tuon raportin lukemista tuosta viimeisestä lainatusta kohdasta, niin se edelleen vain alleviivaa tähän mennessä tekemiään johtopäätöksiä ja löydettyjä opetuksia.

Raine Laukkanen

Tuo menee kyllä enemmän herjauksen puolelle. Voisit edes yrittää pysyä asialinjalla. Taustasi huomioon ottaen.

Nuo vastauksesi vain alleviivaavat pointtini. Jokainen englantia jotensakkin ymmärtävä on jo vaihtanut sivustoa..

Olli Pusa

Olen todennut, että raportteja pitää lukea sillä varauksella, että kirjoittajilla on omia tavoitteitaan. Mutta niitä alkaa olla useita: Ferhatov, Wikileaks, Ahmad,...

Ja näiden raporttien kertoman mukaan Haavisto on itsekin myöntänyt seurantakokouksessa hankkeidensa täydellisen epäonnistumisen. Haaviston omat kertomukset eivät siksi kelpaa näytöiksi. Hän on meille valehdellut hankkeensa suuriksi saavutuksiksi vaikka on kansainvälisessä seurantapalaverissa myöntänyt niiden epäonnistuneen täydellisesti. Faktoja päytään.

Kieliasioista , miten pitäisi suomentaa:

"amateurish, and their efforts to seek help from those with in-depth local knowledge were limited" ; "Total falure"

Haaviston uuskielenkäänösohjetoimiston mukaan ilmeisesti:

"Diplomaattinen ja kuunteleva; ratkaiseva edistysaskel Sudanin rauhanpyrkimyksissä."

Kummasti Haaviston innokkaimmat tukijat pakenevat selittelyjen taakse. Epäonnistuminen rauhanhankkeissa ei ole tavatonta. Tavatonta tässä on se, että Haavisto on harhaanjohtavilla tiedoila ja epäpätevänä tunkenut itsensä poliittisilla perusteilla vaativiin EU:n tehtäviin, on sitten epäonnistunut täydellisesti tehtävässään ja kertoo meille satuja suurista saavutuksistaan. Kammottavaa tässä on se, että Haaviston tukiporukka ei ymmärrä sitä, että epärehellisyys on tässä suurin Haaviston uskottavuutta tuhoava asia.

Matti Jalagin

Nyt juuri meneillään olevassa maikkarin vaalikeskustelussa Haavisto vaikutti hieman kiusaantuneelta asiasta suoraan kysyttäessä, mutta selitti jatkaneensa paikalla YK:n mandaatilla ja tehtävän onnistuneen hänen mielestään hyvin (jos kuulin oikein).

Joko aika kultaa Haaviston muistot tai muistinsa on varsin selektiivinen.

Jostain syystä Haaviston habitus kielii nyt suunnattomasta epävarmuudesta jopa siinä määrin, että myötätuntopisteitä alkaa ropista, koska kaikki kiusaavat kilttiä ja hyväntahtoista miestä.

Noihin ulkomaan "rauhanturvatehtäviin", jotka olivat nyt jo muodossa "sovittelu..", liittyen on syytä muistaa erotella kaksi jaksoa Haaviston vuosissa maailmalla.

Ensimmäinen ja pitempi jakso liittyi UNEP'in eli YK:n ympäristöohjelman toimintaan, jolla pyrittiin selvittämään konfliktialueiden maaperään liittyviä ja ympäristön sodanjälkeiseen tilaan liittyviä kysymyksiä eli esim. tutkimaan, onko jollain alueella käytetty köyhdytetystä uraanista tehtyjä ja kiellettyjä ammuksia.

Tämä aika kattaa valtaosan Haaviston ulkomaan komennuksista ja sitten on tuo Darfurin operaatio, joka näyttää menneen EU:n osalta munilleen.

Olli Pusa

Näin minäkin asian näen. Ja tuon Sudanilaisen professorin kirjoituksen perusteella Haavisto on jälkipalaverissa itsekin tunnustanut, että Darfur operaatio oli täydellinen epäonnistuminen. Kyllä Haavisto asian oikean laidan hyvin tietää.

Myötätuntopisteet kaikkien kiusaamalle kiltille ja hyväntahtoiselle miehelle voivat olla mahdollisia, vaikka asiallisesti kauheita. Haaviston ongelmat johtuvar siitä, että hän on jäämässä kiinni satujen kertomisesta.

Suomalaisilla on tosiaan taipumusta menneä heikomman puolelle. Johtunee siitä, että usein me itse olemme olleet heikompia. Mutta muistakaamme mistä tässä vaalissa on kyse. Olemme valitsemassa tasavallan presidenttiä. Jpnka pitäisi toimia puolustusvoimien ylipäällikkönä ja yhtenä valtakunnan keskeisistä johtajista kriisitilanteessa. Ei sellaista pidä valita myötätuntopisteillä. Nyt ei ole kyse idols-kisasta.

Touko Apajalahti

Ymmärsin, että Darfur oli EU:n osalta epäonnistuminen, sillä EU ei ollut poliittisesti riittävän yksimielinen sen suhteen, että rauhaa voitaisiin aktiivisesti myös neuvotella, ei vain tarkkailla. Eli Haavisto ylitti joidenkin mielestä valtuutensa, kun koitti tehdäkin jotain...

Olli Pusa

En tunne syvemmin asiaa. Voi olla, että EU:ssa haettiin enemmän passiivisten tarkkalijan roolia kuin aktiivisen rauhanvälittäjän roolia. Rehellisesti sanoen minusta Haavistolla ei ollut minkäänlaista kokemuksellistakaan pohjaa toimia rauhanvälittäjänä. Hänen aikaisempi toimintansa YK:ssa ei sellaista ollut vaan ympäristövahinkojen kirjaamista.

Minulle tulee kuva sitä, että Haavisto ei ymmärtänyt tehtäväänsä ja alkoi touhuta joidenkin muiden kanssa "amatöörimäisesti" kuten sudanilainen professori kuvaa. Silloin Haavisto toimi vastoin ohjeitaan. Varsinkin kun lopputuloksena siitä oli "täydellinen epäonnistuminen" (minkä Haavisto itsekin sudanilaisen professorin kertomuksen perusteella on myöhemmin myöntänyt), ei ole ihme jos Solanalla on tullut mitta täyteen.

Matti Jalagin

Kuinkahan pitkälle tämä hypetys supersuvaitsevaisuuden avulla uuden Suur-Suomen nostamisesta maailman johtoon (kuten eräs jo blokasi) Haaviston valinnalla kielii todellisuudessa siitä itsetunnon puutteesta ja alemmuuden tunteesta, josta meitä impivaaralaisia usein moititaan?

Yhä kummallisempia perusteita alkaa pompsahdella esiin asiassa, jossa kylmien faktojen pitäisi olla ratkaisevia pohdittaessa kahden ehdokkaan kykyä hoitaa ko. virkaa.

Jukka Johansson

En ketjua lukenut, mutta voin vaan kysyä missä olivat Ahtisaaren näytöt kun hän presidenttiytensä aloitti. Aivan, eipä niitä ollut kuin Namibian verran, nyt hän on Nobel-palkittu.

Matti Jalagin

Kyse olisikin siitä, mitä Ahtisaari itse esitti tuolloin cv:ssään ja pitikö tieto paikkansa eli oliko rehellinen ja aito karriaääri vai rakenneltu.

Olli Pusa

Ahtisaarellakin oli koko uransa ajan "koulutusongelma". Hän oli koulutukseltaan kansakoulunopettaja eli ei ylempää korkeakoulutukintoa.

Ahtisaari syntyi 1930-luvulla, opintojen valinta oli ajankohtaista 1950-luvulla. Silloin ei hyvinvointivaltiota koulutusmahdollisuuksineen vielä ollut. Ahtisaari ei ymmärtääkseni ollut mistään varakkaasta perheestä. Siksi kansakoluopettajan ura ei silloin ollut kummallinen valinta. Se oli siihen aikaan arvostettu ammatti (kansankynttilä), vaikka koulutus myöhemmin rinnastettiinkin alempaan korkeakoulututkintoon.

Ahtisaari suoritti opintonsa loppuun, mutta ajautui muihin tehtäviin. Siitä koulutusasiasta hän kärsi koko uransa, nimitykset aina erivapaudella. Haaviston osalta tilanne oli aivan toinen. Hän ei suorittanut mitään tutkintoa, vaikka mahdollisuudet hänellä oli.

Olli Pusa

Ahtisaari oli toiminut mm. YK:ssa. Hänellä oli pitkä diplomaatin ura takanaan.

Haavisto hyppäsi suoraan geigermittarin käyttäjästä rauhanvälittäjäksi. Kyllä tuollaisessa tehtävässä olisi tärkeää saada kokemusta asiasta, esimerkiksi jonkun kokeneen henkilön / diplomaatin avustajana. Sen sijaan hän ilmiselvästï "oikaisi" edellä mainituin seurauksin. Hän "oikaisi" opinnoissaan, asevelvollisuudessaan, ties missä? Se ei ole hyvä merkki vaativalle paikalle pyrkivästä henkilöstä.

Käyttäjän praatika kuva
Panu Raatikainen

Haavisto ei käyttänyt geiger-mittaria vaan johti ja koordinoi moninaisen tutkijaryhmän työskentely.

Lopeta jo tuo itsetarkoituksellinen mustamaalaaminen!

Olli Pusa

Geigermittarien käyttäjien esimies siis. Mitä tekemistä tuolla on rauhanvälittämisen kanssa? Oliko geigermittarien käyttäjien ryhmä niin riitainen, että siellä tarvittiin sovittelijaa?

Pentti Juhani Järvinen

Joissakin suhteissa tämä Haaviston maine menestyneenä rauhan rakentajana on tyypillinen esimerkki "virallisista menestyksistä," jotka mm. kulujen oikeuttamiseksi ja arkistojen "virallisesti hyväksyttäviksi" tekemiseksi tuottavat ns. "tarkistamattomia fabulointeja," tarkistamattomia sekä faktillisesti että poliittisesti järkevinä yleensä. Nämä jutut ovat yleisempiä kuin tiedetään tai uskotaan, mutta Haaviston hommien tapauksessa itse asiassa tavallisia.

Jos on käytännössä uinut vastaavien koti- ja ulkomaisten byrokratioiden uskomattomissa sokkeloissa, jo Haaviston nimityksen alkuperäinen mysteeri viittaa tähän. Se häivyttää sen faktan, että ulkoministerin että presidentin on täytynyt "tietää." Jos ja kun tieto tuo "vastuun," tai sitä voi pelätä, niin tietäminen katoaa arkistoista. Se tekee sen sekä Suomessa että jopa YK:ssa - oman kokemuksen mukaan. EU tuskin on tässä suhteessa erilainen - ellei muitakin pahempi. Eli kuka voi vastata hukatuista miljoonista?

Toinen vastaava tekijä on Afrikan olosuhteissa. Liikkuminen tosi konfliktien alueilla on vaikeaa, kallista, vaaralllista, joskus käytännössä mahdotonta. Jos tämän suora ja selvä sanominen tekee työttömäksi, verukkeita, selityksiä ja fabulointeja kyllä löytyy, tarvittaessa loputtomiin. Ja kuka ne muka tarkistaa? Ei kukaan! YK:n pääsihteeri Hammarskjöldin murha, sen hämäykset, olivat esimerkki todellisuuksista, joita ei täysin ole vieläkään selvitetty.

Onhan se kunniakasta, jos näissä olosuhteissa edes yrittää, yrittää todella. Mutta jos realistisia ollaan, se ei Haaviston kohdalla käy selväksi. Miksei hän totea realiteetteja vaan myy fabulointeja? Niinhän sitä muutkin tekivät ja läheisemmissä asioissa. Mutta kuitenkin?

Olli Pusa

Itse asiassa ei ole mitenkään kummallista, että rauhanvälittäjä epäonnistuu. Joissakin konflikteissa se on suorastaan selvää. Mutta valheiden kertominen asioista on jo jotakin muuta.

