OlliPusa

Missä ovat presidenttiehdokas Haaviston näytöt?

Gallupien mukaan sujuvasti esiintyvällä Pekka Haavistolla katsotaan olevan mahdollisuus päästä presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Siis on perusteltua arvioida häntä ehdokkaana tarkemmin. Haavistosta on blogeissa ollut erilaisia pohdintoja, mutta niistä on vaikeaa saada
kokonaiskuvaa henkilöstä. Siksi yritän koota sellaisen osaltani viran täytöstä päättävänä. Sellainenhan minäkin äänestäjänä olen, tosin vain yksi miljoonista.

 

Koulutus

 

Aloitan analyysin koulutuksesta, kuten usein paikan täytössä. Pekka Haavisto on akateemisen kodin kasvatti, joka ei ole suorittanut loppuun korkeakoulututkintoa eikä ammatillista tutkintoa. Kun tällainen aukko on henkilön historiassa, paikkaa täyttävä automaattisesti kysyy: miksi? Joskus tällaiseen on päteväkin selitys. Varsinkin aikaisemmin kun hyvinvointivaltio ei
tarjonnut kaikille mahdollisuutta koulutukseen. Mahdollisuuksien puute ei kuitenkaan tässä selitä asiaa.

 

Osalla opinnot ovat jääneet kesken, koska on ollut pakko lähteä työhön rahaa tienaamaan. Useimmiten tähän pakkoon on ollut syynä perheen perustaminen ja lapset. Se taitaa olla yleisin syy opintojen kesken jäämiseen. Pekka Haaviston osalta tuo ei selitä asiaa.

 

Pekka Haavistolla ei ole mitään kelvollista syytä opintojen kesken jättämiseen. Titteli on ylioppilas. Selityksissä joudutaan ilkeämmälle puolelle. Ei ole riittänyt lahjoja, ei ole ollut tarmoa opiskelujen valmiiksi saattamiseen. Tai selityksenä voi olla raadollisesti asenne. Pekka Haavisto on katsonut itsensä sellaiseksi ”yläluokan” edustajaksi, että hänen ei tarvitse puurtaa rahvaan tavalla. Koulutuskysymys heittää syvän epäilyksen Pekka Haaviston ylle.

 

Kirjallinen tuotanto

 

Pekka Haavisto on kirjoittanut Inter-Rail oppaan, vihreitä pamfletteja ja kirjan kokemuksistaan YK-työssä. Hän on ollut toimittajana vihreiden lehdissä sekä Rumba musiikkilehdessä. Lisäksi raportti EVA:n sarjassa, elämänkerrallinen teos ja hän on ollut kokoamassa joitakin raportteja.

 

Kirjallinen tuotanto on sisällöllisesti kevyttä eikä osoita omaperäistä ajattelua. Käytännön oppaita, muisteluksia, poliittisia kirjoituksia. Tässäkään suhteessa ei osoita erityisiä "presidentillisiä” kykyjä.

 

Työkokemus

 

Pekka Haavisto on ollut mukana vihreiden toiminnassa alusta lähtien; Helsingin kunnallispolitiikassa ja vihreänä kansanedustajana. Hän oli 1990-luvulla vihreiden mandaatilla kehitysyhteistyöministerinä vuoteen 1999 asti.

 

Tähän asti ja sitä eteenpäinkin Pekka Haaviston uralle leimaa antavaa on vauhdin hakeminen politiikasta. Ministerikauden jälkeen hän on toiminut ulkomailla tehtävissä, joihin avaimena on ollut poliittiset nimitykset. Erilaisissa hankkeissa Suomi rahoittajan ominaisuudessa on nostanut häntä erilaisille paikoille. Niitä voi hyvin kutsua poliittisiksi nimityksiksi.

 

Ministeripostin päättymisen jälkeen 1999 hän on ollut oman kertomansa mukaan erilaisissa YK:n ympäristöjärjestön tehtävissä 1999-2005. Sen jälkeen hän oli 2005-2007 EU:n erityisedustajana Afrikassa, nyt EU:n poliittisesti täytetyssä tehtävässä. YK:n tehtäviin
liittyen hän piti 2002 muutaman tunnin luentoja ympäristöpolitiikasta Bristolin yliopistossa. Tuon vierailun perusteella hän alkoi CV:ssään kutsua itseään professoriksi. Kun Suomen kuvalehden toimittaja kysyi asiaa yliopistosta, oli vastaus:

 

”Herra Haavisto on pitänyt meille luentosarjan globaalista ympäristöpolitiikasta 2002. Häntä ei ollut nimitetty vierailevaksi professoriksi, vaikka hänen cv:nsä niin väittää”

 

Tuosta tapauksesta on sitten spekuloitu paljon. On kaivettu Haaviston vanhojen tuttujen vakuutteluja, että Haavisto nimitettiin vierailevaksi professoriksi. Oli totuus mikä tahansa, Haavisto on tuota tapahtumaa käyttänyt harhaanjohtavalla tavalla ansioluettelossaan. Kun katselee Haaviston esittelyjä itsestään kansainvälisissä asioissa, hän saattaa aloittaa lyhyen esittelyn ilmoittamalla olevansa Bristolin yliopiston vieraileva professori. Kaikki tämän kanssa ristiriidassa olevat tiedot koulutuksestaan (ylioppilas, ei tutkintoja), hän on jättänyt pois ansioluettelostaan.

 

Haaviston kannattajat ovat saivarrelleet siitä, onko Haavisto ollut muutaman tunnin vierailevana professorina vai ei. On saivarreltu siitä, millaisissa asioissa Euroopassa käytetään professorin titteliä. Olennaista on, että tällaisella perusteella Haavisto on esiintynyt professorina häivyttäen tiedon puuttuvasta koulutuspohjastaan. Haavisto on antanut asioista harhaanjohtavan kuvan, joku voisi katsoa hänen suorastaan valehdelleen.

 

Haaviston koulutus ei Suomen presidentinvaalien osalta ole ratkaiseva. Presidentin ainoa pätevyysvaatimus on, että on syntyperäinen Suomen kansalainen. Sen ehdon Haavisto täyttää. Edes rehellisen ihmisen mainetta ei presidentiltä vaadita, toisin kuin joskus ministereiltä vaadittiin. Sen sijaan viran täyttämisestä omalta osaltani päättävänä äänestäjänä voin asettaa
kovempia vaatimuksia. Vilpillisen ja harhaanjohtavan tiedon antamien ei ole presidentille sopivaa toimintaa. Näitä kriteerejä Haavisto ei täytä.

 

Haaviston ansioluettelon kaunistelussa on laajempikin ulottuvuus. Vaikka EU:ssa nimitykset käytännössä ovat poliittisia nimityksiä, on EU:n tehtäville asetettu koulutusvaatimuksia. Ylioppilas ei niitä yleensä täytä. EU:ssa tutkintojen vastaavuus on myös yksiselitteistä, koska tutkinnot on pitkälle tehty vertailukelpoisiksi. Ei siis voi vedota termien epäselvyyteen. Siitä huolimatta Haavisto on nimitetty EU:n tehtäviin. Hänen ansioluettelonsa on harhaanjohtava ja antaa kuvan kuin hän täyttäisi tehtävien koulutusvaatimuksen. Onko tässä harhautettu EU:n hallintoa ja onko Suomesta autettu harhaanjohtavan kuvan luomisessa Haaviston koulutustaustasta? Oli asia miten tahansa, Haavisto on nimitetty poliittisilla perusteilla tehtävään, jonka vaatimuksia hän ei ilmeisestikään täytä.

 

Hän itse kehuu johtaneensa hankkeita, mutta ei ole löytynyt sellaista kansainvälistä raporttia, josta se kävisi ilmi. Asiasta on keskusteltu paljon ja jos sellainen raportti olisi, se olisi oletettavasti saatettu tietoon. On siis lähdettävä siitä, että sellaista raporttia ei löydy. Kansainvälisissä hankkeissa tehdään aina raportti, josta käy ilmi hankkeen johto. On siis tehtävä johtopäätös, että Haavisto ei ole ollut kansainvälisissä hankkeissa johtavassa roolissa, toisin kuin itse väittää. Blogeissa onkin tullut tietoja, joiden mukaan Haaviston tehtävät ovat olleet rutiiniluonteisia avustavia tehtäviä. Eihän niissä mitään hävettävää ole, mutta niiden
perusteella Haavisto esittelee itseään rauhantekijänä, ”miniahtisaarena”-Samanlaista paisuttelua, ja harhaanjohtamista kuin koulutuksenkin osalta tuntuu olevan Haaviston työhistorian kuvaus.

 

Joku kyynikko ehkä sanoo, että Suomen presidentille valehtelemisen ja harhauttamisen taito voi joskus olla tärkeää. Koskaan ei tiedä, millainen hirmuhallinto naapuriimme tulee. Harhauttihan Rytikin Hitleriä aseavussa 1944 lupaamalla, ettei Suomi tee erillisrauhaa hänen
presidenttikaudellaan. Sellaista varten Haaviston totuuden muuntelut ovat kyllä liian alkeellisia.

 

Ylipäällikkö

 

Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Millaiset valmiudet Haavistolla on tähän tehtävään? Hän on sivari, armeijaakaan ei ole käyty. Hän on kaikessa mennyt näköjään siitä, missä aita on matalin. Esimerkiksi Haavisto on ollut yksi niistä, jotka innokkaasti ovat ajaneet
jalkaväkimiinojen poistamista Suomen armeijalta. Niillä on ollut erittäin tärkeä rooli Suomen puolustamisessa ja ne ovat halpa ase. Perusteluna Haavisto esittää, että noita aseita käytetään afrikkalaisissa sodissa kylvämällä niitä holtittomasti, jolloin ne aiheuttavat vahinkoja siviileille. Siksi Suomesta pitää poistaa nuo miinat, esimerkkinä afrikkalaisille sotapäälliköille.

 

Tuo toiminta osoittaa, että Haavisto ei ymmärrä tai häntä ei kiinnosta Suomen puolustamisen kysymykset, vaikka väittää omaavansa ”kenttäkokemusta” Afrikasta. Suomessa jalkaväkimiinojen käyttö perustuu aivan erilaiseen toimintaan, kuin afrikkalaisilla sotapäälliköillä. Niitä ei jätetä siviilejä vahingoittamaan. Suomessa yksi armeijan tärkeimpiä tehtäviä on siviilien suojeleminen. Kun Haavisto ei tätä ymmärrä, osoittaa se että häneltä puuttuu perusasiatkin Suomen puolustamisesta. Puheet siitä, että afrikkalaiset sotapäälliköt luopuisivat niiden käytöstä, siksi että Suomi niistä luopuu, ovat sanoisiko naurettavia.

 

Tuosta Haavistonkin ajamasta jalkaväkimiinoista luopumisesta seuraa, että sotatilanteessa tuhannet suomalaiset reserviläiset kuolevat turhaan asejärjestelmien puuteiden takia. Kauhukuvana voisi kuvitella millaisen lohdutuspuheen jokin kiihkeä kannattaja ylipäällikkö Haavistolle kirjoittaisi pidettäväksi kuolleiden sotilaiden puolisoille, lapsille ja vanhemmille, joista jotkut ovat ehkä äänestäneet ”miniahtisaarena” esiintyvää Haavistoa:

 

”Tämä raskas uhri oli pakko antaa, koska ilman sitä kansainväliset kaverimme eivät olisi taputtaneet Pekkaa selkään ja kehuneet ”hyvä Pekka”. Jokainen miettiköön asiaa tykönään.

 

Perhesuhteet

 

Pekka Haavisto on homo. Sillä ei ole merkitystä arvioitaessa hänen kykyään hoitaa presidentin tehtävää. Presidentti on nykyään suurelta osin edustushahmo kriisitilanteita lukuun ottamatta. Hänen puolisonsa on siis mies. On jokaisen oma asia arvioida edustaako tuo perhekuva sellaista Suomea, jollaista äänestäjä haluaa.

 

Haaviston puoliso ei ole virallinen valtiollinen henkilö, mutta todellisuudessa hän edustaa Suomea. Tähän saakka hän on kunnostautunut julkisuudessa rattijuoppona ja kapakkatappeluissa. Jos samalla linjalla jatkaisi presidentin puolisona, riittäisi iltapäivälehdillä lööppejä. Tai ehkä Supo onnistuisi hautaamaan töppäilyt kansan näkyvistä suomalaisen perinteen mukaan.

 

Yhteenveto

 

Kaiken jälkeen en ymmärrä hypetystä Pekka Haavistosta, en ymmärrä median raivokasta kampanjaa lobata Haavistoa presidentinvaaleissa. Häneltä puuttuu minun analyysini mukaan edellytykset toimia presidenttinä. Pitää siirtyä katsomaan muita ehdokkaita.

 

Päivitys 27.1.2012 Olen tehnyt jatkon tälle blogille. Sen löytää osoiteesta:

 

http://ollipusa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/95765-miss%C3%A4-ovat-presidenttiehdokas-haaviston-n%C3%A4yt%C3%B6t-%E2%80%93-osa-2

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

29Suosittele

29 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (354 kommenttia)

Lasse Lehmusto

Niinpä niin.
Kaiken jälkeen en ymmärrä hypetystä Pekka Haavistosta, en ymmärrä median raivokasta kampanjaa lobata Haavistoa presidentinvaaleissa. Häneltä puuttuu minun analyysini mukaan edellytykset toimia presidenttinä. Pitää siirtyä katsomaan muita ehdokkaita.

Just näin, ei ole pelkoa, että Haavistosta tulisi presidentti, ei auta edes lehdistö.

Olli Pusa

Ja voi olla, että galluppien ennustukset kakkostilasta ovat kupla, Mutta kun häntä niin tyrkytetään, on paikallaan arvioida häntä. Ja arvion ei tarvitse olla kaunisteleva. Hänhän on itse tyrkyttäytymässä virkaan.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

EU-vastustajat kuitenkin mieluummin huutelevat puskista, kuin äänestävät Väyrystä. Tämä on tätä.

Olli Pusa

Sori vaan, mutta tämä kommentti ei nyt ihan auennut.

Lasse Lehmusto

Niinhän se on, että ensimmäistä kierrosta ei moni ota tosissaan, moni taktikoi, mutta toisella kierroksella on tosi kyseessä.
Luulen että Niinistö on ylivoimainen huolimatta siitä kuka on vastassa.

Olli Pusa

Niinhän galluppit ennustavat. Mutta käydään ensin ensimmäinen kierros. Ei ole yhdentekevää, kuka valitaan Niinistön kanssa toiselle kierrokselle. Se vaikuttaa esimerkiksi siihen, mistä asioista toisen kierroksen kampanjassa keskustellaan.

. suvituuli

Vaikka asetelma etukäteen vaikuttaisikin selvältä, empiirinen tilastollinen fakta on se, että tilanne lähes aina tasoittuu huomattavasti.

Lopputulos ei juuri koskaan ole 80/20, ei edes 70/30, vaan korkeintaan 60/40 ja vielä useammin 55/45.

Asiassa kuin asiassa. Syystä tai toisesta.

Olli Pusa

Siksi ei olekaan yhdentekevää, kuka on Niinistön kanssa toisella kierroksella. Johan tuo tasoittuminen on näkynyt ensimmäisen kierroksen gallup-luvuissa.

Käyttäjän Kira kuva
Kira Arn

Oletpas sinä nähnyt vaivaa:-) Tuosta voisi heti korjata monta kohtaa, mutta en kokoomuslaisena ole mikään Haaviston suojelusenkeli, niin jätetään homma vihreille. Tulee mielenkiintoisempaakin:-)

Sen verran toki voisin vinkata, että ota lumilapio sisälle, lunta saattaa olla tulossa tupaan:-)

Olli Pusa

Selvä. Olenkin jo aikaisemmin huomannut, että Haaviston tukiporukka on varsin ärhäkkää jengiä.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Kylmä peli ja lunta sukkaan:-)

Olli Pusa
Heikki Ylönen

Kira Arn.

Rehellisyyden nimissä, mitä haluaisit korjata mikä oli virheellisesti kirjoitettu? Itse voisin lisätä monia muita valheita Haaviston manipulaatiosta.

Harri Rautiainen

"Sen verran toki voisin vinkata, että ota lumilapio sisälle, lunta saattaa olla tulossa tupaan:-)"

Kira, näin tasa-arvon vuonna: Miten saa tiskikoneesta lumilingon?

˙ɯoıdɐlıɯnl ǝlloɯıɐʌ ɐɐʇu∀

Haavistolta ei tämäkään onnistu.

Käyttäjän pekkasaarinen kuva
Pekka Saarinen

Haaviston matkustelusta on kirjoitettu paljon. Mutta missä ne aikaansaannokset ovat? http://patriootti.blogspot.com/2012/01/professori-.... Siis Antonion maahantuontia lukuunottamatta?

Olli Pusa

Sitähän tässä kysellään.

Käyttäjän pekkasaarinen kuva
Pekka Saarinen

Mäkinen löysi Haavistolle merkittäviä maanpuolustusansioita: http://patriootti.blogspot.com/2012/01/professori-...

Matti Jalagin

Vastaan luvallanne vain kohtaan, josta tunnen jotain ymmärtäväni, sillä alla on tänä vuonna 1. maaliskuuta voimaan tuleva Perustuslain muutos tältä osin.

"Ylipäällikkö"

Perustuslakimme sanoo seuraavaa:

"128 §
Puolustusvoimien ylipäällikkyys

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä poikkeusoloissa luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle. (4.11.2011/1112)

L:lla 1112/2011 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.3.2012. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle.

Presidentti nimittää upseerit."

Minä en halua maalata apinaa seinälle, mutta jos joudumme tilanteeseen, jossa hallitus päättää esittää Haavistolle päällikkyyden luovuttamista ja Haavisto jostain syystä esim. rauhan miehenä sanoo jyrkästi "EI" niin olemmeko silloin samassa tilanteessa kuin Konstantin Pätsin Eestissä, jossa ystävällismielinen naapuri tuli ja toi sen rauhan?

Onko Suomella tässä maailman ruutitynnyrissä varaa muihin kuin oikeisiin miehiin?

Käyttäjän Kira kuva
Kira Arn

Mikäli tarkoitat "oikeilla miehillä" armeijan käyneitä, niin mielummin sivari, kuin korpraali. Sivari ei tajua armeijan johtamisesta hölkäsenpöläystä ja tietää sen.

Historiasta taas tiedämme ainakin yhden korpraalin luulleen itseään suureksi sotapäälliköksi.

Olli Pusa

Ajattele asiaa positiivisesti. Kun tuo korpraali luuli olevansa suuri sotapäällikkö, hän sekaantui sodan käytännön johtamiseen. Sen séurauksena homma meni niin pahasti pieleen, että natsihallinnon kukistuminen aikaistui.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Oikein, ei Tarja Halonenkaan mokannut ylipäällikkönä, vaikka ei ole edes sivari.

Ei ylipäällikkyys ole natsoista kiinni, siellä armejassa on kenraalit sen varalta.

Olli Pusa

Tuo jalkaväkimiinasekoilu oli Tarjan hankkeita suuressa määrin. Sen, mitä asiasta sanottiin Haavistosta, voisi joku ilkeämielinen ehkä haluta yleistää Tarjaankin. No Tarja on reilun kuukauden päästä eläkeläinen. Nyt haetaan seuraavaa ylipäälliköä.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Valitettavasti - Kira Arn - tuo korpraali oli suuri sotapäällikkö. Vaikka hän sekaantuikin Saksan armeijan johtamiseen (otti sen tosiasiassa hallintaansa, jolloin kaikki armeijan taktista asiaa myöten koskevat päätökset OKW:n pöydällä kulkivat hänen kauttaan) - hän myös pitkälti onnistui siinä.

Olli Pusa

Paitsi, että suurimmat mokat tulivat hänen päästään. Mutta onneksi se on historiaa. Nyt valitaan Suomen presidenttiä. Toivattavasti joku yrittää valaista kriitisellä silmällä muitakin ehdokkaita.

Heikki Ylönen

Kira Arn.

Vastaa mitä kysyin, äläkä höpötä.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Moskovan edustalla 1941-42 Hitlerin voidaan sanoa jäädyttäneen tilanteen Saksan eduksi. Stalingradiiin keskittyminen voidaan katsoa virheeksi. Kurskin ulkoneman keskitys oli asia, jota kohtaan Hitler ei tuntenut luottamusta. Hitlerillä oli toimivia päätöksiä. Ukrainan pääkaupungin motitus oli suurmenestys. Leningradin piiritys onnistui vain sikäli, että siinämenetettiin saksalisten toimesta hirvittävästi inhimillistä elämää. Hitlerin virheenä voidaan pitää niinikään Himmlerin nimitystä Saksan asevoimien ylipäälliköksi (OKW). Sen sijaan hänen nimityksensä Heinz Guderian Saksan panssarivoimien tarkastajaksi oli onnistunut valinta.

Hitlerin olellisin virhe oli hyökätä Neuvostoliittoon.

Olli Pusa

Teemu. Pyrin pitämään keskustelun Suomen presidentivaaleissa. Siksi toivopisin sinunkin pysyttelevän teemassa. Vaikka mielenkiintoisia asioita onkin.

Harri Rautiainen

Älä Kira, halveksi korpraaleja. Isäni taisteli neljä vuotta Itä-Karjalassa ja sai palkkioksi korpraalin natsat.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Sitten turhat pulinat pois. Tiedämme kaikki, kuka (4) on sopivin tehtävään.

Olli Pusa

Tuo on sinun tulkintasi Roni. Mutta kiitos kun palasit teemaan. Joku muu voisi tehdä samankaltaista analyysiä muista ehdokkaista.

Heikki Ojala

kun kaikkiin viesteihin ei voi alle vastata täytyy vaan taas todeta että kovinpa pintapuolisilla tiedoilla taas siinä kommentoidaan asioita joista ei mitään tiedä eikä ymmärrä ja jotka suorastaan vaativat tarkempaa seikkaperäistä jaarittelua!

t. piiroinen

Kaartinjääkäri Alex Stubb ylennettiin ulkoministerikaudellaan korpraaliksi. Kykypuolue kokoomus nääs.

Olli Pusa

Onko Stubb hyväksytty aliupseerikouluun? Vaikea uskoa. Vai onko hän ns. sattumakorpraali.

Olli Pusa

Ilmeisesti Stubb on ns "poliittinen sattumakorpraali". Hieman vaisua on, jos korpraaliksikin ylennetään poliittisilla perusteilla. Siihenhän ei tarvita edes presidenttiä, joka ylentää vain upseerit.

Olli Pusa

En usko, että kysessä on mies - nais näkökulma. Kyse on henkilöstä ja hänen motiiveistaán. Myönnän, että olen joskus seuranut surullisena Halosen toilailuja presidenttinä, mutta hän on pian eläkeläinen.

Olli Pusa

Vastaan, että en tiedä. Mutta kun kokonaisuutena katsoo Haaviston karriääriä, niin siitä tulee aika huolestuttava kuva. Asioita ei hoideta kunnolla, mennään missä aita on matalin. Minä en haluaisi kokeilla tuollaista tilannetta.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Äänestä sitten muita ehdokkaita.

Olli Pusa
Juhani Kinnunen

Soini tai Väyrynen ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja.

Olli Pusa

Jokainen valitsee itselleen sopivan. En ala ketään mainostamaan. Olen yrittänyt analysoida ehdokkaita hieman eri tavalla, kuin Big Brotherissa tai Idolsissa tehdään. Johtunee pinttyneestä tavasta, joka johtunee koulutuksesta. Julkaisin tämän vain, koska Haavistoa tyrkytetään kakkoskierrokselle. Saa nähdä pääseekö edes.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Haavisto perusti pienkustantanoman opiskeluaikoina. Työ vei mennessään - omaehtoinen muitakin työllistävä yrittäjyys. Opintoja ei "jätetty kesken" sillä tavalla kuin annat ymmärtää. Ehkä Haavisto sitten vanhoilla päivillään suorittaa opinnot muodon vuoksi vaikkapa loppun, siinä ei liene mitään vaikeuksia.

Haavisto muuten johdonmukaisesti kutsuu itseään vierailevaksi luennoitsijaksi omissa papereissaan. Vieraileva professori -käännös oli Suomen Kuvalehden keksintö.

Haaviston eduskunta-CV:ssä käy aika selvästi ilmi mitä Haavisto on tehnyt.

http://tinyurl.com/haavistoeduskuntacv

Haavisto on omin käsin rakentanut tulevaisuutensa, ja osaamista ja omakohtaista kokemusta riittää. Tässä esimerkiksi kiinnostava anekdootti YK:n tehtävien ajoilta Genevestä Israel-Palestiina - neuvotteluista: http://www.youtube.com/watch?v=iHgym2q_dJk

Tai kun Haavisto vastaa Jussi Lähteen kysymykseen pitäisikö Valko-Venäjällä järjestää jääkiekon mm-kisat, vaikka maan ihmisoikeustilanne on uhkaava, niin tämä siellä kotiarestissa nyt pidetty presidenttiehdokas (toinen on vankilassa) on käynyt Haaviston luona Teiskossa kylässä henkilökohtaisesti: http://www.youtube.com/watch?v=1Xt1VwCYchk

Tässä vain pieni pintaraapaisu. YK:n tehtävien ajoilta hänellä on suorat yhteydet EU:n, Yhdysvaltojen ja YK:n johtajistoon ja päättäjiin. Muihin ehdokkaisiin verrattuna Haaviston ulkopoliittinen kokemus ja osaaminen ovat omaa luokkaansa - puhumattakaan kotimaan politiikasta ja lähialuilta.

Olli Pusa

Tässä yksi esimerkki, miten Pekka Haavisto käyttää (väärinkäyttää) muutaman tunnin esitelmien perusteella professorin titteliä. Suomen Kuvalehdessä olevan Ervastin alkuperäisartikkelin keskustelussa on tällaisia kartoitettu enemmänkin.

"Pekka Haavisto, Finland

Visiting professor at the University of Bristol. Currently chairing UNEP’s Afghanistan Task Force, previously leading UNEP’s Balkans Task Force and Depleted Uranium Assessment Teams in Kosovo, Serbia and Montenegro. Minister of the Environment and Development Cooperation in Finland 1995-99, member of Finnish Parliament 1987-95. One of the co-founders of the Green Party of Finland, chairman of the Finnish Greens
1993-95. Currently co-chairman of the European Greens, EFGP. Invited to the Panel of Eminent Personalities by the Convention to Combat Desertification to prepare a position paper for Rio+10. Website: http://www.europeangreens.org/Paul"

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Visiting professor liittyy niin tuon Bristolin ohjelman (johon Haavisto kutsuttiin mukaan ansioidensa vuoksi) ja siihen, että se on yleisesti käytetty englanninkielinen termi.

Lisää tuosta: http://www.bristol.ac.uk/ias/fellowships/meakers/

Lainaat tuossa kirjoituksessa myös väärää tietoa siitä, että Haavisto ei olisi ollut tuossa ohjelmassa tuolla nimikkeellä. Sehän on jo todistettu, että Haavisto oli tuolla. Referoit lisäksi väärin tuolla Suomen Kuvalehdessä käytyä keskustelua. Haaviston nimitykset eivät ole sattumaa tai saatu aikaan huijauksella, vaan perustuvat kokemukseen. Vai luuletko todellakin, että hän on vain lähettänyt CV:nsä ja sen pohjalta edes kysytty mihinkään työhaastatteluun? Tehtäviin suositellaan tiettyä koulutustasoa, mutta se ei ole pakollista, jos henkilökohtaiset näytöt ovat riittävät - ja niitäkään ei lueta vain paperilta.