Kaisa Jalis

Tässä on sinulle Niinistön maailmankuvan näyttö. Lue huolella, etenkin lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu ja Niinistö arvelemat syyt siihen. Täydellisen materialistinen ihmis- ja maailmankuva. (Ja vielä hiton yksinkertainen!)

Maarit: Hoitotietojen perusteella lasten ja nuoren psykiatriset ongelmat ovat lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Mikä tässä hyvinvointi yhteiskunnassa tuottaa tätä pahoinvointia? Mikä on teidän arvionne?

Sauli: Minun arvioni on vaatimustaso, jolla en tarkoita pelkästään siis työssä esitettyä vaatimustasoa, koulussa esitettyä vaatimustasoa, vaan myöskin tiettyä ympäristön vaatimustasoa esimerkiksi kulutus tottumusten suhteen jotka valitettavasti kohdistuvat pahiten juuri lapsiin tai he ottavat ne vastaan pahimpana eli esimerkiksi kysymällä kun noilla lapsilla on tuota ja tuota miksei minulla ole ja jos siinä syntyy syntyy ikäänkuin tälleen tavallaan vaatimusten kehä josta sitten tipahtaa ulos ja huomaa muiden saaneen sen mistä sillä kertaan sattuu olemaan kysymys niin se voi johtaa pidempäänkin kehän ulkopuolella olemiseen ja sitä kautta vaikeuksiin.

http://punainenlanka.blogspot.com/2006/01/sauli-ni...

Olli Pusa

En ole alkanut pohtia Niinistön ominaisuuksia kahdestakin syystä. Ensiksi hän on ollut jo aikaisemmin presidenttiehdokkaana, jolloin oletan että hänen taustansa on tullut kohtalaisesti selvitettyä. Toiseksi poden tautia nimeltä kokoomusallergia. Vältän altistumista.

Jokainen voi vapaasti kirjoittaa Niinistöä ylistäviä tai kritisoivia blogeja. Siitä vaan.

Kaisa Jalis

"Ei savua ilman tulta. Haaviston tukijoiden mainostamat Haaviston tehtävään erinomaiset taidot ja diplomaattisen luonteva persoona eivät ole mitään Haaviston tukijoiden tai hienojen helsinkiläisten mainostoimiston keksimiä korulauseita. Ne ovat asioita, jotka ovat saaneet huomiota Puolustusvoimilta, ulkopolitiikan asiantuntijoilta, nobelistilta ja Perussuomalaisiltakin. Toivoisin, että epäilijöiden päässä syttyisi hieno lamppu kun valkenee miten hyvä ehdokas on kyseessä."

http://kaikki-elamasta.blogspot.com/2012/01/haavis...

Olli Pusa

On valitettavaa, että ne joiden asioita Haavisto on kertonut käyneensä korjaamassa, ovat sitä mieltä, että hän toimi amatöörimäisesti ja hankkeensa epäonnistuivat täydellisesti. Kiittämättömyys on aina ollut maailman pelastajien palkka.

Pentti Hilkuri

Kiitos Olli näistä "näytöistä". Ottaen huomioon aikaisemmat haparointisi asiakysymyksissä, tulkitsen tämän kirjoituksen satavan Haaviston laariin.

Olin aikonut äänestää Niinistöä, mutta tämä puheenvuoto omalla kapeakatseisuudellaan muistuttaa siitä, josko sittenkin olisi aika, että maamme johdossa olisi avarakatseinen ja rakentava henkilö.

Onneksi saamme tämän joka tapauksessa, sillä Essayah ja Soini ovat kisasta pihalla. Ja Väyrynen. Kaksi ylivoimaisesti parasta jäljellä. Kisa on tiukka ja hedelmällinen. Pusakaan tuskin malttaa pysyä housuissaan, vaikka aiemmin sekoittikin presidentin ja puolustusvoimien komentajien roolit.

Olli Pusa

Tulkitse niinkuin haluat. Ja suunnittele ääänestäväsi ketä haluat. Siihen on kaikila vapaus. Mutta ei totuus siitä miksikään muutu. Kuten aikaisemmin olen todennut, et ole osoittanut kykyä ymmmärtää faktoja aikaisemminkaan. Ja siihen mielipiteeseen minulla on oikeus. Saattaa olla tottakin.

Hyvää illan jatkoa. Ja muista käydä äänestämässä ketä ääänestätkin.

turunen (nimimerkki)

Pentille: Haavisto ei näköjään ole ainoa jolla jo puntti tutisee.

Olli Pusa

Äänesi käyttö on oma asiasi. Enkä halua tuputtaa ketään ehdokasta. Mutta oletko varma ettei Roope Ankka tai Mikki Hiiri sittenkin ole sinulle se oikea ;-)?

turunen (nimimerkki)

Mikki Hiiri olisi muuten aika hyvä, mutta Sanoma-yhteydet estävät Mikinkin pätevyyden mainittuun luottamustoimeen ainakin minun silmissäni.

Pentti Hilkuri

Jukka Turunen on jännä hahmo, joka kuvitteli nousevansa jopa politiikassa pinnalle suomalaisen rasismin myötä. Luuli, että hänen paljon viljelemänsä umpimieleiset, osin hulluksi luokiteltavat rotu- ja uskontoviritteiset uhkakuvat saisivat kannatusta. Eivät saaneet.

Tässä suhteessa on helppo todeta: Jukka Turunen on väärässä. Joillekin väärässä olemisen myöntäminen on vaikeata. Luulen Turusen olevan tässä suhteessa normaali tapaus, eli alunperin helposti mukaan höynäytetty tapaus, kenties sulkeutuneempi ja siten hieman luupäisempi.

turunen (nimimerkki)

"Pentillä" ei ole aavistustakaan siitä mitä olen jo saavuttanut toimillani politiikan parissa, tai toisaalta siitä, mitä en välitä saavuttaa. Mukavaa silti saada taas kyökkipsykologin lausunto "motiiveistani" ja "kuvitelmistani". Puntti siis tutisee, mikä imartelee. Tämäkin postaus muuten nosti piirun verran Ollin hienoa bloggausta US-listalla ylemmäs, mistä myös kiitosta. Haavistoa ei valita ainakaan Suomen presidentiksi.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Yhtään Milewskin dobermannia ei valita Suomen presidentiksi. Niinistö on valinnut Turusen liian vaikeaan hommaan eli ryssinyt taas.

Olli Pusa

Hilkuri. Yritetään pysyä asiassa eli Haaviston näytöissä Darfurista. Tai niiden puuttumisessa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Haavistolla on näyttöjä Eerikinkadun Corona-baarista ja siitäkin on kauan.

Olli Pusa
Olli Pusa

Ehdin katsomaan eilisen MTV 3:n vaalitentin vasta nyt netistä. Siellä on mielenkiintoinen kohta. Edellisessä bloggauksessani poimin esiin lähteen, joka kertoi Haaviston suututtaneen johtavat EU-maat. Ne vaihtoivat Haaviston pois Darfurin tehtävästä. Siinä dokumentissa Haavistosta käytettiin yhdessä kohdassa termiä "proaktiivinen". Maikkarin vaalitentissä Haavisto käytti itsestään tätä sanaa. Minkähän sanan hän tästä poimii puheisiinsa? Ehkä "total failure"?

Henri Halonen

Mielenkiinnolla odotan tähän kirjoitukseen saapuvia kommentteja. Jo edellinen kirjoituksesi sai aikaan sellaisen keskustelun kirjon josta nauttii väkisinkin, oli se sitten minkäarvoista tahansa. Kuinkahan moni eksyy asian ulkopuolelle ja todistaa olevansa reaktiivinen ja massan vietävissä, kuinka moni taasen pysähtyy miettimään sitä faktaa että presidenttiä tässä valitaan eikä levylistoilla väliaikaisesti piipahtavaa fanituskohdetta. Haenkin virvokkeet ja napostelevan ettei vallan hairahdu tässä.

Olli Pusa

Voi myös olla, että ihmiset ovat jo väsyneet asiaan. Itseäkin alkaa joskus kyllästyttää. Tämän laitoin esiin, siksi, että siinä on koottuna Haaviston Darfur tietoja. Haavisto esittelee itseään miniahtisaarena, diplomaattina ja suurena rauhantekijänä. Hänen tuota sivuava toimintansa keskittyy Darfuriin.

Afrikkalaisten lähteiden mukaan hän on itsekin tunnustanut, että touhu oli amatöörimäistä ja täydellinen epäonnistuminen. Siis Haavisto itsekin myöntänyt asian! Kun meille kerrotaan aivan muuta, mikä on totuus? Valehteleeko Haavisto meille? Faktat pöytään.

Henri Halonen

Sosiaalinen media antaa paljon iloa. Kenties hieman ilkeämielistä mutta ainakin näkee ihmisten innokkuuden.

http://www.facebook.com/haavisto2012/posts/3137833...

http://www.facebook.com/haavisto2012/posts/3140598...

Joten jos alkaa kyllästyttää niin tutustuu tähän nurjaan puoleen nähdäkseen minkä vuoksi totuutta kannattaa etsiä.

Olli Pusa

Tämä asia on pohjimmiltaan aika yksinkertainen. On perusteltuija syitä epäillä todennäköisin syin, että:

1) Haavisto on nimitetty EU:n erityisedustajaksi tilanteessa, jossa hän on antanut virheellisä tietoja esimerkiksi koultuksestaan ja kokemuksestaan.

2) Haavisto on Darfurissa ylittänyt toimivaltuutensa ja EU:n isot maat potkivat hänet tehtävästä.

3) Yksi toimivallan ylitys liittyy omapäiseen rauhantekoon, jota afrikkalaislähteet kuvaavat amatöörimäiseksi. Yksi kapinallisryhmä monista allekirjoitti sopimuksen. Ei ihme, että Wikileaks vuodossa paljastuneissa papereissa epäiltiin Haaviston uskottavuutta Sudanin hallituksen ja kapinallisten keskuudessa.

4) Jälkeenpäin pidetyssä kritiikkipalaverissa Haavisto afrikkalaisten lähteiden mukaan on myöntänyt hankeen olleen täydellinen epäonnistuminen.

5) Meille suomalaisille Haavisto ei ole myöntänyt "amatöörimäisen hankkeen täydellistä epäonnistumista". Valehteleeko hän meille?

Nyt valitaan presidenttiä ja Haavisto on väittänyt olevansa suuri rauhanvälittäjä ja diplomaatti juuri Darfurin ansioillaan. Toisaalta aikaisemmin Haavisto on vaalitenteissä vaatinut, että luurangot pitää kaivaa kaapista ennen vaalia. Hän viittasi mm. Itävallan presidentti Kurt Waldheimiin, jonka natsitausta paljastui vasta vaalin jälkeen aiheuttaen boikotteja Itävaltaa kohtaan.

Siis faktat tiskiin, eikä selittelyjä ja lisää vääristelyjä. Jos itse olisin ilmoittautunut jonkun ehdokaan tueksi ja sitten paljastuisi jotakin tällaista, edellyttäisin ehdokkaalta asian perinpohjaista selvittämistä.

Käyttäjän praatika kuva
Panu Raatikainen

Ei Ahtisaari ja Holkerikaan kaikissa yrityksissään onnistuneet - ei rauhanneuvotteluissa vaan aina päästä haluttuun loppputulokseen. Ne on vaikeita ja riskialttiita yrityksiä.

Miksi täällä jankutetaan yhdestä yksittäisestä tilanteesta.

Kokonaisuudessaan Haaviston tulokset puhuvat puolestaan, mistä mm. Ahtisaari on antanut hänelle tunnustusta. Ei siinä ole paljoa titteleitä kaivattu - enkä ymmärrä mikä tutkinto voisikaan valmistaa ihmistä tuollaisiin paikkoihin.

Olli Pusa

"Miksi täällä jankutetaan yhdestä yksittäisestä tilanteesta."