Tuossa lainaamassa pätkässäsi muuten kerrotaan Haaviston johtaneen tuota Balkanin operaatiota: "previously leading UNEP’s Balkans Task Force and Depleted Uranium Assessment Teams in Kosovo, Serbia and Montenegro."

Voinet kaivaa esiin riittävän dokumentaation väitteesi tueksi, että Haavisto ei olisi johtanut tuota (tai mitään, jota on väittänyt) operaatiota, koska sellaista väität. Mielenkiintoisesti esimerkiksi UNEPin dokumenteissa hänen sanotaan nimittäin johtaneen operaatiota: "".... Any soil disturbance at these sites could risk releasing DU particles into the air," said Pekka Haavisto, Chairman of the UNEP Depleted Uranium Assessment Team." (http://postconflict.unep.ch/press.php?prog=du#du_1)

Olli Pusa

Onko Haavisto ja tukiporukkansa sitä mieltä, että parin esitelmän perusteella voi kutsua itseään professoriksi? Onko teiltä on kadonnut suhteellisuudentaju vai huijaatteko röyhkeästi?

Tuolla lopussa esitin yhden linkin muistioon, jossa viitattiin Haaviston toimiin Darfurissa. Hän on niissä tehtävissä ollut Suomen (yhtenä rahoittajana) nimeämä. Mielenkiintoista kysymys on, että mis on valtioneuvoston pöytäkirja,jossa päätetään Haaviston minittämisestä tehtäviin? Vai onko asiaa käsitelty vain jossakin valtioneuvoston ministerivaliokunnassa? Silloin tuo Haaviston koulutuksen puutteellisuuskaan ole noussut esille.

Haavisto on dokumentin mukaan todellakin uskonut roolinsa Darfurissa tärkeämmäksi kuin se olikaan. Siitä on ollut seurauksena, että isommat maat ovat heittäneet Haaviston pihalle ja ottaneet paikalle tanskalaisen diplomaatin, joka tiesi toimeksiantonsa rajat.

Nimittämällä (kähmien?) EU:n virkaan Suomesta epäpätevä henkilö, joka ei ole käsittänyt tehtäväänsä ja on jouduttu vaihtamaan toiseen, on varmaankin merkittävästi edistänyt Suomen vaikutusvaltaa kuuluisissa EU:n ytimissä?

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Haavisto ei kutsu itseään professoriksi siinä missä assistant professor ei kutsu itseään professoriksi vaan yliassitentiksi tai samalla tavalla kuin dosentti ei ole englanniksi docent vaan adjunct professor.

Ainoat, jotka ovat kutsuneet Haavistoa vierailevaksi professoriksi ovat ne, jotka eivät ole kääntäneet sitä Haaviston tavoin oikein vierailevaksi luennoitsijaksi.

Lisäksi tuolla Bristolin yliopiston sivuilla määritellään tuo termi ja ketkä sitä ovat oikeutettuja käyttämään. Haavisto on, ja voi oikeutetusti ja todenperäiseksi sanoa olleensa visiting professor/vieraileva luennoitsija.

Asian pitäisi olla käsitelty tältä osin.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Mitä tulee tuohon linkkaamaasi dokumenttiin niin huomasitko mistä siinä edes puhuttiin?

Myöhemmin siellä tulee vastaan nimittäin tällainen kohta

"Haavisto tried to coordinate the EU mechanisms and provide more policy guidance,
disregarding the limits set by the member states. This lead to discontent by a number
of member states who, before long, replaced him with a more suitable successor.
This lack of support for a more proactive and unified approach weakened the mission
and kept the EU from becoming a real actor."

Eli Haaviston tavalla asiat olisivat menneet paremmin ja EU:sta olisi tullut merkittävämpi toimija.

Kirjoittaisin tuon äskeisen lauseen vahvennettuna, jos se olisi mahdollista, mutta kannattaa vaikka lukea tuo englanninkielinen pätkä ja tuo suomenkielisesti referoima lause vielä toiseen kertaan.

Siinä missä tuo EU:n ulkopolitiikaka arvioiva dokumentti kertoo faktat niin se tarjoaa myös opetuksia: "
Implementing Peace in Sudan: _Lessons_ for the EU Common Foreign and Security Policy"

Haavisto oli tuon paperin mukaan _oikeilla jäljillä_

Olli Pusa

Pitkiin vuodatuksiin yritän vastata lyhyesti.

Professorin titteli. Muistaakseni Haavisto vaihtoi suomalaiseen versioon termin vieraileva luennotsija sen jälkeen kun asiasta nousi kohu. Haaviston kannattajien selittely antaa aika erikoisen kuvan viimekädessä Haavistostakin. Haavisto esiintyy kiistatta professorina olematta professori. Samalla hän salaa esittelystä koulutustiedot, jotka sen paljastaisivat. Sen sijaan, että Haavisto tukijoukkoineen myöntäisi virheensä ja ehkä jopa pyytäisi anteeksi äänestäjiltä, jatketaan tolkutonta selittelyä. On siis tulkittava, että kyseessä ei ole vahinko vaan tahallinen teko?

Totesin jo edellä, että EU-nimityksissä Haavisto on ollut Suomen esittämä henkilö. En ole löytänyt tietoa, että asiaa olisi käsitelty valtioneuvostossa, kuten normaalisti menetellään. Siinä olisi tullut esiin Haaviston puutteellinen koulutus. Ilmeisesti asia on Suomessa viety jonkin toisen elimen, esimerkiksi hallituksen ministerivaliokunnan kautta. Silloin olisi koulutuspuute jäänyt piiloon.

Siteeraat uutista, jossa Haavisto kertoo köyhdytetystä uraanista balkanilla. Haaviston titteli haastattelussa lienee Haavistolta itseltään. Köyhdytetyn uraanin näytteiden keräämisen perusteellako hän esiintyy "miniahtisaarena"? Jos noin on, on tosi mini.

Darfurin raporttia tutkitaan aikanaan tarkemmin. Nyt siitä saa irti lähinnä faktoja. Haavisto sooloili ja suututti isot maat. Ne vaihtoivat Haaviston pois toiseen diplomaattiin. Arvioinnit raportista ovat oma luku sinänsä. Kuten raportistakin ilmenee, kyse on poliittisista asioista, joissa Haavisto on ollut aktiivinen. Ennen kuin raportin sisältöä alkaa pohtia, kiinostaa tietää mitä poliittista oppia sen kirjoittaja edustaa. Faktat ovat kuitenkin faktoja.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Haavisto ei vaihtanut titteliä kohun myötä, vaan Internet Archiven Wayback Machinen avulla voi kaivaa Haaviston CV:n vaikkapa alkuvuodesta 2011, ja titteli on ihan sama eli vieraileva luennoitsija.

Olet asiassa siis absoluuttisesti väärillä jäljillä.

En siteerannut uutista, jos luet tarkemmin, vaan Unepin virallista lehdistötiedotetta.

Eli olet siinä myös väärässä, että Haavisto olisi tittelin itselleen antanut. Jos noin väität niin käytännössä väität Unepin valehtelevan Haaviston tittelistä.

Sanoit hyvin, että faktat ovat faktoja. Niin tässäkin tapauksessa, ja olen pitäytynyt niissä.

Olli Pusa

Fakroja Haaviston nimittämisesä EU:n tehtäviin. Miksi asiasta ei löydy normaaliin tapaan valtioneuviston päätöstä? Sellaisen yhteydessä olisi koulutuksen puutteellisuus tehtävään ilmi. Ilmeisesti asian juonivat saksalainen Fischer (vihreät) ja Tuomioja tiskin alta.

EU:n esittelyssä Haaviston CV poikkeaa kaikista muista. Siinä ei mainita mitään koulutuksesta. Sen sijaan kaikki luennointikeikatkin ym. on lueteltu ja myös "professuuri". Yleensä pätevyys tarkistetaan jäsenmaassa jo ennen kuin jotakin ehdotetaan. CV on laadittu sellaiseksi, että siitä ei käy ilmi koulutuksen puutteet. Tässä sitä ei tehty ja CV EU:ssakin tehtiin harhaanjohtavaksi.

Olli Pusa

Jotta jokainen voi itse arvioida asiaa, laitetaan näkyville se CV, joka Haavistosta esiteltiin EU:lle silloin, kun hänet nimitettiin erityisedustajaksi Sudaniin. CV:stä on huolellisesti poistettu kaikki, mikä olisi paljastanut koulutuksessa olleet puutteet. Sen sijaan kaikki akateemisiltakin kaskahtavat luentokeikat "profesuureineen" on laitettu näkyviin.

Sitten vertailun vuoksi tanskalaisen diplomaatin Bryllen normaalin näköinen CV. Brylle nimitettiin tehtävään, kun EU antoi Haavistolle potkut tehtävästään. Jokainen voi vapaasti vertailla. Löytyvät myös netistä.

Curriculum vitae of Mr Pekka Haavisto

EU Special Representative for Sudan
Date of birth:23 March 1958
Nationality:Finnish
Language fluency: Finnish (mother tongue), English (good), Swedish (good), French (fair)
Professional Experience
Since July 2005
EU Special Representative for Sudan
February 2005 – July 2005
Chairman of the UNEP Great Lakes Task Force
November 2004 – July 2005
Leader of the UN Economic Commission for Europe UNECE External Evaluation Team
November 2003 – July 2005
Chairman of the UNEP Liberia Task Force
February 2003 – July 2005
Chairman of the UNEP Iraq Task Force
Since 2002
Visiting Lecturer in NATO School in Oberammergau, Germany
August 2002 – April 2003
Chairman of the UNEP Depleted Uranium Assessment Team to Bosnia and Herzegovina
May 2002 – July 2005
Chairman of the UNEP Palestine Desk Study
March 2002 – July 2005
Chairman of the UNEP Afghanistan Task Force
March 2002 – May 2002
Visiting Professor, University of Bristol
Since October 2001
Visiting Lecturer in Helsinki University
September 2001 – February 2002
Chairman of the UNEP Depleted Uranium Assessment Team to Serbia and Montenegro
January 2001 – June 2001
Consultant for the Artic Council review process
September 2000 – June 2001
Chairman of the UNEP Depleted Uranium Assessment Team to Kosovo
May 2000 – February 2002
Visiting Researcher, The Finnish Institute of International Affairs (Topic: Russian Environmental Policy)
December 1999 – January 2000
UNEP representative to the Cartagena Biosafety negotiations
May 1999 – April 2000
Chairman of the UNEP/UNCHS Balkans Task Force
1995 – 1999
Minister of the Environment and Minister of Development Cooperation,
Member of Government
Member of the Cabinet Committee on Foreign and Security Policy,
Member of the Cabinet Committee on Economic Policy,
Member of the Cabinet Committee on European Union Affairs,
Finland's representative at the European Union Environment Council and Development Council
1987 1995
Member of Parliament, Helsinki, the Green League
1987 – 1988, 1993
Chairman of the Green Parliamentary Group
1990 – 1995
Member of the Foreign Affairs Committee of Parliament,
Chairman of the Human Rights Group of Parliament
1993 – 1995
Chairman of the Green League, Finland

Curriculum Vitae of Torben Brylle
EU Special Representative for Sudan

PLACE AND DATE OF BIRTH: Copenhagen, 7 July 1948

NATIONALITY: Danish

EDUCATION
Master of Political Science, University of Copenhagen - 1977;

Studies in Economics; African Development (Legon, Ghana)

Languages: Danish, English, French, Swedish

PROFESSIONAL EXPERIENCE
2007 Ambassador (designate) of Denmark to the Arab Republic of Egypt and the Republic of Sudan; residence Cairo, Egypt.

2001 - 2007 Ambassador of Denmark to the Republic of South Africa; accredited to Swaziland, Lesotho, Namibia, Madagascar, Botswana and SADC; Ambassador (designate) to DRC, Equatorial Guinea

1997 - 2001 Under-Secretary for Multilateral Affairs, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen

1996 - 1997 Head of Department (Middle East, the Gulf, North Africa and Latin America)

1994 - 1997 Director of Ministers' Cabinet (Foreign Affairs and Development Cooperation)

1991 - 1994 Head of Department (Southern Africa)

1989 - 1991 Deputy Head of Department (Policy and Planning)

1987 - 1989 Secretary to the Secretary of State for Foreign Affairs

1986 - 1987 Deputy Head of Department (Development), Ministry of Foreign Affairs

1983 - 1986 First Secretary/Counsellor, Danish Embassy, Paris

1978 - 1983 Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

En näe noissa CV:ssä mitään kummallista. Kuten huomaat niin tanskalaisen CV on lueteltu otsikolla "Professional experience". Haaviston CV:ssä luetellaan asiat laajemmin, eikä mitään ole poistettu (en ymmärrä miksi käytät tätä sanaa) vaan kerrottu se mitä on jonkinlaisessa aikajärjestyksessä.

Ehkäpä Torben Brylle ei koskaan ole ollut vierailevana luennoitsijana tai "visiting professor" ominaisuudessa yhtään missään, koska siitä ei ole kerrottu. Onko tuollaisessa spekuloinnissa mielestäsi järkeä?

Pitäisikö siis samalla tavalla väittää, että Bryllen CV:stä on poistettu kaikki tällainen, koska mies ei ole ollut riittävän kiinnostava ja kokenut, jotta häntä, raukka parkaa, olisi kukaan yliopisto koskaan kutsunut yhtään mihinkään?

Ei tietenkään.