Haaviston "näytöt" rauhanhankkeista rajoittuvat Darfuriin. Ja hän esiintyy suurena diplomaattina ja rauhanvälittäjänä.

"Ei Ahtisaari ja Holkerikaan kaikissa yrityksissään onnistuneet - ei rauhanneuvotteluissa vaan aina päästä haluttuun loppputulokseen. Ne on vaikeita ja riskialttiita yrityksiä."

Tuon olen itsekin yllä olevassa keskustelussa todennut. Mutta Haavisto kertoo harhaanjohtavasti hankkeesta. "amatöörimäinen", "täydellinen epäonnistuminen". Ja lähteiden mukaan Haavisto on kritiikkipalaverissa itsekin myöntänyt tämän. Miksi hän meille valehtelee?

Olli Pusa

Tuo tulkinta voi olla aika lähellä totuutta. Valitettavasti.

Henri Halonen

Luettuasi blogin aiheen vastauksen luulisi tipahtavan kätösiin. Enemmän kysymyksiä totuudesta eikä ympärillä vellovasta turhautumisten aallosta. Hyvä tästä tulee.

Olli Pusa

Ja Haavisto on itse vaatinut vaalikeskusteluissa totuutta esiin. Siis olettakaamme että se lopulta tulee.

Matti Jalagin

Presidentti Ahtisaarellakin on yksi ääni uurnassa käytettäväksi, joten häntä kuullaan kyllä.

Olli Pusa

Ja olettaisin valittavan presidentinkin kuuntelevan Ahtisaaren neuvoja, jos hän sellaisia katsoo tarpeelliseksi antaa. Valittiin kumpi tahansa. Nyt on tullut sellainen kuva, että Halonen ei ole ollut niistä kiinnostunut.

Rauno Reponen

"Sanos minulle oletkos sinä koskaan nähnyt oikein viisasta miestä”

http://www.youtube.com/watch?v=v8Qsn_PAtdY

Olli Pusa on tehnyt massiivisen työn osoittaakseen Pekka Haaviston valehtelun. Valehtelun! So What?

Olli Pusalle voisi esittää tuon alussa mainitun Ana Rummmukaisen kysymyksen veljelleen Vilippukselle, mutta hieman toisessa muodossa: "Sanos minulle oletkos sinä koskaan nähnyt poliitikkoa joka ei joskus valehtelisi"

Klassisin esimerkki taitaa olla Irro Viinasen devalvaatiolausahdus.

Ja nyt Kepun porukka kertoilee poliisin tutkimista asioista koko ajan omiaan maamme oikeuslaitosta myöden. Tässä yhteydessä valehtelu-sanalle yritetään keksiä uusia merkityksiä toinen toistaa koukeroisimmin sanakääntein.

Pitäisi oikeastaan julistaa havaintokilpailu presidentinvaalien ratkettua. Millä sanoin missäkin puolueessa kutsutaan sellaista yksinkertaista suomalaista sanaa kuin valehtelu. Taitaa synonyymeja löytyä melkoisesti

Olli Pusa

Valehtelu on ihan hyvä sana. Ja mitä vaativampi tehtävä, sitä vähemmän sitä tulee hyväksyä.

Voit olla oikeassa siinä, että rehellinen poliitikko on satuhahmo. Mutta jos ei yritetä edes valvoa heitä, homma karkaa koko ajan pahemmaksi.

Rauno Reponen

"Voit olla oikeassa siinä, että rehellinen poliitikko on satuhahmo. Mutta jos ei yritetä edes valvoa heitä, homma karkaa koko ajan pahemmaksi."

Olen tuossa valvomisen suhteen samaa mieltä kanssasi.
Jotenkin vain tuntuu että tässä vaalitilanteessa epämääräisyyksien esille ottaminen uppoaa kaiken muun loskan joukkoon.

Omat kirjoituksesi alkavat olla jo samanlaista inttämistä kuin toisaalta vastapuolen vasta-argumentit.

Herää kysymys miksi esille tuomasi asiat eivät yksinkertaisdesti ole tulleet kerralla selviksi. Jotakin on ...

Olen itse siinä onnellisessa asemassa etten ole joutunut sitten 80-luvun kirjoittelemaan CV:täni.Enkä sitä enää tarvitse. Siitä huolimatta muistaisin itsekin syyllistyneeni "kallellaan olevaan kaunisteluun". Tarkoittaa sitä että jonkun kuvion suhteellisen vähäinen osuus urallani lipsahti jotenkin osuuttaan "isommilla kirjaimilla" sen oletetun suuremman arvostuksen takia. Sitten taas arkisen harmaa pitkähkö puurtaminen - siinä ei ollut oikein mitään eritystä esilletuomisen tarvetta.

Jotenkin toivoisin tämän valehtelu- ja väärinkäytös- ja arvomaailma-arvioinnin tapahtuvan silloin kun luottamusmies tai korkea virkamies suorittaa arkista työtään. Jatkuvaa valvontaa eikä heräillä vain värikkäisiin vaalisambakarnevaaleihin ja toivoisin tämän valvonnan nimen omaan tapahtuvan netissä. Toimittajakunnalla on niin vahvasti omat sidosvalvojansa ettei sieltä ole odotettavissa vallan vahtikoiria.

Ehkä tähän päästään sitten kun nettimaailma on jo niin itsestään selvää kaikille että kukaan enää yksinkertaisesti kehtaa käyttää irvailusanoja netti- tai FB-nörtti.

Oman suvun 90-vuotias pappa on saanut meiltä jälkipolvilta lahjaksi kannettavan. Pasianssien peluutahan se enimmäkseen on ja valokuvien ja videoiden katselua silloin kun me vierailulla (palvelutalossa) niitä hänelle tikulla viemme. Nettiä hänellä ei ole ja pankkiyhteys sen ikäisellä hirvittää jo ajatuksena.

Olli Pusa

"Jotenkin vain tuntuu että tässä vaalitilanteessa epämääräisyyksien esille ottaminen uppoaa kaiken muun loskan joukkoon."

Paljon mahdollista. Toisaalta sehän juuri on outoa, että Haavisto on nyt edennyt presidentivaalin toiselle kierrokselle, ilman että hänen rauhantekijän sankarikertomusten paikkansapitävyttä on tarkistettu. Olet oikeassa, että tuo selvittäminen pitäisi tapahtua paljon aikaisemmin.

"Omat kirjoituksesi alkavat olla jo samanlaista inttämistä kuin toisaalta vastapuolen vasta-argumentit."

Osittain olet varmaankin oikeassa. Toisaalta blogi perustuu aika paljolti dokumentteihin. Nyt minusta olisi Haaviston kannattajien asia osoittaa vakuuttavasti, miten asiat ovat. Jos niin ei tapahdu, vaan saivarrellaan yleisiä asioita, keskustelu menee jankkaamiseksi.

"Herää kysymys miksi esille tuomasi asiat eivät yksinkertaisesti ole tulleet kerralla selviksi. Jotakin on ..."

Tietyt asiat niistä tulevat aika yksiselitteisesti selville.

1) Haaviston nimitys oli poliittinen junailu
2) Hänen esittelynsä EU:n neuvoston dokumentissa oli harhaanjohtava
3) Haavistolta puuttui tehtävään edellytetty koulutus, eikä hänellä ollut kokemusta rauhanvälityksestä. Hän oli ollut YK:n hommissa seuraamassa ympäristövahinkoja
4) Haavisto toimi omavaltaisesti vastoin nimittäjiensä ohjeita
5) Haaviston toimintaa on afrikkalaislähteissä kuvattu amatöörimäiseksi ja täydelliseksi epäonnistumiseksi
6) Solana vaihtoi Haaviston toiseen henkilöön
7) Haavisto on itsekin myöntänyt, että hankeensa olivat täydellinen epäonnistuminen
8) Meille Haavisto on vain kehunut suuria saavutuksiaan.

Ovatko Haaviston kannattajat kumonneet nämä "todennäköisin syin syytä epäillä" kohdat? Ei.

Tunnnen CV:n käyttötavat varsin hyvin. Jokainen tietenkin painottaa sitä mieleiseen suuntaan. Se on suorastaan tavallista. Mutta jos jää kiinni tahallisesta harhaanjohtamisesta? Epärehellisyyskö ei enää olekaan mitään?

Matti Jalagin

Vapaiden demokratioiden vaaleissa sekä valkoisilla että mustilla valheilla on yleensä yksi seuraus ja se on uskottavuuden totaalinen menetys kaikessa. Toinen asia on sitten tunnepohjalta kuorossa huudettu ylistyslaulu, josta adjektiiveja ei tunnu puuttuvan.

Suomi ilmeisesti pelastuu tulevista myrskyistä v a i n valitsemalla seksuaalista vähemmistöä edustavan presidentin, koska muuten Impivaara ja Soinin vaara.

Olli Pusa

Valkoiset ja mustat valheet ovat hyvin vaikeasti tulkittava asia. Ihmiset voivat tulkita valkoiseksi valheeksi sen, että valehtelemalla ajettiin maan etua eikä omaa etua. Valehteleminen oman edusn vuoksi on yksiselitteisesti musta valhe.

Esimerkiksi Ryti todellisuudessa valehteli Hitlerille siinä, ettei Suomi tee hänen presidenttikautenaan erillisirauhaa, jos saa aseapua. Hitler kuvitteli, että se tarkoittaa vuosia. Eihän psykopaatti Hitler osannut kuvitella, että joku vapaaehtoisesti luopuu vallasta.

Iiro Viinasen devalvaatiovalhekin liikkuu korkeintaan harmaalla aleella. Itse asiassa hänhän vain löi toimittajan kanssa vetoa markan devalvoinnista toki tietäen vedonlyöntihetkellä häviävänsä. Devalvaation paljastaminen olisi kuitenkin vahingoittanut Suomea. Hävittyään vetonsa Viinanen meni automaatille, nosti rahaa ja maksoi vetonsa toimittajalle. Ei häntä kauheasti siitä ole tuomittu.

Mutta Haaviston valehtelussa on se ero, että hän valehtelee omaa etuaan ajakseen. Se erottaa valtiomiehet ja valehtelevat poliitikot toisestaan.

Henri Halonen

Kun kerron ulkomaisille kollegoilleni ja ystävilleni tuota Olli Pusan esille tuomaa Ryti-harhautusta Hitleristä, niin kaikki ihmettelevät idean nerokkuutta ja mihin se pohjautui (Hitlerin sokeaan vallanhimoon jota automaattisesti oletti muillakin olevan; tämä ymmärrettiin Suomen valtionjohdossa). Ja missä tilanteessa. Saattaa tietenkin olla että historiankirjoitus on vääristelty mutta sitä sopii epäillä, sillä yleensä sotien voittajat ovat kirjoittaneet historian tapahtumista.

Meinaapas eksyä aiheesta, mutta valehtelua on monenlaista, sumutus ja harhaanjohtaminen ovat taidonnäytteitä lajista.

Kaisa Jalis

Lisää Niinistön 'näyttöjä':

Haaviston YO-todistus: Laudatur

Niinistö: Abbrobatur

Aine - Haavisto / Niinistö

Äidinkieli, kirjallisuus ja suullinen esitys - 10 / 6

Kirjallinen esitys - 10 / 6

Historia, yhteiskunatoppi ja taloustieto - 10 / 7

Uskonto - - / 7

Psykologia ja filosofia - 9 / -

Biologia - 9 / 7

Maantiede - 9 / 7

Fysiikka - 8 / 6

Kemia - 9 / 6

Matematiikka, pitkä - 8 / -
Aritmetiikka ja algebra - - / 7
Geometria ja trigonometria - - / 6

Ruotsi - 9 / 6

Englanti - 9 / 7

Ranska - 9 / 6

Terveysoppi - 8 / -

Liikunta - 7 / -
Urheilu - - / 10
Voimistelu - - / 7

Kuvaamataito - 9 / 6

Keskiarvo - 8,9 / 6,5

Edes matikka ei mennyt hyvin. Psykologiaa ei ole lukenut ikinä, minkä huomaa siitä, kun kysytään, mikä on lisännyt lasten ja nuorten mielenterveydellisä ongelmia. Vastaus kuului:

"Kun joillain on enemmeän leuja kuin toisilla, niin sehän aiheuttaa kateutta."