Ville Peurala

Janne Särkelä: hyvin puhuttu.

En ota kantaa kaikkeen Olli Pusan kirjoituksessa sanottuun, mutta sitä haluaisin vielä alleviivata, että tuo kesken jääneet opinnot -kortti ("Pekka Haavisto on akateemisen kodin kasvatti, joka ei ole suorittanut loppuun korkeakoulututkintoa eikä ammatillista tutkintoa") ei minusta oikein toimi. Jokainen yliopiston käynyt varmasti tuntee useita entisiä opiskelukavereita, joilla opinnot jäivät kesken siksi että ko. henkilö oli työssään liian hyvä ja työelämä tempaisi mukaansa.

Toki on olemassa myös sellaisia tapauksia, joissa syy opintojen keskeytymiseen on alkoholismi, mielenterveysongelma tai vastaava. En tiedä, oliko tarkoituksesi vihjata tällaiseen, mutta Pekan tapauksessa lienee kai aika selvää ettei näin ole.

Olli Pusa

En vihjaa mihinkään. Totean asioita. Ja sen, että minun mielestäni hyväksyttävää selitystä ei ole esitetty. Tässä tietenkin tarkastelen asioita omasta kokemustaustastani, kun olen joutunut pastaamaan ihmisiä esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Siinä kuulee kaikenlaisia selityksiä, eikä niiden paikkansapitävyys ole ei ole tärkeää. Jos selitys on henkilön mukavuudenhalu, se ettei viitsi ponnistella tms. Se kertoo henkilöstä.

Ne kyvyt voi toki osoittaa muullakin tavalla. Mutta jos ura muodostuu poliittisista nimityksistä, on siinäkin menty aidan ali eikä se kumoa aikaisempia epäilyksiä.

Ville Peurala

Olli Pusa, vastauksia pariin kohtaan edellisessä kommentissasi:

"Tässä tietenkin tarkastelen asioita omasta kokemustaustastani, kun olen joutunut pastaamaan ihmisiä esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Siinä kuulee kaikenlaisia selityksiä, eikä niiden paikkansapitävyys ole ei ole tärkeää."

Minäkin olen ollut palkkaamassa ihmisiä esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Olen ottanut monta sellaista, joilla opinnot olivat jääneet kesken. Hyvin ovat töissä hoitaneet hommansa.

Jos sä hylkäät automaattisesti kaikki työnhakijat, jotka eivät ole valmistuneet, ja olet vielä sitä mieltä, että selitysten paikkansapitävyys ei ole tärkeää (eli et välitä siitä, valehteleeko työnhakija työhaastattelussa vai puhuuko hän totta?), niin sä teet siinä kohtaa pahan virheen. Sulta jää moni sellainen hakija palkkaamatta, josta olisit saanut hyvän työntekijän. Loppujen lopuksi tästä kärsii sun firma.

"Jos selitys on henkilön mukavuudenhalu, se ettei viitsi ponnistella tms. Se kertoo henkilöstä."

Mistä sä oletat tietäväsi että selitys on mukavuudenhalu tai se ettei viitsi ponnistella?

Olli Pusa

Minäkin olen palkannut ihmisiä, joilta puuttuu koulutustausta. Mutta riippuu tehtävästä. Se on osa henkilön taustaa ja kertoo henkilöstä. Tärkeä osa henkilön arviointia. Ja jos jää kiinni valehtelusta ja peittelystä tällaisessa, ...

Sitä ei fanittamalla pestä pois minun silmissäni. Sinulla on vapaus omaan mielipiteeseesi.

Henri Halonen

Se että valikoi oman Curriculum Vitaen sisällön ja jättää 'Education' kohdan pois ja ymppää listan täyteen nimityksiä ym. antaa ihan tarpeeksi hyvän kuvan siitä minkälaisen ihmisen kanssa ollaan tekemisissä. Vai kuinka moni lukijoista jättää koulutuksensa pois ansioistaan?

Ilkka Järvelä

Ehkei liity blogin aihepiiriin mutta kysyn silti kun en tiedä. Onko Nexar Antonio Floresilla Suomen kansalaisuutta ja jos ei ole, onko oletettavissa että hän sellaisen saa (liekö hakenut?), etenkin jos Haavisto valitaan presidentiksemme? En tiedä onko tuolla kansalaisuus-asialla mitään merkitystä missään tapauksessa.

Olli Pusa

Olen kuullutjossakin, että olisi, mutta en osaa sanoa varmasti. Olettaisin, ettei sillä ole merkitystä.

Harri Rautiainen

Saattaahan se olla turvallisuusriski, jos presidentti makaa vieraan vallan kansalaisen kanssa.

Olli Pusa

Voi olla. Pitänee kysyä Supolta lausuntoa.

Jouko Piho

Kyllä.

Haaviston puolisolla Nexar Antonio Floresilla on Suomen kansalaisuus.

Olli Pusa

Kiitos tiedosta. Asiaa ei tarvitse pohtia enempää.

Markku Toivonen

Olli, kiitos päivän valaistuksesta. Olenkin jo ehtinyt pohtia ketkä edustavat sinulle auktoriteettia.

Olli Pusa

Auktoriteettiä? Sellaista on ihmisellä, joka sen ansaitsee. Ja se on ansaittava jatkuvasti. Katso pitkään vallassa olleita valtionjohtajia. Alussa he ovat olleet kansalleen auktoritteetteja, lopulta kaikkea muuta.

Sokeaa auktoriteettiuskoa vierastan ja yleensäkin tykkään tarkastaa "auktoriteettien" mielipiteet itse. Yksi varma asia kuitenkin on, että epärehellisyydellä ja valehtelemisella ei auktoriteettia luoda.

Heikki Ojala

Hieman kaukaa haettu koko Nexar. Equadorfilaisten onni ettei sillä ole yhteistä maarajaa Suomen kanssa.

Jukka Johansson

Kuten jo todettiinkin, niin Flores on Suomen kansalainen. Mitä väliä sillä on missä puoliso on syntynyt? Joillekin se nyt vaan tuntuu tässä tapauksessa olevan tärkeää, koska Haavisto on homo. Onko kukaan siitä valittanut, että Ville Niinistön puoliso on ruotsalainen?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Ilmeisen hyvä ehdokas kun Pusa on noin hätääntynyt. Mäntyniemen tuleva isäntä.

Olli Pusa

Olen vain systemaattinen ja analysoin asiat kunnolla. Saahan sitä uneksia kaikenlaista Haaviston presidenttiydestä. Veikkaan kuitenkin että Niinistö Mäntyniemeen muuttaa. Kupla Haavisto kuitenkin tuntuu olevan.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Haaviston eduksi voidaan sanoa suuri suosio, mutta kotona ei kaikki asiat ole aina olleet hallussa.

http://arialsio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91557-nex...

Olli Pusa

Iltapäivälehdissä poksahtelisivat shampanjapullot, jos Haavisto valittaisiin. Laskisivat myynnin ja liikevahdon kasvavan mehevistä lööpeistä?

Matti Jalagin

Börje

Ei Pusa ole edes ehdolla.

Onko teillä siellä vihreissä tai niitä kannattavissa kantaa tai tulkintaa tuohon juridiseen puoleen koskien Perustuslain kohtaa?

Että voisi puhua jonkun kanssa asiaa tämän pakkoväistön ja -suiston sijaan.

Olli Pusa

Presidenttiehdokkaaksi ei joudu vasten tahtoaan. Ehdokas pyrkii virkaan ja siksi on tarpeen arvioida ehdokkaita kriittisesti. Tietenkin ehdokkaiden pitää tietää, että siihen valaistukseen he joutuvat tai ainakin pitäisi joutua. Minä olen tässä pelkästään äänestäjä, en ehdokas. Enkä ole edes kenenkään ehdokkaan vaalityössä mukana. Siksi onkin mielenkiintoista katsoa asiaa ilman vääristäviä laseja.

Irmeli Koivuhalko-Pyjama

Eli Börjen mielestä ei ole väliä jos presidentin homopuoliso on rattijuoppo ja kapakkatappelija?

Olli Pusa

Börjellä on oikeus mielipiteeseensä. Ratkaisva kysymys on, kuinka moni muu äänestäjä on hänen kanssaan samaa mieltä. Mielipiteen vapaus meillä kai sentää vielä on, vaikka sanavapautta joku haluaisi rajoittaa.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Eipä ole väliä näillä puolison tempauksilla. Häntä ei nyt äänestetä.

Olli Pusa

Oletko varma? Äänestäjillä on ihan täysi vapaus päätää äänestyksestään juuri niide seikkojen perusteella kuin haluavat.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Tuossa kysyttiinkin minun mielipidettäni siitä onko puolison tekemisillä väliä. En yrittänyt vastata äänestäjien puolesta. Parikymmentä prosenttia antanee sunnuntaina puolisolle synninpäästön vaaliuurnilla.

Markku Toivonen

Eivätkö nuo ole suomalaisen perusmiehen keskeisiä taitoja? Kyllä talossa tosiaankin olisi kaksi isäntää. Kaikin puolin edustavia ja aivan koko kansan presidenttipari.

Olli Pusa

Rattijuoppous? Ei kai sentään, ei edes vihreiden piirissä? Tai sitten olen todella pettynyt.

Jukka Johansson

Lampinen

Tuo "rattijuopumus" ei olisi ollut rikos Suomessa. 0,39 promillea. Se kohuttu kapakkatappelu tapahtui vuonna 2007.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

CV:n analyysistä ei nyt enää taida olla mitään iloa. Pitäisi ehkä pohtia miksi ihmiset vimmatusti kaipaavat tätä vastajytkyä, joka kanavoituu nyt Haaviston kautta. Sivistyneet käytöstavat, humaanisuus, suvaitsevaisuus, kuuntelutaito ja sovittelevuus. Millä tittelillä ne kirjoitetaan CV:hen? Jos ei ymmärrä kansakunnan henkistä ilmapiiriä, niin ei voi ymmärtää mitä on tapahtumassa.

Harri Rautiainen

"Millä tittelillä ne kirjoitetaan CV:hen?"

Hyödyllinen idiootti.

Olli Pusa

Millä tavalla CV:hen kirjoitetaan: laiskuus, epärehellisyys, piittaamattomuus oman maan kansalaisten hyvinvoinnista, oman edun tavoittelu?

Inhimillisen elämän vekkuli puoli on se, että asioista ollaan eri mieltä. Joidenkin mielestä esim. Stalin olis nero ja suuri sankari. Joidenkin mielestä hän oli murhanhimoinen psykopaatti. Katsotaan, miten äänestäjät asiat näkevät ja kenet Mäntyniemeen äänestävät. Se kertoo jotakin kansakunnan henkisestä ilmapiiristä.

a s

Näinpä juuri. Se mitä ja miten puhuu tekee suuremman vaikutuksen kuin ansioluettelo. Ainoassa näkemässäni pressakeskustelussa Haavisto ensimmäisessä kommentissaan sanoi jotenkin niin, että kuunteleminen ja se että ei huudeta toisten päälle, kuuluu hyvään kotikasvatukseen. Kenellekään muulle ehdokkaalle tämmöinen asia ei luultavasti ole edes käynyt mielessä – no Essayahkin oli asiallinen.

Matti Jalagin

Börje.

"Jos ei ymmärrä kansakunnan henkistä ilmapiiriä, niin ei voi ymmärtää mitä on tapahtumassa."

Kertoisitko tuosta meitä kaikkia suomalaisia koskevasta tulevaisuudesta hieman vähemmän kryptisesti?

Mistä ihanuudesta enemmistö on nyt jäämässä ymmärtämättömyyttään paitsi?

Olli Pusa

Sujuva ulosanti ei ole tae presidentin virassa onnistumisesta. Esimerkiksi USA:n presidentiksi ei voi tulla ilman hyviä puhetaitoja. Mutta se ei riitä. Ennen valituksi tulemista on edessä raaka vaalikamppailu, jossa ehdokkaat testataan. Meillä esim. media on tässä suhteessa kovin lepsu.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Kansakunnan ilmapiiriä voi käydä haistelemassa vaikka Haaviston Facebook sivustolla. Sieltä löytyy muutamia satoja vastauksia siihen miksi ihmiset äänestävät Pekkaa.

Vaalislogan valtakunnan sovittelija on osunut hyvin ajan hermoon. Edellisten eduskuntavaalien repivä asenne, jossa pahaa oloa kanavoitiin Persujen kautta, nettikeskustelun vihapuhe, vanhojen poliitikkojen kyyninen katkeruus. Kaikki tuo alkaa kyllästyttää.

Kaivataan yhdistävää ja sovittelevaa hahmoa. Ei komentelijaa, ei kamreeria, ei besseswisseriä, ei narsistia. Haavisto on onnistunut vakuuttamaan kannattajansa riittävästä poliittisesta osaamisestaan, selkeästä ja analyyttisestä ilmaisutaidostaan, kyvystä antaa vastakkaisen mielipiteen omaavalle ihmisarvo ja se kunnioitus mitä hän kaipaa ilman itsekorostuksen tarvetta. Siinä muutamia kiteytyksiä.

Tämän keskustelun kaltainen loanheitto on aivan loistava esimerkki siitä mitä ihmiset alkavat olla kurkkuaan myöten täynnä. Tällaiseen Haavisto ei koskaan syyllistyisi ja saa siksi ihmisten sympatiat ja vaaleissa riittävän äänipotin toiselle kierrokselle. Jos ilmiö ehtii saada riittävästi lisävauhtia, niin se vie Mäntyniemeen saakka.

Olli Pusa

Börje. Haaviston Facebook sivu ei ole koko Suomi. Kiva, että teillä on kivaa, vaikka en ehdokkaastanne olekaan vakuuttunut¨.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Ei Haavisto FB-sivu tietenkään ole koko Suomi. Sieltä vaan on helppo löytää kokoelma ihmisten kertomia syitä äänestää Pekkaa. Eikä sillä todisteta mitään. Sunnuntaina kertyvä äänipotti vasta kertoo, että suurella joukolla ihmisiä alkaa olla tarve myönteiseen ajatteluun toisista ihmisistä. Jopa vastakkaisia mielipiteitä omaavista. Ollikin voisi keskittyä päiväksi kehumaan omaa ehdokastaan. Voisi olla henkisesti avartava kokemus tuollainen myönteisen ajattelun päivä loputtoman lannan talikoinnin lomassa.

Olli Pusa

"Tämän keskustelun kaltainen loanheitto on aivan loistava esimerkki siitä mitä ihmiset alkavat olla kurkkuaan myöten täynnä. Tällaiseen Haavisto ei koskaan syyllistyisi ja saa siksi ihmisten sympatiat ja vaaleissa riittävän äänipotin toiselle kierrokselle"

Haavisto todellakin syyllistyy itsensä kehumiseen. Katteettomillakin ansioilla. Juuri tuollaisesta asenteesta presidentin vaaliin olen huolissani. Vaikka presidentin valtaa on kavennettu, hän on edelleen tärkeä lenkki kriisitilanteissa. Silloin ei ole mitään merkitystä sympatiapisteillä. Silloin tarvitaan osaamista.

Lannan levittämistä? Kyse on faktoista Haavisosta. Jos peilin kuva on ruma, kannattaisi ehkä etsiä syytä itsestään, eikä syyttää peiliä.

Oman ehdokkaan kehumisessa on se rajoite, että ei ole omaa ehdokasta. En ole halunnut lähteä kenenkään kampanjaan mukaan, vaan katsoa vaaleja avoimin silmin. Ehdokkaat apureineen huolehtivat kehumisesta ja selittämisestä - ja ikävien faktojen pimittämisestä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Ei ole Pekan parisuhde syntiä minun mielestäni. Enkä oikeastaan itse viitsi nimittää mitään asiaa tai tekoa synniksi. Jätän tuon termin kokonaan uskovaisten käyttöön.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Taisin sitten kuitenkin haistaa paremmin kansakunnan ilmapiirin. Toisen kierroksen osalta Haaviston äänestäjäkunnan rakenne on suht sama kuin Halosella. Sillä on ennenkin vaalit voitettu ja niin käy tälläkin kerralla. Nyt keskityn vaalityöhön Keski-Uudellamaalla missä Niinistöllä oli turhan kova kannatus. Kaikki kunnat on kuitenkin tarkoitus sielläkin kääntää Pekalle. Palataan asiaan taas kahden viikon kuluttua. Duunia helpottaa kovasti kun Soinikin käytännössä jo kehotti perussuomalaisia äänestämään Haavistoa. Puolueen kannatuslukema on edelleen sen verran iso, että siitä on hyvä jatkaa.

turunen (nimimerkki)

Hyviä huomioita. Tässä lisää Haaviston "näyttöjä":

"Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto ei tunnistanut HS:n kuvatestissä Venäjän presidenttiä Dmitri Medvedeviä, Ruotsin pääministeriä Fredrik Reinfeldtiä ja Britannian pääministeri David Cameronia".

http://turunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/93452-milt...

Mukava mies - ei silti presidenttiainesta.

Olli Pusa

No presidentillehän kuuluu vain ulkopolitiikka ja pari muuta asiaa.

Rauno Reponen

Kyseenalaistat täten kruununprinsessa Victorian kelvollisuuden Ruotsin kuningattareksi.

http://www.tiede.fi/artikkeli/1028/kun_kasvot_pysy...

Entäs mitä mieltä olet niistä 8,4%:sta suomalaisesta jotka eivät erota punaista ja vihreätä väriä toisistaan. Kysessä ei ole poliittinen asenne vaan punavihervärisokeus. Kelpaisivatko he presidentiksi? Jne .. jne

turunen (nimimerkki)

Kuningattareksi synnytään. Värisokeus on este moneen ammattiin.

Heikki Ylönen

Kysyit, missäovat ehdokas Haaviston näytöt? Niitä ei ole. Ainoat näytöt ovat Median noste heikoimmaksi Niinistön vastustajaksi toiselle kierrokselle. Yllätys vain on tulossa siinä, että toisella kierroksella ovatkin Soini ja Väyrynen. Ovella kolkuttelee Sari Essayah. Miettikää tätä.

Olli Pusa

Olen aikaisemminkin esimerkiksi kysynyt, missä ovat raportit, jotka osoittavat "miniahtisaaren" johtavan roolin puhumissaan hankkeissa. Tähän asti ei ole esitetty mitään. Ehkä nyt löytyykin salaisista arkistoista.

Kalle Virtanen

Ketään ei enää kiinnosta presidentin osaaminen. Jos Väyrynen olisi ottanut vielä rankemman huumorilinjan, hänen kannatuksensa olis nyt ihan toista luokkaa. Yritti puhua välillä asiaakin, ei olisi kannattanut.

Olli Pusa

Mihinkäs Seepra raidoistaan pääsee. Kuitenkin monen mielestä se asian puhuminen on Väyrysen vahvuus. Huumorilla yritti pehmentää kuvaansa ja on tainnut onnistuakin.

Ilkka Järvelä

Tähän blogiin on muodostunut hetkessä vilkasta keskustelua. Jätettyjä viestejä on kohta enemmän kuin yhdessäkään karusellissa pyörivässä puheenvuorossa, jonne toimittajakunnan tiedoitteen mukaan on tarkoitus nostaa "kiinnostavia aiheita". Tämä pitäisi nostaa sinne viipymättä, koska Pekka Haavisto näyttäisi kiinnostavan kovasti, vastausten lukumäärän perusteella.

Kuitenkin, US toimituskunnan tapoja tuntien, arvelen että tätä ei sinne nosteta. Arvosteleva kirjoitus pääsee karuselliin vain jos muistaa arvostella persuja.

Olli Pusa

Nostettiin tai ei, se ei estä keskustelua. Olen jotenkin ymmärtänyt, että karuselliin nosto merkitsee jonkinlaista kannanottoa blogiin. Vähän samaan tapaan kuin Hesari vieraskynäkirjoitus on toimituksen hyväksymä ja mielipidekirjoitukseen toimitus ei periaatteessa ota kantaa.

Antaa Huuskon ja kumppaneiden hoitaa asioitaan ja keskutellaan me Haavistosta.

Ilkka Järvelä

Olet oikeassa Olli, anteeksipyyntöni - asiaton viesti minulta. Kuten tämäkin, kunhan provosoin Huuskoa ja kumppaneita. Jatketaan aiheesta Pekka Haavisto ja hänen "näyttönsä".

Pentti Järvi

Hyvä yhteenveto, jollaista olen odottanut jo pitkään. Googlettamalla saa joitain asioita selville mutta ei mitään esimerkiksi rauhanneuvotteluista Afrikassa ja Haaviston osuutta niissä. Zero hakutuloksia.

Olli Pusa

Sitä minäkin olen ihmetellyt.

Pentti Hilkuri

Paljon on aikaa käytetty Haaviston elämän ja uran läpikäymiseen. Se on hyvä. Silti Puheenvuoron kirjoittamiseen käytetty aika ei välttämättä merkitse laatua, tai edes asioiden perusteiden ymmärtämistä.

Se tulee ilmi myös tämän kirjoituksen osiossa "Ylipäällikkö". Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Pusalla on peruskäsitteet kadoksissa. Nimittäin eilisessä kommentoinnissaan Jarmo Niemisen Puheenvuorossa Pusa osoitti melkoista ymmärtämättömyyttä Suomen puolustusvoimien toiminnasta. Hän nimittäin luuli, että Presidentti henkilökohtaisesti johtaa puolustusvoimien operatiivista toimintaa. Pusa ilmeisesti sekoitti termit ylipäällikkö ja puolustusvoimien ylin johto, sekä heidän roolit.

Ylipäällikkyyteen liittyen Timo Soini sanoi osuvasti Radio Rockin Korporaation vieraana, että on hyvä, että rauhan aikana Puolustusvoimilla on siviili ylipäällikkö. Joku organisaation ulkopuolinen. Sodan tullessa vetovastuu luovutetaan luonnollisesti ammattijohtajille. On se kumma, kun Pusa ei ymmärrä edes oman puolueensa johtajan puhetta - se kun on tunnetusti lyhyttä ja helposti omaksuttavaa.

Matti Jalagin

Oletko tyhmä vai etkö osaa lukea, mitä Perustuslaki asiasta sanoo? (yllä)

Olli Pusa

Presidentti nimittää puolustusvoimien komentajan ja on siksi tämän esimies. Ei liene harvinaista, että esimeis ei tee alaisensa töitä. Sen sijaan esimies valvoo alaisensa toimia. Jo silloin totesin, että Hilkuri ei ymmärrä mitään puolustusvoimein toiminnasta. Siksi tuo vuodatus ei suuri yllätys ollut.

Oman puolueen johtajan puheen ymmärtämisessä on yksi ongelma. En kuulu mihinkään puolueeseen. Oliko Hilkurilla jotakin tolkullista sanottavaa? Jos ei, toivotan hyvää illan jatkoa.

Matti Jalagin

Ollille.

Unohdin vastata kysymykseesi.

Ei Haavistolla ole mitään näyttöjä, ellei mainostoimistoa lasketa.

Haavisto on varmasti kiltti ja hyvä ihminen, mutta EI Ylipäällikkö.

Olli Pusa

Sellaisia olen kysellyt, ei ole näkynyt.

Pentti Hilkuri

Onko Pusa tietoinen siitä, että Suomen kenraalikunnasta yli 70% kannattaa Suomen Nato jäsenyyttä?

Sen verran voin avustaa, että presidentti ei kuulu kenraalikuntaan (Mannerheim oli ainoa poikkeus).

Aikaisemmin Pusa sivuutti ja suorastaan halveerasi Suomen puolustusvoimien ylimmän johdon ammattitaitoa. On kaikkien suomalaisten onni, että ollipusat eivät ole päättämässä yhteisistä asioistamme.

Olli Pusa

Pätenee upseerikuntaan yleisemminkin. Mannerheim ei enää loppuaikoinaan ollut kenraali, hän oli marsalkka.

Matti Jalagin

Mitä olit mieltä siitä PL:ssa olevasta kuopasta?

Olli Pusa

Minulla pisti silmään se, että vanha perustuslaki totesi ylipäällikkyyden luovutttamisen poikeusoloissa. Uudessa tuota rajoitetta ei ole. Siis ylipäälliköksi voidaan normaalioiloissakin nimittää esim. kenraali. Minusta valtiojohton pitää normaalioloissa pitää kenraalikunta seurannassa ja vasta kriistilanteessa luovuttaa ylipäällikyys. Ettei missään tilanteessa unohdu, että meidän valitsemamme valtiojohto valvoo kenraaleja. Ja sitten kriisitilanteessa kenraalit johtavat tietenkin joukkoja, mutta muistavat keneltä ovat valtuutensa saaneet. Sehän myös valvoo heidän toimiaan.

turunen (nimimerkki)

Olli pääsi kysymään tätä ensimmäisenä. Vaaleihin aikaa alle 2 vrk. Median kanta Haaviston pätevyyteen on tullut jo selväksi: EVVK.

Olli Pusa

Mutta onko äänestäjien kanta sama? Ei välttämättä.

turunen (nimimerkki)

Olen yhä sitä mieltä, että Haaviston lopullinen sijaluku vaaleissa - kaikesta gallupsaasteesta huolimatta - tulee olemaan vasta neljäs sija, eli niukasti Väyrysen perässä.

Ei tule Obamaa, eikä edes Pekkaa.

Olli Pusa

Sunnuntaina illalla tiedämme.

. suvituuli

Olisiko Haavistosta Suomen Obamaksi? Ei edes siihen.

Obamakin valittiin ilman näyttöjä. Pelkällä toivolla "paremmasta". Taisi saada Nobelinkin samoilla "ansioilla".

Nyt tiedämme, miten siinä kävi. Maa on täysin hajalla - Obama ei pysty saamaan läpi minkäänlaisia ohjelmia; USAn talous on surkeassa tilassa velan vain kasvaessa; ulkopolitiikka edelleenkin linjatonta eikä Obama pysty edes osoittamaan johtajuutta.

Aikaisemmilla aikaansaannoksilla ei tietenkään ratkaista tulevaisuuden ongelmia. Mutta ne osoittavat kiistattomasti henkilön kyvykkyyden siihen asti ja antavat pohjan arvaukselle siitä, mitä on odotettavissa.

Potentiaalia osoittava korpraali voidaan ylentää kersantiksi ja toivoa, että henkilö kasvaa suurempiin saappaisiin.

Mutta kuten Obaman esimerkki osoittaa, presidentin tehtävään valittavalle potentiaali ei riitä. Tässä suhteessa meillä ei ole varaa erehtyä. Tai sitten saamme syyttää vain itseämme.

Matti Jalagin

Ottakaa rauhallisesti.

Kansa kyllä tietää ja nykyään jopa näkee valheen läpi vaikka se olisi fiini.

Lipposen "kannatus" on hyvä esimerkki siitä, että feikki ja bumtsi ei pure.

Olli Pusa

Lipposelle on vain kertynyt niin paljon rasitteita oman puolueensa kannattajien silmissä. Eikä kaasuputkeen eksyminen asiaa parantanut.

turunen (nimimerkki)

Obama ei ole pelkkä ylioppilas:

- Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts
J.D. 1991, Magna Cum Laude

- Columbia University, New York,
New York, Bachelor of Arts, 1983
Major: Political Science.