Varmaan kokoomuksessa kateus on laajalle levinnyt mielenterveysongelma, kun he eivät halua jakaa rahaa yhteiskunnassa tasaisemmin.

Oikeat mielenterveyspotilaat ajetaan kaduille.

Kouluihn halutaan lukukausimaksuja. -> Että rikkaiden lapset 6,5-keskiarvollakin pääsee opiskelemaan, kun köyhillä lahjakkailla ei ole lukukausimaksuihin varaa.

Matti Jalagin

Kaatuiko Haaviston opiskelu ylioppilaaksi tulon jälkeen mainitsemaasi seikkaan eli vähävaraisuuteen, kun taas Niinistö jatkoi opiskelua runsasvaraisuuden turvin?

"Kouluihn halutaan lukukausimaksuja. -> Että rikkaiden lapset 6,5-keskiarvollakin pääsee opiskelemaan, kun köyhillä lahjakkailla ei ole lukukausimaksuihin varaa."

Olli Pusa

Ymmärtääkseni Haaviston vanhemmat olivat opettajia, isä Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori. Hänellä on ollut hyvät edellytykset opiskelujen menestykselliseen suorittamiseen. On usein todettu, että kodin perintö on ollut tässä suhteessa erittäin tärkeää. Miksi Niinistö suoritti opintonsa moitteetta loppuun, mutta Haavisto ei?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Jaa-a. Minun ensimmäinen havaintoni Haavistosta on Itä-Helsingistä ja seuraava jostain liimalettien bileistä.

Olli Pusa

Kerro nyt Jouni totuus äläkä vihjaile. Ei totuus voi sinun mainettasi enää romuttaa ;-)

Juhani Kinnunen

Haavisto suoritti yliopistossa reilut 20 opintoviikkoa, opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken.

Henri Halonen

Blogin aihe ei taida olla vastakkainasettelu. Vaan totuus. Yhdestä ihmisestä ja hänen ympärillään vellovasta keskustelusta. Reaktiiviset ihmiset luulevat tämän olevan tilanne jossa on pakko ottaa esille vastaehdokas vain jotta totuus hämärtyisi (tai tuskin he itse näin pitkälle ajattelevat, se on vain tällaisen toiminnan ilmiö ja seuraus). Pysytäänpä siis asiassa, eli totuuden kaivamisessa.

Kaisa Jalis

Mikä totuus?

Niinistöhän vedättää pelurina ihan täysillä - ja homofoobikot haluavat sulkea silmänsä faktalta, että Haavisto on älykkäämpi ja kykenevämpi ihminen.

Olli Pusa

Esimerkiksi Haaviston totuus toiminnastaan Darfurissa. Hän on esiintynyt suurena rauhanvälittäjänä ja ainoa paikka, jossa hänen toimenkuvansa voi katsoa asiaa sivunneen on Darfut. Ja kun Haaviston puheiden takaa katsoo asiaa, paljastuu että meille kerrottu "totuus" ei olekaan ollut totuus. Haavisto on touhunnut amatöörimäisesti ja on itsekin myöntänyt hankkeensa oleen täydellinen epäonnistuminen. Milloin hän myöntää sen meille?

Kaisa Jalis

Miksi sitten Ahtisaari arvostaa häntä ja kykyjään?

Kyllähän sen näkee TV:ssäkin suoraan, että hän osaa ajatella ja neuvotella, katsoa asioita muutamastakin vinkkelistä?

Valitettvasti emme tiedä hänestä tarpeeksi ja hän joutuu itse kertomaan.

Toisaalta hän kykenee kertomaan elävällä tavalla monenlaisista kokemuksistan maailmallla, toisin kuin Niinistö, joka joutuu tyytymään puhumaan yleisellä tasolla.

ps. Niinistön julkisuuskuva ei vastaa todellisuutta, kun taas Haaviston vastaa.

Niinistö ymmärtää suurpääomaa ja sen keinottelua, muttei ihmisiä ja sitä, mikä vaikutus sillä on ihmisiin ja yhteiskunnan tilaan: henkiseen ilmapiiriin.

Olli Pusa

"Valitettvasti emme tiedä hänestä tarpeeksi ja hän joutuu itse kertomaan."

Toki. Mutta kertokoon totuuden.

"ps. Niinistön julkisuuskuva ei vastaa todellisuutta, kun taas Haaviston vastaa."

Niinistön julkisuuskuvasta en osaa sanoa. Haaviston kuvaa olen selvittänyt, enkä ole kanssasi samaa mieltä.

"Niinistö ymmärtää suurpääomaa ja sen keinottelua, muttei ihmisiä ja sitä, mikä vaikutus sillä on ihmisiin ja yhteiskunnan tilaan: henkiseen ilmapiiriin."

Tuota kannattaa kysyä Niinistön vaaliporukalta.

Olli Pusa

Kiitos vertailusta. Kysymykset kannattaa osoittaa Niinistön kampanjatoimistolle. Minulle ei ole vastauksia.

Henri Halonen

Teepä blogiaihe siis Niinistöstä. Tämä on tietääkseni Haavistosta. Hyvää viikonlopun jatkoa!

Matti Jalagin

Raskauttavaa tässä tapauksessa mielestäni on, että koko Haaviston mainostettu kansainvälinen huippu-ura perustuu tietoisesti väritettyyn kuvaan, mikä todellisuudessa pudottaa tärkeimmän aspektin kokonaan pois hänen kyvykkyydestään nimenomaan Suomen tasavallan ylimpään virkaan.

Sovitteleva luonne ja pehmeys ("nössö"/Heidi Hautala) eivät ole niitä ominaisuuksia, joilla maatamme johdetaan läpi lähivuosien tuiskujen.

Diplomaattinen Haavisto varmasti on ja mm. Ahtisaaren ja Halosen tuella löytänee helposti paikkansa kansainvälisillä areenoilla YK:n tehtävissä.

Kaisa Jalis

Ei ole mitää raskauttavaa. Halonenkaan ole käynyt armeijaa.

"Facebookissa ja Twitterissä on käyty paljon keskustelua vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston taustasta siviilipalvelusmiehenä. Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen on todennut, ettei aio äänestää Haavistoa, koska tämä ei ole suorittanut asepalvelusta.

Kaskeala sanoo Hufvudstadsbladetille, että Haavisto on ollut ansiokkaasti mukana rauhanturvaoperaatioissa. Hän muistuttaa antaneensa Haavistolle sotilasansiomitalin tämän roolista Tshadin operaatiossa.

Kaskeala huomauttaa, ettei Halonenkaan käynyt asepalvelusta, muttei se haitannut hänen rooliaan puolustusvoimien ylipäällikkönä.

- Ylipäällikkö on aivan eri asia kuin puolustusvoimien komentaja, Kaskeala sanoo lehdelle.

- Ylipäällikkö on vastuussa puolustus- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Kun presidentti Halonen oli läsnä ja esittelimme hänelle konkreettisia puolustussuunnitelmia, kävi ilmi, että hänellä oli todella hyvät tiedot siitä, mistä keskustelimme.

Kaskealan mielestä Haaviston pätevyys on täysin riittävä puolustusvoimien ylipäällikölle.

- Hän vieläpä tuntee melko hyvin puolustusvoimien rakenteen, ja olen aina kunnioittanut hänen tietämystään sotilaallisissa asioissa."

http://www.iltalehti.fi/presidentinvaalit/20120125...

Matti Jalagin

Armeijan käynnistäkö minä tuossa yllä puhuin?

Olli Pusa

Halonen ei olisi voinutkaan käydä armeijaa. Hänen nuoruudessaan se ei olisi ollut mahdollista vapaaehtoisenakaan. Haavisto nimenomaan kieltäytyi aseista. Kenraaleja (virassa tai reservissä) pidän tässä esteellisinä arvioimaan asiaa. Kyse on heidän tulevan esimiehensä valinnasta. On aina vaara, että tykkäävät mahdollisimman heikosta presidentistä. Silloin kenraalien valta kasvaa. Ei se mitään kummallista ole, samaa tapahtuu lukuisissa organisaatioissa.

Eikä sillä ole tekemistä sen kanssa, mikä on totuus Haaviston toiminnasta ja miksi hän on antanut siitä väärän kuvan?

Henri Halonen

Jospa nyt ihan huolella lukisit Osa-1:n tästä blogista ja miettisit mikä aihe tässä on. Onnea valintoihin!

Olli Pusa

Kaisa. Käy joka tapauksessa äänestämässä äänestit sitten ketä tahansa.

Kaisa Jalis

YK:han pyysi Haaviston jatkamaan työtä.

Mihin se unohtui?

Niinistö itse sai eduskunnalta epäluottamuslauseen 2010 puhemiehen työstä! Hallintouudistusta ei jaksanut tehdä.

Kokoomuksen Sauli Niinistö ei näe mielekkäänä jatkaa tehtävässään eduskunnan puhemiehenä vaalissa saamansa epäluottamuslauseen jälkeen.

Niinistö kertoi puhemiehistön tiedotustilaisuudessa joutuvansa harkitsemaan nyt luopumista. Hän jätti ratkaisunsa kuitenkin vielä auki.

Niinistö sanoi, että hän ei voinut lain mukaan kieltäytyä vastaanottamasta tehtävää vaalin jälkeen. Hänen mukaansa puhemies ei kuitenkaan voi toimia tilanteessa, jossa epäluottamus on näin kovaa.

Niinistö valittiin eduskunnan puhemieheksi vain 89 äänellä. Äänimäärä oli historiallisen alhainen. Hän tuli valituksi, koska sai enemmistön hyväksytyistä äänestä.

Valintansa jälkeen Niinistö vaikutti tyrmistyneeltä. Hän sanoi heti valintansa jälkeen harkitsevansa sitä, voiko hän jatkaa tehtävässään.

”Tervetuloa katsomaan”, Niinistö vastasi kysymykseen, onko hän huomenna presidentin rinnalla valtiopäivien avajaisissa.

Niinistö sanoi protestin tulleen silmille puskasta. Hän sanoi, ettei kukaan ole esittänyt hänelle arvostelua silmästä silmään.

Niinistö oli silminnähden hermostunut: hänen kätensä tärisivät ja otsalla oli hikihelmiä. Hän sanoi miettivänsä tilannettaan muutaman päivän. Hän sanoi ongelmana olevan sen, että hänet on kuitenkin juuri valittu.

Lukemat kertovat siitä, että osa kansanedustajista halusi antaa Niinistölle todellisen näpäytyksen.

Pekka Ravi (kok) sai 25 ääntä. Tyhjää äänesti 29 ja hylättyjä oli 15.

Osa edustajista katsoo Niinistön toimineen liian kamreerimaisesti vahtiessaan eduskunnan tapaa käyttää rahaa. Osalta kansanedustajista on puuttunut käyntikortteja, joillakin on liian huonot hotellihuoneet ja matkustusluokat tuottavat myös vaikeuksia.

Myös Niinistön linja eduskunnan hallintouudistuksessa on ärsyttänyt monia.

Ennen äänestystä Niinistö ilmoitti selvästi jatkavansa linjaansa.

Edellisessä puhemiesvaalissa Niinistö sai 141 ääntä. Tyhjää äänesti 18 ja 13 hylättiin.

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Eduskunnan+n....

Olli Pusa

Selvästi tuosta tuloksesta paistoi ilmi se, että Niinistöä kohtaan oli eduskunnassa tyytymättömyyttä. Johtuiko se eduskunnan rahankäytön suitsimisesta vain muista asioista en tiedä.

Tässä haetaan selvyyttä Haaviston kupruihin. Jos haluat selvittää tarkemmin tuota tyytymättömyyttä ja sen syitä, voithan tehdä siitä oman bloginkin.

Kaisa Jalis

Näin kansanedustajat kommentoivat Niinistöä

3.2.2010 18:54 | Kommentit
A A

Helsingin Sanomat

Eduskunnan puhemiehen Sauli Niinistön kommentit ja toiminta kirvoitti kansanedustajilta useita kommentteja keskiviikkona.

Kimmo Kiljunen (sd.): "Minusta on kohtuutonta arvostella kansanedustajia. Olen sataprosenttisen varma, että yksittäinen kansanedustaja on äänestäessään tiennyt mitä tekee."

Sinikka Hurskainen (sd.): "Moni ei uskalla sanoa, koska pelkää, että ei saa puheenvuoroja, mutta paljon puhutaan siitä, että ilmapiiri on muuttunut negatiiviseksi. Entiset puhemiehet ovat tehneet erittäin hyvää työtä eduskunnan työn kehittämisessä, mutta nyt on tapahtunut päinvastoin, meidän mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä monella tapaa rajoitetaan. Minä olen yksi edustaja muiden joukossa, mutta meitä oli yli sata, jotka oli sitä mieltä, että hän ei ole hoitanut tehtävää niin kuin puhemiehen pitäisi."

Pekka Vilkuna (kesk.): "Kaksi kuukautta sitten oltiin (Tero) Rönnin kanssa julkisuudessa ja nyt mies (Niinistö) sanoo, että kritiikki tuli yllätyksenä."

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.): "Niinistö on puhemiehistä Kääriäisen kanssa parhaiten hoitanut homman. Koskinen on karkeasti syrjinyt perussuomalaisia ja suosinut omiaan. On järkevää, että pyritään säästämään ja näyttämään mallia. Jos kansanedustaja saa 1 200 käyntikorttia neljässä vuodessa, sen pitäisi riittää. Turha hyökätä Niinistön kimppuun, jos tilaa 200 lisää ja joutuu maksamaan 69 euroa. Ettäs kehtaakin."

Heikki A. Ollila (kok): "Sauli on ihminen, joka hoitaa annetut tehtävät viimeisen päälle ja oman vakaumuksensa mukaan. Käsittääkseni farssin järjestäjistä aika monella on henkinen krapula. Pelleily kaatuu koko eduskunnan piikkiin."

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/N%C3%A4in+ka......

Niin, että varmasti Niinistö olisi erittäin 'yhteistyökykyinen' pressa! Kyykyttäjä pahimmasta päästä!

Olli Pusa

Ehdottaisin kuitenkin, että keskitytään tämän blogin aiheeseen, eli Haaviston Darfut kupruun.

Kaisa Jalis

Kansanedustajat tyrmäsivät Niinistön johtajuuden !

Koko kansan populisti ja presidentiksi mankuja sai nenälleen kansan valitsemilta edustajilta, joten tässä kohtaa demokratia toimi, mutta ilmeisesti järkyttynyt puhemies toipuu ja jatkaa nuijimistaan.

Nyt tuli selväksi, kuka Suomea johtaa ja kuka luulee johtavansa, tämä luulottelija pelaa presidenttipeliä ja käy valtataistelua Tarja Halosta vastaan. Niinistön tappio Haloselle, ei ole ollut helppo kestää, onhan kyseessä nainen, joka on täysin erimieltä poliittisesti.

Yllättävä veto alkuvuoteen kansanedustajilta, tietää varmaan kiivasta kevättä varsinkin, kun pääministerin pää on vadilla lähikuukausina. Niinistön lapsellinen johtaminen ja mitättömiin asioihin puuttuminen, ei ole demokratiaa, vaan populistista äänten kalastelua. Niinistön käytös voi johtua menetystä mahdollisuudesta presidentiksi, tai tavoitteena on kokoomuksen kovanlinjan pehmentäminen ja kapitalistisen aatteen hämärtäminen.

On tietysti iloinen asia, että kansanedustajilta löytyi rotia pysäyttää ylimieliseksi käynyt Puhemies Niinistö, tämä voi olla Niinistön itsensäkin kannalta hyvä asia, sillä kaikkivoipaisuuden harha, on ikävä asia.

On mielenkiintoista seurata miten Puhemies Niinistö toimii jatkossa, sillä kansanedustajien epäluottamuslause äänestyksessä, on vähintäänkin tyrmäävä, sillä itsenäinen Suomi on vain kerran antanut yhtä huonot arvosanat Puhemiehelle.

Eemeli Eemeli kommentoi_ 3. helmikuuta 2010 22:23
Jotkut kansanedustajat väittävät, että Niinistö ei ole sellainen kuin julkisuudessa uskovat. Kaksikasvoinen heppu.

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/ka...

Olli Pusa

Ehdottaisin kuitenkin, että keskitytään tämän blogin aiheeseen, eli Haaviston Darfur kupruun.

Aino Elo

Kun vilkaisee tätä uuden suomen puheenvuoro palstaa niin meno on yhtä halventavaa kun muillakin palstoilla. Vooi hyvänen aika, pelkäättekö niin paljon haaviston äänestäjiä? Niin paljon?

Olli Pusa

Faktatko ovat halventavia? Noinkin asian voi tietenkin nähdä. Pitäisikö kaikkien vain hypettää Haaviston erinomaisuutta?

Hän esiintyy suurena rauhanneuvottelijana ja sovinnonrakentajana. Ainoa sellainen tehtävä hänellä oli Sudan Darfut. Sinne hänet valittiin poliittisin perustein harhaanjohtavilla dokumenteilla koulutukseltaan ja kokemukseltaan epäpätevänä.

Hän toimi omavaltaisesti vastoin nimittäjiensä ohjeita. Toimintaa ovat afrikkalaiset lähteet kuvanneet amatöörimäiseksi ja täydelliseksi epäonnistumiseksi. Lopulta Solana vaihtoi hänet toiseen henkilöön.

Ja meille Haavisto kertoo sankaritarinoita uroteoistaan, vaikka afrikkalaiten lähteiden mukaan hän on itsekin myöntänyt hankkeidensa täydellisen epäonnistumisen.

Mikä tässä on halventavaa? Se, että Haaviston taustat selvitetään vai se, että Haavisto kertoo meille satuja?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Olli vaan jaksaa jauhaa tätä vanhaa traumaansa siitä miksei tohtorintutkinto vienyt häntä itseään menestykseen.

Kannattaa muistaa, että olemme nyt valitesemassa presidenttiä vaaleilla. Kyse on luottamustehtävästä - ei virasta, johon kaivataan kilometrin mittaista CV:tä. Luottamuksen saa ehdokas, jota äänestää yli puolet vaaleihin osallistuneista äänestysikäisistä kansalaisista. Kukin omien arvojensa pohjalta. Siinä se.

Jos Olli haluaisi oikeasti tietää miten Haavisto menestyi YK- ja EU-tehtävissään, niin hän tarttuisi puhelimeen ja pirauttaisi asiasta oikeasti tietäville. Niin kokenut toimittajakin tekisi. Nyt se ei näköjään kiinnosta. Ainoa mikä tuottaa tyydytystä on mahdollisten hallinnollisten virheiden tonkiminen. Mitä se kertoo todellisesta onnistumisesta tai mahdollisen epäonnistumisen syistä. Ei mitään.

Voin Ollille nyt paljastaa, että heikommallakin koulutuksella voi elämässä pärjätä erinomaisesti kun omaa loistavat neuvottelutaidot ja kykenee kunnioittamaan toisia ihmisiä erilaisista mielipiteistä tai taustoista huolimatta. Pekka kykenee keskustelemaan asiallisesti jopa ilmeisen rikollisen tai terroristin kanssa. Otapa Olli oppia Pekasta.

Diplomaatille tai rauhanneuvotelijalle nuo sosiaaliset taidot vain ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toivottavasti niihin edelleen valitaan parhaat, eikä paperipätevät.

Olli Pusa

Kiitos Börje. Lausuntosi kertoo paljon Haaviston tukijoukon kriisistä. Kun hyökkäät kirjoituksen laatijaa vastaan, se kertoo ettei sinulla ole argumentteja puolustaa asiaasi.

"Jos Olli haluaisi oikeasti tietää miten Haavisto menestyi YK- ja EU-tehtävissään, niin hän tarttuisi puhelimeen ja pirauttaisi asiasta oikeasti tietäville. Niin kokenut toimittajakin tekisi."

Onko siis olemassa luotettujen lista, jolta vain saa kysyä? Olen keskustellut toimittajien tavasta selvitellä Haaviston kaltaisia kupruja. Osa ei selvittele ollenkaan, koska haluaa suojella Haavistoa. Osa selvittelee kysymällä asianomaiselta ja saa kaunistellun version. Osa kysyy esimerkiksi ulkoministeriöstä ja saa ympäripyöreän vastauksen jos sitäkään. Tämä blogi perustuu suurimmalta osin materiaaliin, josta jokainen voi käydä muodostamassa mielipiteensä itse.

Dokumenteista käy selvästi ilmi, että Haavisto nimitettiin tehtävään poliittisena henkilönä koulutukseltaan ja kokemukseltaan epäpätevänä. Hänen esittelynsä oli harhaanjohtava. Ja hän toimi tehtävässä omavaltaisesti ja amatöörimäisesti ja lopputulos oli täydellinen epäonnistuminen, minkä seurauksena Solana potki hänet pois. Täydellisen epäonnistumisen hän on sen itsekin myöntänyt, vaikka kertookin meille muunlaista versioita.

Diplomaatin tehtävään taitaa kuulua muutakin kuin olla mukava kaveri ja jutella sujuvasti eri ihmisten kanssa. Diplomaatin pitää myös kyetä ymmärtämään eri tilanteissa tosiasiat ja mahdollisuudet. Siinä Haavisto epäonnistui, toisaalta eihän hän olekaan diplomaatti koulutukseltaan tai kokemukseltaan.

Kalle Kaitala

Tein yhden nopean huomion lukemalla läpi linkkaamiasi lähdemateriaaleja: Haavisto päätti ilmeisesti itse jättää tehtävänsä, ainakaan en huomannut missään mainintaa poispotkinnasta, en etenkään Solanan toimesta. Itseasiassa tuo ReliefWebin (http://reliefweb.int/node/179141) toistama dokumentti näyttäisi sanovan, että Haaviston nimitys EUSR:n virkaan oli Solanan itsensä esittämä suositus.

Tämän lisäksi luin läpi Ferhatovicin kirjoittaman analyysin. Kannattaa huomata että kyseessä on henkilö joka on tekstin kirjoitushetkellä palvellut EUPOLin Afghanistanin analyysintekijänä, ja aiemmin työskennellyt EUSR:n Sudanin toimistossa, eli juuri kirjoituksen aiheen keskiössä. Tähän nähden yksi kommentti siitä, kuinka Haaviston nähtiin ylittäneen melko rajallinen mandaattinsa (lähinnä avustajana ja tarkkailijana AU:n sotilaalliseen läsnäoloon keskittyneessä avustusprojektissa), lähtiessään aktiivisesti hakemaan nimenomaan kontaktia konfliktin eri osapuoliin itsenäisesti, tuomitaan itse raportissakin enemmän EU:n ulkopolitiikan silloiseksi heikkoudeksi ja yksittäisten jäsenvaltioiden (mm. UK ja Alankomaat) itse erikseen ajamien poliittisten agendojen aiheuttamaksi. Se, mitä nämä EU:sta erillään ajetut agendat ovat, ei mainita. Raportissa on myös mainittu kilpailevien, eri syistä muodostuneiden (mm. öljyntuotannon kiistoihin tai Islaminuskoon liittyvien) kapinallisryhmittymien muodostuminen, joita EU:n mandaatti ei sanallakaan ole maininnut, joten moisiin ryhmiin ei olisi ollut mitään asiaa pitää yhteyttä, silläkään että juuri nämä ryhmittymät luultavasti aiheuttivat Etelä-Sudanin alueella paljon enemmän ongelmia kuin melko maltilliselta vaikuttanut SPLA.