Olli Pusa

Obamalla on peruskoulutus kunnossa, mutta sekään ei ole riittänyt. Ne ovat välttämätön, mutta ei riittävä ehto. Muutakin näyttöä tarvitaan. Haavisto ei ole saanut edes opintoja suoritettua ja kaikki työpaikat ovat tulleet poliittisina nimityksinä.

Olli Pusa

Samaa mieltä. Presidentin virka ei ole harjoittelijan paikka. Siellä tarvitaaan ihmistä, jolla on jo näyttöjä.

Onko Haavistolla edes potentiaalia?

. suvituuli

"Potentiaali-mielessä" Arhinmäellä on, Haavistolla ei.

Jouko Piho

Börje Uimonen kirjoitti: "Kansakunnan ilmapiiriä voi käydä haistelemassa vaikka Haaviston Facebook sivustolla. Sieltä löytyy muutamia satoja vastauksia siihen miksi ihmiset äänestävät Pekkaa.

Vaalislogan valtakunnan sovittelija on osunut hyvin ajan hermoon. Edellisten eduskuntavaalien repivä asenne, jossa pahaa oloa kanavoitiin Persujen kautta, nettikeskustelun vihapuhe, vanhojen poliitikkojen kyyninen katkeruus. Kaikki tuo alkaa kyllästyttää.

Kaivataan yhdistävää ja sovittelevaa hahmoa. Ei komentelijaa, ei kamreeria, ei besseswisseriä, ei narsistia. Haavisto on onnistunut vakuuttamaan kannattajansa riittävästä poliittisesta osaamisestaan, selkeästä ja analyyttisestä ilmaisutaidostaan, kyvystä antaa vastakkaisen mielipiteen omaavalle ihmisarvo ja se kunnioitus mitä hän kaipaa ilman itsekorostuksen tarvetta. Siinä muutamia kiteytyksiä."

Börje Uimonen tiivistää todella hyvin Pekka Haaviston menestyksen syitä.

Nuo hyvät Haaviston puolet eivät kuitenkaan riitä Suomen presidentin tehtävän hoitamiseen. Haavisto on humanistinen ja rauhallinen sovittelija, mutta presidentin tulee olla muutakin kuin sovittelija. Kun tulee tiukka paikka, tarvitaan muutakin kuin mukavaa ja hyvin käyttäytyvää naapurin poikaa.

Pitää olla kunnon ukko, joka lyö vaikka nyrkkiä pöytään tarvittaessa. Siihen ei Haavistosta ole. Minä en jättäisi Suomen kohtaloa pehmo-Haaviston käsiin.

Citycani *

Olemmeko me siis ihan oikeasti seuraavan kuuden vuoden aikana valmistautumassa johonkin _sotaan_..?

Ainakin tätä blogia kommentteineen lukiessa alkaa tuntua siltä, ett kantsis niinku välittömästi alkaa kaivaa sekä perunakellaria että pommisuojaa, vähintään...?

Hyvin huolestuttavaa sinänsä, koska juuri tällainen ilmapiiri on se, jossa ne sodat sitten oikeastikin pääsevät syntymään.

Olli Pusa

Taloussota on jo käynnissä. Siksi itsekin pohdiskelen perunakellarin tekemistä mökille. Seuraa vain finanssikriisiä.

Varsinaiselta sodalta toivottavastí vältytään. Edellisen kerran tämänkaltainen talouskaaos oli 1920-1930-luvuilla. Se päättyi vasta kulutusjuhlaan nimeltä toinen maailmansota. Sitten riitti rakennettavaa ja korjattavaa.

Presidentti on reservi ja tavallaan vakuutus tuollaista tilannetta varten. Se on yksi presidentin keskeisiä tehtäviä. Kun presidenttiä valitaan, ei minusta siihen pitäisi suhtautua kuin idols-kisaan. Pitää valita henkilö, joka parhaiten tehtävästä selviää seuraavan 6 vuoden aikana. Tuo vakuutus on tavallaan ilmainen, koska presidentti joka tapauksessa valitaan. Miksi valita idols-tähti presidentiksi?

Citycani *

Ensinnäkin, mennyt ei (onneksi) ole mikään tae tulevasta. En myöskään lähtisi vertaamaan tätä nykykriisiä 1929 alkaneeseen kriisiin, koska tähän nykyiseen on olemassa paljon suoremmat suoraan talous_politiikastakin_ johtuvat syynsä. Joten ainakin _toivon, että ne myös poliittisesti, eli diplomatian keinoin pystytään ratkaisemaan.

Jos kaikki huutaa 'sota', kyllä se sieltä sitten tuleekin.

Idos-kisoja en katso, joten en tiedä, mitä tuolla viittauksellasi tarkoitat.

Mutta kun nyt asiaa olen jo melko tarkasti miettinytkin, jos ja kun pitää pressa valita, valitsen ennemmin diplomaattisen ja tulevaisuuteen avoimesti ja peloitta katsovan henkilön, kuin jonkun kymmenien vuosien poliittista painolastia mukanaan raahaavan änkyrän. (Viimemainittu luonnehdinta soveltuu noin neljään ehdokkaaseen kahdeksasta.)

Olli Pusa

Vapaa maa, vapaa valinta. Vastaat vain itsellesi. Minulla on erilainen näkemys siitä, mikä on diplomaattista ja luotettavaa. Valehteleminen ei ole sitä. Ainakaan jos valehtelee omasta menneisyydestään hyötymistarkkoituksessa.

Hyvää vaalipäivää!

Citycani *

En tiedä sinusta, mutta minä olen koko tämän vaalikampanjan ajan tiennyt, että ehdokkaista kolme on vailla loppututkintoa. Se on mainittu tiedotusvälineissäkin melko usein.

Jos se sinulle tuli uutisena vasta, kun joku ryhtyi syynäämään suurennuslasilla erään ehdokkaan ceeveetä, ei asialle voi mitään.

Oikein hyvää vaalipäivää myös sinulle!

Olli Pusa

Oletan sinun tietävän, että blogeissa asiaa on käsitelty lukemattomia kertoja. Olen sallistunut niihinkeskusteluihin ylioppilaiden Arhinmäki, Biaudet ja Haavisto puuttuvista opinnoista. harva täällä ei ole asiasta tiennyt.

Tämä oli osin yhteenveto useista aikaisemmin käsitellyistä tai uusista teemoista. Kun laittaa palat kokonaisuuteen, voi kuvasta tulla aika ruma. Eikö silloin olisi ehdokkaalla ja hänen tukijoillaan aihetta miettiä tyylin muuttamista. Jos kuva peilissä ei miellytä, se ei useinkaan ole peilin vika.

Miten se vanha poliitikon ohje menikään? Kun mikään muu ei auta, kokeile rehellisyyttä.

Citycani *

Olli, kauneus on katsojan silmässä.

Kuvasta voi piirtää sellaisen kuin haluaa, kuten sinä tässä blogissasi teet.

Kuvitteletko, että näistä muista ehdokkaistamme ei voisi piirtää vastaavaa, vähintään yhtä hyvin (itse asiassa huimasti painavammin) perustein?

En sitä kuitenkaan tee, koska lokaa toisten niskaan heittämällä ei saada aikaan mitään hyvää.

Olli Pusa

Kuvaa voi sävyttää, mutta vain kohtuullisissa rajoissa. Muuten syyllistyy väärennökseen. Haaviston osalta olisi minusta kauniin kuvan piirtäminen edellyttänyt faktojen pimittämistä.

Muista ehdokkaista kuvasta tulisi ristiriitaisempi. Olisi oikeita (ei vain CV:hen kirjoitettuja) saavutuksia, mutta myös karkeita virheitä.

Mutta kuten sanoit, kauneus on katsojan silmässä. Ja aika monta silmäparia noita "kuvia" ehdokkaistakin katselee.

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Jokainen valtio on koko ajan valmistautumassa sotaan. Si vis pacem, jne. Vasteajan kriisitilanteissa olisi Suomen kokoisella maalla oltava alle kymmenen minuuttia, mutta realistisesti näin ei ole missään. Tuskin edes kummallakaan osapuolella Koreoiden rajalla.

Tietenkään tämä ei ole järkevää. Harva ihmisten, tai varsinkin valtioiden juttu on.

Mutta Haavisto olisi ihan yhtä hyvä seremoniallinen ylipäällikkö kuin kuka tahansa muukin.

Olli Pusa

Seremoniallinen. Ehkä jonkun mielestä, toisen mielestä ei. En pidä sitä niin tärkeänä.

Entä todellisen kriisin sattuessa? Ei kiitos.

Citycani *

Todellisen kriisin sattuessa olemme joka tapauksessa pulassa.

Sen sijaan tärkeää onkin todellisen kriisin välttäminen, jos se vaan mitenkään on mahdollista.

Ja siihen tarvitaan diplomatiaa.

Olli Pusa

Kuplat puhkeavat ennemmin tai myöhemmin.

Käyttäjän jannes kuva
Janne Särkelä

Kannattaa tsekata uudestaan ja vaikkapa vielä toistamiseen YLEn viimeisen yhteisen tentin kohdasta, missä Niinistö ja Haavisto ovat kaksintaistelussa. Siinä nähdään sellaista Haavistoa, joka on kaukana pehmoilusta, ja tätä on vilahdellut aina siellä täällä muuallakin tarvittaessa.

Olli Pusa

Miten sitten pitäisi summata Haavistoa? Häikäilemätön pyrkyri, joka kertoo mitä tahansa tarinoita ja käyttää mitä tahansa keinoja omaa etuaan edistääkseen? Ja tarvittaessa esiintyy sitten sovittelevana ja kilttinä naapurin poikana. Mielenkiintoista.

Jouko Piho

Olli Pusa

Haluan sanoa sinulle jotakin palautetta.

Olet varmaan kirjoittanut ennenkin täällä Usarissa. Mutta en oikein muista mitään sinun aiemmista kirjoituksistasi.

Mutta tämä aloituksesi on kyllä huippujuttu. Ensinnäkin se on hyvin rehellinen ja harvinaisen suorapuheinen. Sen lisäksi olet osoittanut vastauksissasi kommentteihin suurta viisautta ja kärsivällisyyttä.

Olen aivan ihmeissäni ja otettu.

Olli Pusa

Yritätkö kehua minua kuoliaaksi? Olen samalaisella kaavalla toki pohtinut muitakin ehdokkaita, ei Haavisto ole ainoa. Ehkä rutiini on peräisin siitä, kun on joutunut joskus palkkaamaan esimiehiä ja asiantuntijoita töihin.

Kaikilla ehdokkailla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Mutta Haaviston tapauksessa julkistamiskynnys ylittyi kahdesta syystä. Kupru puheiden ja todellisuuden välillä oli tolkuttoman suuri. Ja Haavistoa ennustetaan ja media jopa työntää toiselle kierrokselle. Tässä tilanteessa on syytä miettiä, mikä Haavisto on. Valitun presidentin kanssa pitää elää 6 vuotta. Ei sellaista hetken hypetyksen ja innostuksen vallassa pidä valita.

Kaisa Pispala

Oikeat näytöt puuttuvat, EU-viroissa avustajat tekevät täysin oikean työn. Skandaaleja toisensa jälkeen ja puolison ikä tavattaessa on vieläkin täysin epäselvä, ja nostaa todella ison kysymysmerkin ilmaan.

Luurankojen kaapista kaivuuta odotellessa ei asiaa toiselle kierrokselle, vaikka varmasti joillekin mukava mies onkin, mutta tässä haetaan Suomelle presidenttiä eikä mitään miss DTM:ää.

Olli Pusa

Haaviston homous on asia, jota itse en pidä tärkeänä. Ymmärrän toki, että jonkun mielestä homopari edustamassa Suomea ei ole sellainen suomikuva, jota he kaipaavat. Mutta skandaalit ovat jo toinen juttu. Ajatelkaapas vaikka Ruotsin hovin skandaaleja. Niitä pyöritellään meidänkin lehdistössä loputtomasti. Sellaisten ennalta ehkäisy on viisasta.

Henri Halonen

Reservin luutnanttina ajattelin tulevaa linnanjuhlaa veteraaneineen. Päätös ehdokkaasta oli aika selvä taustoihini katsoen. Arvot syntyvät ja muuttuvat kokemuksien myötä, koulussa en oppinut yksiavioiseksikaan. Katsotaan mitä seuraavat 30 vuotta tuovat.

. suvituuli

Miksi naiset suurin joukoin eivät tule äänestämään Haavistoa?

Siitä samasta syystä kuin kaljutkaan eivät yleensä pärjää äänestyksissä.

Presidentti on johtaja. Kulttuuri-antropologisesti sekä biologis-evolutionäärisesti johtaja tarkoittaa - keskimäärin! - naisille muita pidempää miestä, jolla on hiukset päässä. Ja joka vielä on miesryhmänsä johtaja.

Naisetkin - miehistä puhumattakaan - tietävät, ettei Haavisto ole.

Olli Pusa

Joskus ihmiset toimivat hypetyksen innostamina järjettömästi - ja sitten katuvat asiaa jonkin ajan päästä. Tiedät Suvituuli hyvin, että sellaista on esiintynyt paljonkin esimerkiksi finanssialalla. Siellä se on ollut varsinkin miesten hypetystä. Naisilla esiintyy samaa ongelmaa varmasti yhtä paljon.

Siksi minusta onkin syytä miettiä asioita syvällisemmin. Jos ei niitä mieti, huomaa joskus innostuksissaan ampuneensa itseään jalkaan. Niin finassimaailmassa kuin presidentinvaalissa.

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Ehtisitkö sunnuntaiaamuun mennessä laatia vastaavan arvostelun myös muista ehdokkaista?

Kankaanniemen positiiviset arviot eivät paljoa avittaneet. Hänen mielestään ilmeisesti kuka tahansa ehdokkaista olisi ihan jees. Tosin pointti, ettei presidentillä edes ole valtaa, oli aika hyvä...

Itselleni yhä vaikuttaa siltä, että Haavisto on tämän vaalin ehdokkaista paras. Ja se ei tarkoita, että hän olisi hyvä. Vain vähiten huono nyt saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Olli Pusa

Jos johonkin tehtävään hakee oikeasti parasta mahdollista, ei voi suhtautua henkilöihin "vanha hyvä kaveri" asenteella. Silloin unohtuu se, että ehdokkaita pitää olla valmis arvioimaan myös kriittisesti. Tulkitsin Toimin kirjoitusta niin, että hän ei halunnutkaan heittäytyä kriittiseksi valitsijaksi.

Tietenkin olen muitakin ehdokkaita pohdiskellut tällaisesta näkökulmasta, vaikka en olekaan niitä ylös kirjoittanut. En ole Usarin avustaja, enkä ole ajatellut heittäytyä vaalien erikoiskommentaattoriksi. Osa ehdokkaista jää marginaaliseen kannatukseen eikä silloin ole kauheasti merkitystä heidän arvioinnillaan. Keskeistä on arvioida niitä, joilla on tosiasiallisia mahdollisuuksia toiselle kierrokselle.

Sellaisia ovat Niinistö, Väyrynen, Soini ja Haavisto. Toki on vaarallista sanoa näin, kun 30% äänestäjistä ilmoittaa, ettei ole päättänyt ehdokkaastaan. Noilla neljällä on vahvuutensa ja heikkoutensa. Vanha sanontahan on, että mitä kirkkaammat valot, sitä syvemmät varjot. Kun tekee jotakin ja saa aikaan, yleensä talloo jonkun varpaille ja kerää myös kritiikkiä. Kaikkista noista neljästä voisi tehdä samankaltaisen analyysin.

Miksi tein sen Haavistosta, mutta en muista kolmesta? Siksi, että Haavistossa tuo "fysiikan" lakien mukainen periaate valojen ja varjojen tasapainosta ei ollut kohdallaan. Ja se johtuu analyysin tuloksena siitä, että valot olivat väärennettyjä. Kriittisiä ääniä teoista ei kuulu, koska tekoja ei olekaan. Muilla kolmella tilanne on normaalimpi.

Ehkä joku innostuu täällä tekemään vastaavan analyysin Niinistöstä, Soinista ja Väyrysestä. Osallistun mielelläni sen analyysin arviointiin, mutta en aio itse sitä tehdä.

Henri Halonen

Pointtina se että presidentillä ei juurikaan ole valtaa on validi. Mutta mitä se kertoo siihen pestiin hakeutuvasta ylikoulutetusta Niinistöstä ym. kumppaneista? Väkisinkin tulee mieleen että haetaan eläkettä ja statusta eikä ole tarve laittaa hanskojaan turpeeseen. Nykyään on maistereita puhelinmyyjinä ja kandeja siivoojina joten kai se kuvioon sopisi hyvinkin. Arvokysymyksiin nämä vaalit ratkeavat toivottavasti, muuten menetän uskoni kansaan ja luen Iltalehdestä ketä äänestän. Ja tuputan sitä muillekin.

Matti Koskinen

Olen itsekin kirjoittanut tuosta Haaviston tittelinkipeydestä (professorina esiintyminen), tosin enemmän liittyen NRA:n tutkintapyyntöön, jota sinänsä pidän täysin naurettavana.

En ollut huomannut aikaisemmin, että Haaviston ansioista kertovissa yhteyksissä tosiaan mainitaan hänen JOHTANEEN kansainvälisiä operaatioita ja hankkeita. Jos todella on niin, että hän onkin ollut niissä mukana vain jonkinlaisena assistenttina, kysehän olisi hieman samanlaisesta oman hännän nostosta kuin jos vaikka joku erityisavustaja ministerin esikuntaan kuuluvana katsoisi olevansa ministeriön johdossa.

Minusta Haavistolta pitää vaatia näyttöä siitä, että hän todella on johtanut mainitsemiaan hankkeita. Jos dokumentteja löytyy, hänen on varmasti helppo toimittaa ne.

Suomalaiset mediat eivät viitsi vaatia eivätkä osaa kaivaa tällaisia tietoja, mikä on demokratian kannalta huolestuttavaa. Aina metelöidään siitä, miten kansanvalta edellyttää toimivaa ja vapaata lehdistöä, mutta siihen pitäisi kuulua myös jonkinlaisen ammattitaidon vaatimus. Suurin osa toimittajista on nykyään pinnallisia mielipidekirjoittelijoita, joilla ei ole sen paremmin yleissivistystä kuin tiedonhankintataitojakaan, ja jälki on sen mukaista.

Olli Pusa

Totuus ja faktat on paras lähde. Olen niitä etsinyt ja kysellyt. Ei ole löytynyt.

Käyttäjän mikkosavelius kuva
Mikko Savelius

Erittäin hyvää analyysia. Haavisto on miellyttävä ja karismaattinen ihminen, mutta hänen koulutuksensa, työkokemuksensa ja näyttönsä johtajuudesta ovat korkeintaan välttävät.

Olli Pusa

Eikä harhaanjohtavan tiedon antaminen mitenkään uskottavuutta lisää. Lähtökohtaisesti en presidentiltä odota mukavuutta ja leppoisuutta. Minusta presidentti on paljolti kriisiajan johtaja ja osin vastuussa kriiseihin valmistautumisessa ja niiden estämisessä. Kyse on siinä mielessä - valtaoikeuksien karsinnasta huolimatta - vakavasta tehtävästä.

Presidentin ei tarvitse olla minun mieleiseni idoli. Siedän presidentillä minuakin ärsyttäviä piirteitä ja voisin sellaista äänestääkin. Tärkeää on, että hänellä on oikea asenne tehtäväänsä, oikeat päämääärät ja kyky hoitaa tehtävät. Harvan meistä tarvitsee presidentin kanssa päivittäin asioida.

Pentti Järvi

Olisikin hauska tietää, millaista pomoa predidentinkanslia ja muu linnan henkilökunta toivoo itselleen.

Olli Pusa

Tuskin sitä ainakaan julkisuudessa kuullaan. Muuten on tainneet henkilöstön valinnat mennä pieleen.

Pekka Heliste

Vanha vaari Suomen johdossa viestii Breznevin aikaa elävästä maasta

Lipponen, Väyrynen ja Niinistö ovat liian vanhoja.
Yritysjohtajat jäävät eläkkeelle +60-vuotiaina ja perusteluna on työn rankkuus.

+50-vuotias ei kelpaa Suomessa tavallisiinkan töihin, miten vanhus voi kelvata vastuulliseksi johtajaksi ?

Presidentin virka on siis kevyt eläkeläisen sivutoimi näiden mielestä.

Mäntyniemi on näköjään SDP:n , Kokoomuksen ja Kepun mielestä vanhainkoti onneksi kaikilla em ehdokkalilla on oma omaishoitaja

Olli Pusa

Suomea on johtanut monet tosi vanhatkin presidentit. Mannerheimin oli vanha mies joutuessaan presidentiksi, samoin Paasikivi. Kekkonen oli alle 60 aloittaessaan ja yli 80 lopettaessaan. Hänellä meni kyllä kausi pitkäksi. En tekisi presidentin virasta ikäkysymystä.

Riittävästi kokemusta pitää olla ja siksi kovin nuori ei ole hyvä ehdokas. Mutta lopulta henkilön kyvyt, ansiot ja kokemus ovat ratkaisevia. Ikä tulee ottaa siinä mielessä huomioon, että henkilö on virkaan astuessaan toimintakykyinen ja pysyy sellaisensa seuraavat 6 vuotta. Mutta ikärasismi sellaiseenaan on virhe.

Pekka Heliste

Silloin elettiin aivan eri aikaa ja tapahtumat kulkivat hitaasti.
Ei ollut mobiilia ei sähköpostia ei internettiä

Valtiovierailujakin oli vain muutama virkauralla

Kekkonenkin oli jo dementoitunut jo ennen viimeistä kautta ja toimi vain muidne ohjaamana.

Niinsitö,Lipponen ja Väyrynen edustavat henkisesti 70-lukua

Olli Pusa

"Silloin elettiin aivan eri aikaa ja tapahtumat kulkivat hitaasti.
Ei ollut mobiilia ei sähköpostia ei internettiä"

Toisaalta presidentin pitäisikin kyetä keskittymään suuriin strategisiin linjoihin ja jättää pikku asioissa sählääminen muille.

"Kekkonenkin oli jo dementoitunut jo ennen viimeistä kautta"

Tai ainakin sen kuluessa dementoitui virassa eli oli vallassa liian kauan.

"Niinsitö,Lipponen ja Väyrynen edustavat henkisesti 70-lukua"

En tunne tarkemmin, en ota kantaa. Lipposesta ei ole tullut vakuuttavaa kuvaa täydessä iskussa olevasta ehdokkaasta. Hänestä kerran mietin, pysyisikö hän edes toimintakuntoisena koko kautta? Ehkä nuori vaimo piristää? Muiden kahden suhteen en olisi huolissani seuraavan 6 vuoden suhteen.

Keijo Räävi

Kiitos Olli Pusalle tästä kirjoituksesta.

Viimeistään nyt tiedän, että Haavisto on pelottava vastustaja Niinistölle toisella kierroksella. Kaikki muut ehdokkaat ovat statisteja.

Kaikki Pusan argumentit Haaviston mustamaalamiseksi on todella helppo tyrmätä jos haluaa.

Vain täydellinen puupää ei ole vieläkään huomannut Haaviston kykyjä eikä Olli Pusa kuulu näiden joukkooon.

Matti Jalagin

Olisiko syytä kumota ne eikä löpistä turhia?

Olli Pusa

Ole hyvä. Valitettavasti esittämiini kysymyksiin Haaviston kupruista ei vain ole tullut vastauksia. Harhaanjohtavat koulutustiedot ja väärien tietojen esittämien ansioluettelossa eivät tee kenestäkään uskottavaa ehdokasta. Pelottava vastustaja? Kenelle? En ole kenenkään ehdokkaan vaalityössä mukana.

Jos esittämäni argumentit on todella helppo tyrmätä, varmaan saamme kuulla asiasta. Sitähän tässä on juuri kyselty. Vai eivätkö ne olekaan helppoja tyrmätä?

Keijo Räävi

"Hän on sivari, armeijaakaan ei ole käyty."

Tämäkö estää isäänmaan puolustamisen?

Onhan Halla-ahokin sivari mutta tarttuu mielellään pistooliin ja osuu varmasti myös tarkasti.

Itse kävin armeijan mutta ammunnat eivät olleet parasta osaamistani.

Tunnettu rock-muusikko Timo Rautiainen on hänkin sivari mutta on valmis tarttumaan aseeseen kun sen hetki koittaa.

Sivarius ei ole Haavistonkaan kohdalla mikään ongelma presidentin viran pätevyyttä mitattaessa.

Tässä ensimmäinen tyrmäys Olli Pusalle ja muille antihaavistoille.

Olli Pusa

Se osoittaa nimenomaan henkilöstä asioita, varsinkin osanan kokonaiskuvaa. Haavisto ei ole vaivautunut hankkimaan ammattia tai opiskelemaan tutkintoa. Hän ei ole viitsinyt muiden ikäluokkansa nuorten (enemmistön) tavoin suorittamaan asevelvollisuutta.

Siitä huolimatta hän haluaa virkoja (esim. EU:ssa), joissa muilta vaaditaan näyttönä kyvyistä ja tarmosta opintojen suorittamista. Hän haluaa komealta kalskahtavia titteleitä kuten professori, vaivautumatta näkemään asian eteen sitä vaivaa, joka muita vaaditaan. Hän haluaa esiintyä asevoimien käyttöön liittyvänä asiantuntija ja antaa Natoa kehuvia lausuntoja, vaikka ei ole edes vaivautunut suorittamaan "alaan" liittyviä perusopintoja eli asevelvolllisuutta.

Miten Haavistoa pitää tässä suhteessa sitten arvioida? Hänestä saa jopa kuvan hyvinvoivan perheen lellittynä lapsena, joka haluaa kaikkea viitsimättä tehdä töitä asian eteen. Ja joka on oppinut esiintymään kiltisti ja kohteliaasti ja tottunut silloin saamaan tahtonsa läpi - ilmaiseksi.

Tässäkö presidenttiainesta?

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Joku ehkä jo kommentoikin, en nyt ehdi lukea kaikkia kommentteja, mutta tuo on kyllä varmistettu että Haavistolla oli Visiting Professor -nimike.

Tässä kuvakaappaus sähköpostinvaihdosta asiaan liittyen: http://haavisto2012.fi/wp-content/uploads/2012/01/...

"I have had confirmation from the relevant University department that Mr Haavisto was appointed as a Benjamin Meaker Visiting Professor in early 2002, but he was not an official member of staff of the University."

Olli Pusa

En palaa tuohon sekoiluun onko kyse vierailevasta luennoitsijasta, vierailevasta professorista tai tuon nimisestä apurahasta.

Ylioppilas Haavisto on muutaman tunnin virkaan kuuluvan luennon perusteella esiintynyt professorina. Hän on tahallisesti antanut väärää tietoa koulutustaustaan harhauttaakseen ihmisiä hyötymistarkoituksessa.

Jos Haavisto ja tukijoukkonsa tämän haluavat kiistää, heiltä on kadonnut taju siitä, mikä on totuus ja mikä valhe. Tai he eivät vähääkään välitä totuudesta.

Kumpi on pahempi? Vaikea sanoa.