Summattuna siis: En edelleenkään näe, että Haaviston osuutta olisi liioiteltu, hänen ansioistaan valehdeltu, tai että Haaviston osuus prosessissa olisi ollut "totaalinen epäonnistuminen", sillä prosessin tulos oli juurikin se mitä sillä haettiin, mutta kyseinen tulos vertautui reaalimaailman tilanteeseen (huomattavasti pidemmälle pirstaloitunut kapinallisryhmittymä kuin mitä EU-mandaatti antaa ymmärtää).

Joku saisi todellakin kaivaa Solanan vielä ilmeiseltä eläkkeeltään vaikkapa omalla kommentillaan selventämään koko prosessia, uskoisin että hänelläkin olisi aika mielenkiintoista sanottavaa. Vaikka Börje sanoi tämän saman melko kärjistetysti, olen hänen kanssaan samaa mieltä, asiaa voisi ihan yleisen sivistyksenkin vuoksi kaivaa huomattavasti syvemmältä.

"Diplomaatin pitää myös kyetä ymmärtämään eri tilanteissa tosiasiat ja mahdollisuudet."

Olet ihan oikeassa, tässä taisi vaan nyt käydä niin, että Haaviston Sudanissa näkemä kuva poikkesi siitä poliittisesta todellisuudesta jota tietyt EU:n jäsenvaltioiden poliitikot halusivat nähdä?

Olli Pusa

"Haavisto päätti ilmeisesti itse jättää tehtävänsä, ainakaan en huomannut missään mainintaa poispotkinnasta, en etenkään Solanan toimesta."

Hesarissa Tuomiojan ja Haaviston kertomukset olivat osin ristiriitaisia. Haavisto oli Suomen edustajana nimitetty. Jos asiassa oli jotakin ikävää, ei sellaista EU:ssa sanota ääneen. Se on sitä "diplomatiaa". Samoin Solanan "suositus" lienee muodollinen kohtelias tapa ilmaista asioita. Jos niin ei sanottaisi, tulisi kuva että EU:n neuvosto nimitti Haaviston vastoin Solanan tahtoa. Jos haluttaisiin saada selvyys, pitäisi saada a) kaivettua Solana jostakin esille ja b) saada hänet vastaamaan asioihin avoimesti. a) lienee mahdollisuuksien rajoissa, b) tuskin toteutuu vanhalta EU-byrokraatilta. Joudutaan turvautumaan tulkintoihin.

Ferhatovin raportti on vain yksi pala useista. Kun sielläkin sanotaan suoraan "sooloilu" ja Haaviston vaihtaminen toiseen, sitä voi minusta pitää uskottavana. Tällaisissa asioissa raportit usein ovat kaunistelevia.

Sen uskon kyllä, että EU:n politiikka oli sekoilevaa ja merkittävillä EU-mailla vanhoina siirtomaavaltoina oli aivan omia agendojaan. Se voi tietenkin myös johtaa siihenkin, että kokematon Haavisto hyväksyttiin tarkkailijaksi, koska hänen ei kuulunutkaan olla aktiivinen.

Sudanilaisessa dokumentissa kuvataan Haaviston rauhansopimusta, jonka allekirjoitti vain yksi konfliktin osapuoli (tai osa siitä). Ehkä tilannearvio ei ole osunut ihan kohdalleen, varsinkin kun tuollainen ei edes kuulunut toimenkuvaan? Kyllä sen perusteella voi ymmärtää Wikileaksin vuodon mainintaa, että Haavistolla ei ollut uskottavuutta Sudanin hallituksen ja kapinallisten keskuudessa.

Edelleen toimintaa kuvataan amatöörimäiseksi ja että Haavisto ym. eivät osanneet käyttää hyväksi paikallisia oloja tuntevia henkilöitä. En nyt tuota kauhean suureksi menestykseksi sanoisi.

Edelleen sudanilaisessa raportissa todetaan, että jälkikäteen pidetyssä seurankokouksessa hanke todettiin täydelliseksi epäonnistumiseksi. Ja myös Haavisto itsekin on sen myöntänyt.

Ei tuo nyt anna mitenkään mairittelevaa kuvaa Haaviston kyvystä ymmärtää tilannetta ja mahdollisuuksia ja omaa rooliaan.

Tietenkin rauhanhakkeissa epäonnistuminen ei ole tavatonta. Mutta jos sitä kuvaillaan seuraukseksi amatöörimäisestä toiminnasta? Ja henkilö on oikeasti amatööri eikä kokenut diplomaatti? Ja kyllä Haavisto on Suomessa anatanut asiasta aivan toisenlaisen kuvan, kun on esiintynyt suurena rauhanvälittäjänä.

Henri Halonen

Börjehän on ihan oikeilla jäljillä - vaalit ja luottamustehtävä. Sitähän tässä haetaan. Ja jos Börjeä noin paljon kiinnostaa että voi kommentoida faktoja kysyjien palstoilla ja antaa kyllä/ei- vastauksia ilman ratkaisua, niin voisi miettiä lähestymistapaa monipuolisuudenkin kannalta. Haavistokin sitä varmasti arvostaisi (puheiden perusteella).

Jos palkkaisin presidentin itselleni niin toki haluaisin tietää vastauksia kysymyksiin jotka huolettavat minua arvotasoilla. Enkä kaipaa liirumlaarumia vaan kylmiä faktoja, joita tässä tapauksessa on hyvinkin hankala kaivaa esille muilta kuin asianomaisilta. Ja se mitä löydetään nostaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kuka kunnollinen kansalainen ei haluaisi näihin selvyyttä?

Ja loppuun selventävästi: luen, ajattelen mutta en toimi. Siis kysyn.

Kalle Kaitala

Sisäkkäisyys ei onnistu tämän syvemmälle, jatkokysymyksiä Ollille:

Referoit Helsingin Sanomien sisältöä Tuomiojan ja Haaviston sanomisista, itsellä ei ole varaa sitä tilata (suurin osa jäisi kuitenkin lukematta), löytyykö viittaamaasi sisältöä netistä, tai laittaisitko edes lehtien julkaisupäivämäärät? (Pahoittelen jos ne on jo jossain julkaistu, luin edellisen ketjun vain ylimalkaisesti)

"Haavisto oli Suomen edustajana nimitetty."

Oliko Haavistoa vastassa muita ehdokkaita, vai oliko tämä "poliittinen täky" jolla Suomelle saatiin jokin julkisuusvirka täyttämään tyytyväisyyskyselyitä?

"b) tuskin toteutuu vanhalta EU-byrokraatilta. Joudutaan turvautumaan tulkintoihin."

Noh, eihän siitä kysymisestä ainakaan haittaa olisi...

"Ehkä tilannearvio ei ole osunut ihan kohdalleen, varsinkin kun tuollainen ei edes kuulunut toimenkuvaan?"

Esittäisin tässä olevan jonkinlaista ristiriitaa, kuten EU-mandaatissa ja sen tavoitteissa yleensäkin. Tavoitehan oli saada aikaan ja viedä läpi rauhanprosessi joka toisi alueelle vakautta. Tästä huolimatta mandaattiin oli kirjattu tarkka ohje neuvottelukumppaneista, eli Sudanin hallitus ja SPLA, myöhemmin muodostuneen Etelä-Sudanin itsenäisen hallintoalueen tullessa mukaan vasta myöhemmin. Se, että Haavisto haki mukaan muitakin halukkaita neuvotteluun, ylitti mandaatin. Jälkikäteen (mm. tuossa Ferhatovicin kirjoituksessa) on nimenomaan päivitelty sitä, kuinka läheskään kaikkia osapuolia ei ole otettu millään tavalla huomioon. Jos SPLA on missään vaiheessa ollutkaan Etelä-Sudanin heimojen yhteenliittymä, se ilmeisesti lakkasi melko nopeasti olemasta sitä kun ilmoittautui mukaan neuvotteluihin (oma spekulaationi, saa korjata). Näinollen mandaatin mukaisella toiminnalla ei ollut missään vaiheessa mitään mahdollisuuksiakaan menestyä ns. yleiskielellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Rauhanprosessi on väkisinkin vajaa jos kaikki osapuolet eivät ole edes mukana. Samaa ongelmaa on nähty Somaliassakin, jossa tilannetta pyritään paikkaamaan lykkäämällä lisää rautaa rajalle, niin sanoakseni.

"Edelleen toimintaa kuvataan amatöörimäiseksi ja että Haavisto ym. eivät osanneet käyttää hyväksi paikallisia oloja tuntevia henkilöitä. En nyt tuota kauhean suureksi menestykseksi sanoisi."

Edelleen ristiriitaista, jos mandaatin mukaan kaikkia osapuolia ei asiassa edes saa ottaa mukaan. Ei todellakaan menestys, mutta Etelä-Sudan kuitenkin suoriutui viime vuoden itsenäistymisäänestyksestään tästäkin huolimatta. (http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Sudanese_ind...)

En lähde puolustelemaan tässä erityisesti sitä, että Haaviston toiminta olisi ollut amatöörimäistä odotuksiin nähden. Ymmärrän rauhantekemisestä niin vähän, että ihmettelen lähinnä miten kukaan vaivautuu edes yrittämään. Etenkään jos siihen tungetaan vielä "sooloilua" vähän jokaiselta asiaan osallistuvalta, mukaan lukien EU:n jäsenvaltiot, joiden pitäisi kuitenkin muka toimia yhteen pekkaan.

"Ja kyllä Haavisto on Suomessa anatanut asiasta aivan toisenlaisen kuvan, kun on esiintynyt suurena rauhanvälittäjänä."

Käsittääkseni hän on esiintynyt Pekka Haavistona, kaikkine ansioineen ja epäonnistumisineen. Onneksi 53 vuoteen mahtuu muutakin kuin EU.

Olli Pusa

Haaviston ja Tuomiojan lausunnot löytyvät torstain 26.1 Hesarista. Perjantaina maikkarin tentissä Haavisto totesi EU:n mandaatin olleen tarkkailumandaatti. Hän oli alkanut touhuta, kun kuulemma Afrikan Unioni,
Arabiliitto ja jotkut EU-maat pyysivät olemaan aktiivisempi. Kun se ei miellyttänyt toimeksiantajia, siirtyi puuhailemaan YK:n puolelle. Erikoista, että toimeksiannostaan huolimatta alkoi joidenkin muiden tahojen houkuttelusta puuhastella vastoin toimeksiantoaan.

Tuosta YK:n nimityksestä on se Wikileaks vuoto, jossa todettiin ettei Haavistolla katsota olevan uskottavuutta Sudanin hallituksen ja kapinallisten keskuudessa. Haavisto puuhasteli rauhansopimuksen, jonka allekirjoitti yksi osapuoli. Nykyään kapinallisryhmiä lienee 20. Se osoittaa, ettei hän ymmärtänyt asian kokonaisuutta. Se ei presidentin tehtävän kannalta lupaisi hyvää.

Ylipäätään Haaviston maikkarissa kertoman mukaan hänen tehtävänsä ei ollut neuvotella rauhasta vaan tarkkailla. Oliko hänellä valtuutusta neuvotella kenenkään kanssa? Toteat, että rauhanprosessi on vajaa, jos kaikki osapuolet eivät ole mukana. Haaviston rauhansopimusta oli allekirjoittamassa YKSI osapuoli. Määritelmät amatöörimäistä, täydellinen epäonnistuminen eivät ole minun arvioitani. Ne ovat sudanilaisia mielipiteitä.

Haavisto on ollut hyvin hermostunut TV-tenteissä, kun Sudanin operaatiosta on kyselty. Sitten on nostettu julkisuuteen Ferhatovin kirjoitus (mm. edellisessä blogissani) ja nyt sudanilainen näkemys asiasta(tässä blogissa). Ilmeisesti tällaista kuvaa Haavisto on pelännyt, koska hänen on täytynyt olla asioista tietoinen. Nyt alkaa löytyä lisääkin "selittävää" materiaalia ja edellä oleva kuvauksesi yksityiskohtaisuus kertoo että tunnet asiaa tarkasti ja asia on Haaviston kampanjaväen keskuudessa ollut tiedossa. Nyt aletaan kertoa lisää syntyneen aika ruman kuvan peittämiseksi.

Haavisto on kiistatta esiintynyt Suomessa suurena rauhanvälittäjänä, vaikka Sudanin projektin voisi tiivistää sudanilaiseen näkökulmaan: Amatöörimäistä toimintaa, täydellinen epäonnistuminen.

Ja näköjään sitä kuvaa ei kyetä muuttamaankaan. No äänestäjäthän sen lopulta ratkaisevat näissä vaaleissa. Mutta uskottavuuden menetys seuraa kyllä Haavistoa hänen toimissaan vielä vaalien jälkeenkin.

Kalle Kaitala

Vähän tuntuu, että toistan itseäni kuin rikkinäinen levy...

"Arabiliitto ja jotkut EU-maat pyysivät olemaan aktiivisempi. Kun se ei miellyttänyt toimeksiantajia, siirtyi puuhailemaan YK:n puolelle."

Juurikin näin. Paitsi että sitä toimintasignaalia tuli itse asianomaisten suorilta tukijoilta (AU), myöskin EU:n sisällä oli jo ristiriitaa siitä mitä siellä oikeasti tulisi tehdä.

Oman tekstisi ristiriita on edelleen siinä, että vaikuttaminen on samaan aikaan toivottua ja kiellettyä. Samassa ristitulessa Haavistokin lienee ollut, kun näkee asioiden todellisen laidan mutta ei saa tehdä asialle mitään koska mandaatin antajat ovat sokeanoloisia. Siksipä se YK:n puolelle siirtyminen vaikuttaakin ihan luonnolliselta. Olisiko koko sopimus pitänyt jättää tekemättä?

"Ylipäätään Haaviston maikkarissa kertoman mukaan hänen tehtävänsä ei ollut neuvotella rauhasta vaan tarkkailla. Oliko hänellä valtuutusta neuvotella kenenkään kanssa?"

Oli, SPLA:n ja Sudanin hallituksen. Korjaa toki jos olen väärässä.

Mitä hermostuneisuuteen tulee, huomasin itse saman. Haaviston kannatusyhdistyksen tietoisuudesta en ole tietoinen, ja oma kokemukseni koko asiasta ja herrasta itsestään rajoittuu tasan toisen kierroksen alkamisajalle (enkä siltikään ole missään virallisessa asemassa, vain kiinnostunut vierestäseuraaja).

Olli Pusa

Alkaa mennä jankutuksen puolelle ja hedelmättömäksi keskusteluksi. Perusasetelma on kuitenkin selkeä.

Vastoin toimeksiantoaan Haavisto alkoi puuhastella rauhansopimusta. Häneltä puuttui paikallisten olojen ymmärrys ja tilannekuva eikä hän vaivautunut sitä hankkimaan kysymällä oloja tuntevilta. Toiminta oli amatöörimäistä ja Haaviston "sopimuksen" allekirjoitti yksi kriisin lukuisista osapuolista. Haaviston YK-nimityksen yhteydessä on nostettu esille epäilys, että hänellä ei ole uskottavuutta kriisin osapuolten keskuudessa, mikä edellä olevan perusteella ei ole ihme. Ja hanke on jälkikäteen todettu täydelliseksi epäonnistumiseksi ja Haavisto on sen itsekin myöntänyt.

Mutta ei ole myöntänyt suomalaisille. Vaan antaa asioista väärän kuvan äänestäjille. Ei ole kysymys epäonnistumisesta. On kyse epärehellisyydestä.

Tuossa on se dokumenteista syntyvä kuva Haaviston rauhanhieronnasta. Eikä se selittelemällä ja jankkaamalla taida muuksi muuttua. Ei ihme, että Haaviston tukijat ovat kiireesti kääntäneet huomiota Haaviston toimintaan ympäristöasioissa YK:n tehtävissä.

Matias Gerlich

Kiinnostavinta tässä episodissa on nyt se käyttikö Haavisto hyväkseen missään vaiheessa hänen olematonta "professori"-statusta ja missä suhteessa päätökseen vaikutti Saksan vihreiden vaikutus.

" Saksan ulkoministerinä
tuolloin oli vihreiden Joschka Fischer. "

...joka niitti mainetti neljä vuosikymmentä sitten toimimalla katugansterina ja militanttivasemmistolaisena.

Muistutettakoot tässä yhteydessä vielä siitäkin millaisia kytköksiä vihreällä aatteella on myös natsi-Saksan ideologiaan eteenkin suhteessa luontoon, eläinsuojeluun ja luomuajatteluun.

Dosentti biologi Jukka Tammisola (vihreät, natsit ja luomuaate):

http://areena.yle.fi/audio/1327752243363

Olli Pusa

Käsittääkseni Haavisto käytti nimenomaan hyväkseen olematonta professorin statusta peittääkseen sen, että häneltä puuttui EU:n erityisedustajan virkaan vaadittu pätevyys. Täydennän tätä kohtaa koskevia linkkejä itse blogiin.

Käyttäjän praatika kuva
Panu Raatikainen

"käsittääkseni"... jep jep!

Se, että jatkuvasti vähättelet erittäin halventavalla retoriikalla Haaviston aiempaa, pitkää ja monipuolista työkokemusta YK:n alaisessa UNEP:ssa - joka varmasti painoi eniten vaakakupissa - osoitat samalla, että tässä on kyse pelkästä tarkoitushakuisesta mustamaalaamisesta.

Olli Pusa

Olen päivittänyt blogiin tiedot EU:n Sudanin erityisedustajlta vaadittavasta pätevyydestä. Tiedot ovat peräisin EU:n virallisen lehden hakuilmoituksesta. Haavisto ei yksiselitteisesti täytä noita ehtoja. Hänen nimittämisesä tehtävään on ollut muutakin kuin presidentinvaaliongelma. Se on juridinenkin ongelma.

Kun hänen tehtävän hoitonsa vielä johti arvioihin "amatöörimäistä", "täydellinen epäonnistuminen" ja potkuihin, on lopputulos Suomen uskottavuuden kannalta katastrofi. Sumplittiin muodollisesti ja asiallisesti epäpätevä henkilö tehtävään, peitettiin epäpätevyyttä harhaanjohtavalla CV:llä ja lopulta viran hoito päättyi mahalaskuun.

Kuinka paljon Suomi maksoi tästä seikkailusta uskottavuutensa menetyksenä "EU:n ytimissä?"

Henri Halonen

Panu se jaksaa tölviä tarjoamatta mitään vastapainoksi. Huomannut hänen toimivan samankaltaisesti muittenkin blogeissa. Jos epärehellisyyttä pitää itsestäänselvyytenä niin jossain on menty vikaan. Tässä blogissa nimenomaan kysytään totuuden perään, tähän mennessä sekä osa 1:sen että tässä esitettyjen kysymysten perään huudellaan enemmän puolitotuuksia ja reaktiivista liirumlaarumia kuin että tarjottaisiin vastineita.

Jäitä hattuun ja faktat tiskiin.

Olli Pusa

Sain oheisen tunnistamattoman viestin sähköpostilla. Ilmeisesti faktojen kertominen Pekka Haavistosta rinnastetaan kiihkeimpien kannattajien keskuudessa pyhäinhäväistykseen.

Mielenkiintoinen tieto tuossa oli, että Iltalehdessä on ollut maininta Haaviston nimittämisestä Sudaniin ja epäonnistumisesta tehtävässä. Näköjään asioita sittenkin seurataan mediassakin, vaikka välillä tulee vaikutelma, että siellä vain torkutaan.

"En ollut koskaan aiemmin kuullut mistään Olli Pusasta kunnes tämän päivän Iltalehdessä oli juttu jossa kerrotaan kyseisen henkilön kyseenalaistaneen presidentti ehdokkaan, Pekka Haaviston näytöt.

Tiedätkö mitä Olli, sinä olet täysi mitättömyys verrattuna Haavistoon!! KUINKA KEHTAAT VÄHÄTELLÄ HIENON MIEHEN PITKÄÄ URAA POLIITIKKONA JA RAUHANVÄLITTÄJÄNÄ!?!? Tällaiset ihmiset tiedetään. Kateushan tästä paistaa läpi. Sinä olet muka joku tohtorin tutkinnon suorittanut etkä kuitenkaan puoliakaan yhtä ansioitunut ja aikaansaanut kuin Haavisto, joka on "vain" valtiotieteiden ylioppilas. Hah. Sehän se onkin. Kyllähän se vituttaa kun itse on istunut koulun penkillä vuosi kausia ja toinen on päässyt noin pitkälle pelkällä elämän kokemuksen kartuttamalla viisaudella ja asiantuntemuksella.

Kyllä tuollainen julkinen kannanotto jossa lyttäät ansioituneen hienon ihmisen noin on TÄYSIN ala-arvoista ja tuomittavaa.

Pekka Haavisto on tehnyt valtavan työn ja omistanut elämänsä ihmisoikeuksien puolesta puhujana ja ajaa vähemmistöjen (kuten maahanmuuttajien, työttömien, syrjäytyneiden) sekä puolustuskyvyttömien eläinten asioita. Sellaista ei KOSKAAN saisi vähätellä. Mitä sinä olet tehnyt näiden asioiden hyväksi?

T. Laura"

Ilkka Järvelä

Ollin avaama keskustelu on "rikkonut uutiskynnyksen". En jaksa kelata onko tätä artikkelia huomioitu aiemmin täällä mutta asiaa kommentoi jopa Pekka Haavisto itse:
http://www.iltalehti.fi/presidentinvaalit/20120130...

Olli Pusa

Olen lisännyt blogiin kuvauksen Haaviston viran pätevyysvaatimuksista. Vaatimukset ovat EU:n virallisesta lehdestä vuodelta 2007. Ne ovat muodossa: täytyy olla, ei muodossa toivotaan, toivotaan.

Pitää olla sellainen yliopiston tutkinto, että voi mahdollisuus suorittaa tohtorin opinot.

Pitää olla yliopiston loppututkinnon jälkee 15 vuotta työkokemusta tehtävissä, johin tutkinto vaaditaan. Siitä 5 vuotta pitää olla vaativissa johtotehtävissä.

Mitä muuta Haaviston oletat tässä vaiheessa vastaavan? Tuo nimitys epäopätevänä on kuitenkin sinänsä vakava asia. Saa nähdä, miten se käsitellään vaalien jälkeen.

Ilkka Järvelä

En oleta mitään, laitoin vain tuon linkin tänne koska liittyy aiheeseen - nimesi ja nämä avaamasi keskustelut on mainittu tuolla. Ajattelin että kyseinen linkki voisi kiinnostaa sinua Olli jos et sitä muuten huomannut, samoin kuin muitakin tämän blogin lukijoita.

Minusta on niin että keskustelun taikka vastauksien saannin liittyen esittämiisi kysymyksiin kannalta tuo laittamani linkki ei anna juuri mitään.

Olli Pusa

Antaa tuo sen verran, että tiedämme asian olevan pyödällä. Sekä toimittajat tietävät asian ja Haavisto itsekin tietää. Jos toimittajat eivät nyt kaiva totuutta esiin, se antaa aika surkean kuvan heistä.

En ollut tietoinen tuosta uutisesta. Kiitokset vinkistä. Huomasin kyllä, että viikonlopun Iltalehdessä oli näkökulma kirjoitus, jossa viitattiin blogiin. Selvästi näitä juttuja seurataan mediassa, koska laiton tämän blogin vasta perjantaina illalla. Olen myös huomannut, että joissakin muissakin lehdissä nostetaan esiin asioita, joita on käsitelty ensin täällä. Usein niissä ei kuitenkaan mainita lähdettä.

Greta Karttunen

Noista pätevyysvaatimuksista ilmenee myös kielivaatimuksia, joiden osalta Pekka Haavisto ei täyttänyt vaatimuksia.

Pekka Haavisto ei pysty käymään neuvotteluja ranskan kielellä. "Very good" on aivan eri asia kuin mitä Pekka on luonnehtinut ilmaisuulla "fair".

"the official languages of the African Union are Arabic, English, French and Portuguese. Candidates must have a very good working knowledge of English and French. Portuguese and/or Arabic would be an asset."

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...

Tässä on Pekan kuvaus omasta kielirepertoaristaan...jossa ranskan (fair) rajoittuu varmaankin persoonapronomien ja liikettä ilmaisevien verbien kuten "istua", "kävellä" ja "hypätä" tietämiseen. Sillä ei paljon neuvotella Afrikan Unionin kaverien kanssa, joista monet oman kielensä lisäksi puhuvat vaan ranskaa.

http://www.consilium.europa.eu/policies/foreign-po...

Olli Pusa

Ehkä Haavisto pärjäsi elekielellä? Arfikalla on siirtomaahistoria, joka liittyy erityisesti Britanniaan ja Ranskaan. Siksi tuo kielitaitovaatimus on perusteltua. Saksan rooli Afrikassa on ollut pienempi.

Kaikkiaan on mielenkiintoista, että tuossa pätevyysmuotoilussa käytettiin muotoa "must" eli täytyy olla. Aikaisemmassa yleisohjeessa puhuttiin konditionaalissa.

Tuo "must" koski kaikkia vaatimuksia. Ainoa kohta, jonka Haavisto täytti, oli se, että hän on EU-maan kansalainen.

Henri Halonen

Hienoa huomata että kun tarpeeksi kauan kysyy niin jotain alkaa myös tapahtumaan. Nyt ne toimittajat töihin, eikö ketään muka kiinnosta? Yksikään poliitikko ei uskalla ottaa asiaan kantaa, sen verran haavistolaiset osaavat lokaa laittaa niskaan (esim. tuo Pusan saama sähköposti ja aikaisemmin postaamani sosiaalisen median ylilyönnit) jos vähänkään kyseenalaistaa puolitotuuksia ja epämääräisiä kampanjaväen kiistämisiä sivuuttamisineen.

Toimittajat ovat kuin poliisi tässä maassa; helpot jutut otetaan vastaan ja vaikeat jutut jäävät puolitiehen (kuulostaapas eräältä poliitikolta). Työ tekijäänsä kiittää.

Tämä kirjoitus on tarkoituksella provosoiva, mitäpä tässä muutakaan enää kun totuuksia on pöydällä ja kiistäjiä ympärillä hyvin vähän...

Olli Pusa

Toivottavasti tällainen paine saa median selvittämään asiat kunnolla. Tärkeää, että asiat selvitetään ja faktat tiedetään. Muistakka, että eräässä vaalikeskustelussa kampanjan alkuvaiheessa Haavisto esitti toivomuksen, että luurangot kaivetaan esiin ennen vaaleja. Vaalien jälkeen voisi tulla eteen kiusallisia tilanteita, joilla hän viittasi Itavällan entiseen presidenttiin Kurt Waldheimiin, jonka natsitausta paljastui vaalien jälkeen. Seurauksena oli erilaisia boikotteja EU:ssa. Faktat tiskiin, se riittää.

Sisko Helsti

Lueskelin hiukan ihmeissäni näitä Haaviston pätevyyteen tai erinäisiin nimityksiin liittyviä kirjoituksia. Itse en katsele asioita tällaisten lasien lävitse - siis tässä presidentinvaaleihin liittyvässä tilanteessa. Mietin ainostaan sitä, millaisia tavoitteita ja arvoja kullakin ehdokkaalla on, millaista maailmaa, Suomea (jne.)hän haluaa presidentin asemasta ja tehtävästä käsin edistää. Se on tärkeintä - perustuslakikaan ei aseta tutkintovaatimuksia!

Millainen ihminen hän on (tyyliltään, persoonallisuudeltaan jne. )merkitsee jotakin - ei välttämättä tietoisesti, mutta alitajuisesti. Tämä liittyy edelliseen - mielikuvat ja asenteet värittävät faktoja. Huomasin sen itse, kun katsoin erästä kaksikon tv-haastattelua. Siinä mielestäni Haavisto oli tosi vahvoilla ilmaisten ammatillista pätevyyttä ulkopoltiikkaan kuuluvissa asioissa. Olin aivan äimänä, kun luin seuraavan päivän lehtiä ym, joissa kaikki eivät olleet ihan kympillä minun kanssani samaa mieltä!

Tällaiset terveiset Ollille, sukulaiselta :)

Olli Pusa

Moi Sisko

Minun valoisaan ajatustapaani kuuluu miettiä, miten presidentti pärjää kriisitilanteessa Kremlissä tai jossakin muussa paikassa kovan paineen alla, kun pitää hahmottaa tilanne ja osata hoitaa Suomen asioita kohtuullisen oikein. Ja osata pitää kenraalit kurissa ja sparrata ja rohkaista kokemattomia ministereitä kriisissä.

Harras toive on, että sitä osaamista ei tarvita. Mutta kaiken varalta se on ilmainen vakuutus, koska presidentti kuitenkin valitaan ja kustannukset maksetaan. Se on kutakuinkin sama, kuka pressanlinnan juhlissa vieraita kättelee (siis minulle sama, ei varmaan kaikille). Minä en ole Haaviston kyvyistä vakuuttunut. Eikä tuollaista osoita edes sujuva puhe asiasta.

Ja jos ehdokas kertoo satuja, on aika tarkka kysymys missä tilanteessa? Jos presidentti huijaa maan etua ajaakseen usein omankin etunsa kustannuksella, se lienee anteeksiannettavaa. Jos huijaa maan etujen kustannuksella omaa etuaan ajaakseen, se ei ole anteeksiannettavaa. Tietenkin rajanveto on vaikeaa.

Jokainen meistä muodostaa oman käsityksensä ehdokkaista ja äänestää sen mukaan. Onneksi on vapaus valita!

Matias Gerlich

Yleesäkin Suomessa media ja eliitti haluaa elää jonkinlaisessa illuusiossa että suomalaiset neuvottelijat ja poliitikot maailmalla olisivat merkittävämpiä kuin todellisuudessa ovatkaan. Todellisuudessa kriisipesäkkeissä rauhanprosessien taustalla häärivät suurvallat ovat niitä kummisetiä jotka eniten vaikuttavat ratkaisuihin. Rauhanprosessissa kiistelevät osapuolet usein myös ostetaan allekirjoittamaan sopimus.

Se että poliitikko tai virkamies mielellään näkee itsensäkin "valokeilassa" on tietysti inhimillistä itsensäihailua. Ei Haavisto tässä ole mikään uranuurtaja. Hän on tehnyt politiikasta itselleen suhteellisen hyvän "tuottoisan homman" jos tuollaista gogolilaista sanontaa saisin käyttää.

Olli Pusa

Totta. Ja konfliktien ratkominen on raakaa puuhaa. Ei siinä paljoa paina esimerkiksi välittäjien miellyttävyys. Joskushan rauhanvälittäjien on oikeasti turvauduttava uhkailuun ja kiristykseen. Jos ette tee, pommitukset... Taustalla ovat useimmiten raadolliset valtaan ja rahaan liittyvät pyrkimykset, eikä tuollaisiin johtajiin kauniilla puheilla vaikuteta.

Kuten professori Ahmad kauniisti toteaa, Haaviston toiminnassa oli kyse amatöörimäisestä puuhastelusta, josta ei mitään tuloksia tullut.

Se, että Haavisto on kehittänyt itselleen "tuottoisan homman", on yksi ulottuvuus. Toinen on se, että jos tuollaisella puuhastelulla entisestään vaikeutetaan ja pitkitetään kriisiä, sillä on kova hinta paikallisille ihmisille. Sitähän me emme näe.

Kolmas ulottuvuus on se, että Haavisto esittää tuollaiset saavutukset meriittinä, jonka perusteella hänet pitäisi valita presidentiksi. Vaikka on itsekin kansainvälisissä yhteyksissä myöntänyt hankkeidensa täydellisen epäonnistumisen.

Toki täytyy sanoa, että rauhanhankkeiden tuloksilla kehuminen on Haavistolta jäänyt viime päivinä jostakin syystä vähemmälle. Enemmän uhotaan hypetyksellä ja Haavisto-ilmiöllä. Finanssikriisikin syntyi tuollaisesta hypetyksestä, markkinaihmiset innoistuivat järjettömistä asioista. Kun keskustelin Esko Seppäsen kanssa presidenttiehdokkaista, hän kertoi äänestävänsä Niinistöä. Ja että häntä kauhistuttaa hypetys.

Artturi Lunnas

Hei Olli! Näin Haaviston kannattajakuntaan kuuluvana voin sanoa että hieno ja hyvin tehty blogi! Varsin paljon avasi silmiäni, tosin en itse perusta ääntäni CV:hen tai siihen miten sen täyte on saatu!

Kuitenkin täytyy pahoitella ihmisten käyttäytymistä. Varsinkin tuon kyseisen "Lauran" jolta sait kirjeen. Saa omasta mielestäni Suomalaiset, ja Haaviston kannattajat, näyttämään varsin lapsellisilta!

Myös pitää kysyä sinulta, että onko sinulla tietoa kuinka hyvin nuo Haaviston muut YK-operaatiot ovat sujuneet?

Kiitoksia jo etukäteen jo pelkästään näin informoivasta blogi kirjoituksesta!

Olli Pusa

En ole perehtynyt tarkemmin noihin Haaviston YK-operaatioihin. Ymmrtääkseni ne olivat paljolti ympäristövahinkojen kartoittamiseen liittyviä hankkeita.

Muista äänestää, äänestät ketä tahansa.

Jukka Hautamäki

"Noista pätevyysvaatimuksista ilmenee myös kielivaatimuksia, joiden osalta Pekka Haavisto ei täyttänyt vaatimuksia.

Pekka Haavisto ei pysty käymään neuvotteluja ranskan kielellä. "Very good" on aivan eri asia kuin mitä Pekka on luonnehtinut ilmaisuulla "fair".

"the official languages of the African Union are Arabic, English, French and Portuguese. Candidates must have a very good working knowledge of English and French. Portuguese and/or Arabic would be an asset."

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?......

Tässä on Pekan kuvaus omasta kielirepertoaristaan...jossa ranskan (fair) rajoittuu varmaankin persoonapronomien ja liikettä ilmaisevien verbien kuten "istua", "kävellä" ja "hypätä" tietämiseen. Sillä ei paljon neuvotella Afrikan Unionin kaverien kanssa, joista monet oman kielensä lisäksi puhuvat vaan ranskaa.

http://www.consilium.europa.eu/policies/foreign-policy/eu-special-repres..."

Rohkenen epäillä tämän tiedon paikkaansapitävyyttää koska Haaviston ylioppilastodistuksessa on Ranska 10.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Tuossa lisäyksenä lainaamassasi dokumentissa haetaan yhtä henkilöä ensisijaisesti EU-delegaation johtajaksi sekä sen lisäksi erityisedustajaksi Afrikan Unioniin, eli vaatimustaso on korkeampi kuin pelkällä EUSR:llä.

Tuo ilmoitus avoimesta työpaikasta ei liity Sudanin EUSR-pestiin.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Kiitos Olli Pusalle hyvin perustelluista arvioista ja faktoista. Toivon tälle kolumnille laajaa levitystä Pekka Haaviston vilpillisen toiminnan saattamiseksi tietoon ja arvioitavaksi mahdollisimman suurelle osalle kansastamme.

Toimituksen poiminnat