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Suomenkielisessä CV:ssään Haavisto käyttää termiä "vieraileva luennoitsija".

http://www.pekkahaavisto.net/?page_id=133

Englanninkielisessä CV:ssään hän käyttää termiä "visiting professor", mikä pitää paikkansa, koska eräs brittiyliopisto on antanut hänelle kyseisen nimikkeen.

http://consilium.europa.eu/policies/foreign-policy...

Professor-sanaa käytetään englannissa laajemmin kuin professori-sanaa suomessa. Tämän vuoksi englanninkielisessä CV:ssä lukee "visiting professor", mutta suomenkielisessä CV:ssä se on käännetty "vieraileva luennoitsija". Haavisto ei siis ole yrittänyt harhauttaa ketään.

Olli Pusa

Voi voi. Kyllä on kärki kateissa vihreiden piirissä. Vai onko kyseessä vain vaalipaniikki. Kiistetään kaikki loppuun asti?

. suvituuli

Anglosaksisissa maissa - Iso-Britannia ja USA - ei käytetä professor sanaa sen laajemmin kuin Suomessakaan. Itse asiassa Suomessa käyttö on laajempaa, koska on mahdollista saada kunniatohtorin titteli tai sitten ostaa se arvonimi samoin kuin vuori- tai kauppaneuvoskin.

Sen sijaan Saksalaisessa maailmassa professor sanaa käytetään laajasti. Melkein jokainen post-maisteri opinnot suorittanut saattaa käyttää professorin titteliä.

Englannissa vieraileva luennoitsija on yksiselitteisesti visiting lecturer. Ja siitä on pitkä matka professoriksi, Oxford donista puhumattakaan.

Olli Pusa

Suomenkieliseen versioon Haavisto muutti nimikkeeksi vieraileva luennotsija vasta sen jälkeen, kun asiasta nousi kohu.

Kun hän yllä olleessa näytteessä ei kutsunut itseään vain vierailevaksi professoriksi (jonka olisi voinut saksalaisen DrDrDr perinteen mukaan ehkä tulkita miten vaan) vaan Bristolin yliopiston vierailevaksi professoriksi, asiaa tulkitaan esittelyssä eri tavalla. Siis hän esiintyy brittiläisenä professorina ja tahallisuutta kuvaa se, että hän jätti esittelystä pois kaikki opintoihinsa viittaavat seikat. Nehän olisivat paljastaneet, että professuuri ei kerrotussa muodossa ollutkaan "aito" brittiläisen stanfardin mukaan.

Yhä häämentyneempi olo tulee Haaviston tukijoiden selittelystä. Rehellistä toimintaa olisi ollut, että Haavisto tukijoineen olisi alusta lähtien myöntänyr virheet. Viisas olisi jopa pyytänyt anteeksi äänestäjiltä. Sen sijaan vyörytetään selitys toisensa jälkeen hämäysmielessä. Haavisto on asiattomasti esiintynyt professorina ja niin yksinkertaista se on. Kiistäminen, saivartelu ja muu selittely taitaa vain pahentaa asiaa, koska ne osoittavat, että kysymyksessä ei ole vahinko vaan vilpillinen toiminta.

Ehkä tämä episodi osaltaan rikastaa Suomen kieltä. Saamme käsiteen yhden esitelmän professori Haaviston kaltaisia varten. Meillähän käytettiin joskus pilkkanimeä yhden dokumentin dosentit joistakin historiantutkijoista.

nen Sen sijaan, että olisivat jo aikoja sitten tunnustaneet asian

Pirkka Keskinen

Olet vängännyt tästä aika pitkään, mutta sinulta on jäänyt osoittamatta se, että Haavisto olisi itse tarkoituksella harhauttanut ketään. Apajalahden (joka on muuten Piraattipuolueen, ei vihreiden jäsen) linkittämässä mailikeskustelussakin todetaan hänen vain nimitetyn "visiting professor":ksi, ei että hän olisi itse itseään sellaiseksi kutsunut. Tosiasia on, että hän nimittää itseään vierailevaksi luennoitsijaksi.

En ole itsekään Haaviston kannattaja (äänestin Soinia), mutta se olet sinä, joka tässä esittää valheellista tietoa. Sellaista en suvaitse.

Olli Pusa

Haavisto on vastuussa omasta CV:stään EU:ssa. Ja ei erilaisissa lyhissäkin esittelyissä häntä esitellä professoriksi ilman hänen hyväksymistään. Nytkö onkin salaliitto laittanut Pekka Haaviston CV:hen "visiting professor"?

Pirkka Keskinen

Hyvä on, ehkäpä hänen olisi pitänyt korjata se. Mutta jos hänet on tuossa yliopistossa nimitetty vierailevaksi professoriksi, niin en pitäisi suurena syntinä antaa asian olla - varsinkin jos eri paikoissa nimitykset eivät ole aina vastaavat. Tässähän on yksi jos toinen muukin jo erehtynyt.

Suomen Kuvalehden jutussa hän kommentoi asiaa näin:

"”Sellaiseksi minut sinne nimenomaan kutsuttiin. Niillä on tämmöinen tapa, että he kutsuvat määräajaksi luennoitsijoita juuri professori-tittelillä. Minulla oli oikein hieno käyntikorttikin, jossa oli tämä titteli” Haavisto kertoi SK:lle eduskunnassa torstaina."

Sanoisin, että tikusta asiaa, jos jotain. Väitteet epärehellisyydestä ovat vähintäänkin hataralla pohjalla.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Kysymys kirjoittajalle ja kommentaattoreille: Miten te jaksatte?
Sic. Saattaa olla kaksimielinen tai moni-.

Olli Pusa
Matti Jalagin

Hyvin, kiitos kysymästä ja jaksan jatkossakin korostaa, ettei rauhanmiehestä ole meille tässä maailman tilanteessa Ylipäälliköksi.

Jukka Johansson

Sotaintoilijaako sinä Suomen presidentiksi haluat?

Matti Jalagin

Onko rauhanintoilijan vastakohta välttämättä sotaintoilija ja missä minä olen tuollaista vaatinut, kun sanon, ettei rauhan mies kelpaa nyt Ylipäälliköksi vaan tarvitaan kovuutta?

Kovuuden vastakohta on pehmeys.

Olli Pusa

Kovin vaisuiksi ovat jääneet yritykset selittää Pekka Haaviston CV:n kupruja. Ehkäpä laitan esimerkiksi yhden sellaisen raportin, joka tuli vastaan asioita netistä etsiessäni. Siinä käsiteltiin Haaviston toimintaa Darfurin konfliktissa.

Linkki asianomaiseen raporttiin on tässä:

http://www.atlantic-community.org/app/webroot/file...

Poimin sieltä esimerkiksi yhden kohdan Haavistosta.

"The politically proactive and independent Haavisto failed to acknowledge the limits of his mandate and was replaced by a Danish diplomat Torben Brylle who respected the limitations set by leading member states."

Siis raportissa annetaan Haavistolle tunnustusta poliittisesta ennalta varautumisesta ja riippumattomuudesta. Toisaalta todetaan, että hän ei epäonnistui siinä, ettei ymmärtänyt hänelle annetun mandaatin rajoja. Suomeksi Haavisto siis sooloili valtuuksiensa ulkopuolella.

Sen seurauksena Haavisto sai potkut ja hänen tilalleen nimitettiin tanskalainen diplomaatti Torben Brylle, joka kunnioitti johtavien jäsenmaiden asettamia rajoja.

Miten tätä sitten pitäisi arvioida? Arviontihan ei ole yksinomaisen kielteinen. Haaviston ongelmana tuntuu kuitenkin ihan oikeastikin olleen, että hän on kuvitellut johtavansa jotakin hanketta. EU:n johtavat jäsenmaat ovat kuitenkin olleet asiasta eri mieltä ja erottivat Haaviston tehtävästään.

Diplomatia on varmasti vaikea laji. Yksi osa diplomatian taitoja on ymmärtää omat ja mahdollisuuksien rajat ja siinä Haavisto on epäonnistunut. Kummallaista on, että en ole mistään löytänyt Haaviston selitystä asiasta.

Matti Jalagin

Tämä ylimainostettu Haavisto-ilmiö alkaa yhä vahvemmin vaikuttaa protestiliikkeeltä, jossa mm. demarit purkavat pettymystään tyhmää kansaa kohtaan, joka ei ymmärtänyt Paavo Lipposen suunnatonta arvoa.

Sammutetuin lyhdyin faktojen suhteen ja median hypetykseen uskoen.

Vielä kerran totean, että Haavisto on varmasti mies paikallaan jossain YK:n virassa, mutta ei tässä tilanteessa Suomen tasavallan Ylipäällikkönä.

Olli Pusa

Siitä onko Haavisto mies paikallaan YK:n tai EU: virassa tuntuu olevan kovin erilaisia käsityksiä, kuten yllä olevassa kommentissa totesin. Tuo kuvaamasi käsitys on Haaviston oma käsitys. Muilla voi olla erilainen mielipide asiaan.

Matti Jalagin

Esitin kantani itsekkäästi vain Suomen etua ajatellen.

Olli Pusa

Tulkintasi "Haavisto-ilmiön" (jos sellaisesta nyt voi puhuakaan) taustoista voi olla aivan oikea.

Pirkka Keskinen

Matti Jalagin: "Uskomuksesi ei perustu mihinkään ja haluan tietää, mihin perustuu käsityksesi siitä, että ylipäällikkyys luovutettaisiin, kun PL nimenomaan sanoo toisin eli jättää asian täysin auki?"

Tämä Wikipediasta: "Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Tämän tehtävän hän voi kriisiaikana luovuttaa toiselle Suomen kansalaiselle."

Kai tämä pitää paikkansa?

(Vastasin eri viestiin, koska tuohon ei voinut)

Anna-Mari Korpela

Olli Pusa, harjoitatko mitään itse- tai lähdekritiikkiä tarinoissasi?

Vähättelet ja kyseenalaistat Haaviston toimia Darfurissa netistä löytämäsi "asianomaisen raportin" perusteella (siis tuo atlantic-community-linkki). Katin kontit, kyseessä EI todellakaan ole mikään  raportti vaan yksityinen mielipidekirjoitus NATO-henkisellä nettifoorumilla. Tämän kirjoittaja Ferhatovic selkeästi tuo itsekin esille tarinansa lopuksi, jos sinne asti jaksoit lukea: "The opinions expressed in this article are the views of the author and do not reflect the views of the EURS Sudan or the European Union". (Mielipidekirjoituksessaan Ferhatovic vähän kehaisee entistä esimiestään, Torben Brylleä).

Tässä on luettavaksesi, Olli Pusa, yksi ihan oikeakin raportti, Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle kesäkuussa 2011 laadittu:
Implementing the EU Concept on Mediation: Learning from the Cases of Sudan and the Great Lakes:
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/06...
Raportissa mainitaan EU:n erityisedustaja Pekka Haaviston merkittävästä roolista Darfurin rauhansopimusta (DPA) 2006 edeltäneissä vaiheissa: "Pekka Haavisto was heavily involved in mediating" ja "Pekka Haavisto played an important role in the DPA negotiations".  (Torben Brylleä ei muuten tässä raportissa luonnehdita sanallakaan.)

Mainitsen vielä muutaman seikan ihan vain siksi että sinä, Olli Pusa, olet antanut ymmärtää, että Pekka Haavisto on epäonnistunut Darfurissa.

Darfurin rauhansopimuksestahan löytyy  Pekka Haaviston allekirjoitus. Siitähän me olemme ylpeitä, eikö niin?
http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/DPA_Signatures...

EU:n Sudanin ja Darfurin erityisedustajana Haavistosta oli sukeutunut niin arvostettu toimija, että heti kohta 2007 YK pyysi Haavistoa apuun Darfurin rauhanneuvottelujen uudelleenkäynnistämisessä:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?conte...
Kas, Olli Pusa, sehän olikin YK:n alipääsihteeri, joka pyysi:
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/119617-wikileaks-v...

Ei kai sitä enää tarvitse mainita, että Ulkoministeri Alexander Stubb nimitti Pekka Haaviston erityisedustajakseen Afrikan alueen kriiseihin:
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?content...

Niin miten se väitteesi menikään, Olli Pusa, Haavisto on epäonnistunut Darfurissa? Laita nyt jo mustamaalipurkkisi kansi kiinni.

Olli Pusa

Ja esimerkiksi Uusi Suomi kertoi Wikileaks-vuodosta, jossa kerrottiin EU:maiden keskuudessa olllesta epäluottamuksesta Haaviston kykyihin sen jälkeen, kun häntä ehdotettiin uusille selvittelijöille apulaiseksi, potkujensa jälkeen. Muitakin julkaisemattomia raportteja asiasta löytyy. Kunhan on ehtinyt niihin tutustua, laitetaan nekin esille. Haavistoon kriittisimmin suhtautuvia ei ole ollut edes esillä.

Tuollaiset raportit ja selostukset ovat aina kirjoittajiensa näköisiä ja sisältävät mielipiteitä. Toisaalta ne ovat usein myös poliittisesti tarkoituksenmukaisia. Siinä olet oikeassa, että lähdekritiikkiäkin pitää harjoittaa. Haavisto esiintyy "miniahtisaarena" paljolti juuri tuon Darfur keikkaan, eikä asiasta ole muuta tietoa kuin Haaviston itsensä ja kiihkeimpien kannattajiensa hypetys.

Minun tiedossani on useita raportteja, joissa Haaviston toimiin ja saavutuksiin suhtaudutaan suurella varauksella. Jostakin syystä Haavisto tukijoukkoineen ei ole halunnut niitä esiin nostaa kuin vasta pakotettuna. Pelkäsivätkö, että esiin tuleva kumoaa mainokset?

Haavisto on jo jäänyt kiinni harhaanjohtavasta CV:stä. "Kuka kerran keksitään, sitä aina epäillään". Siksi Haaviston sanaan ei nyt luoteta.

Minulla ei ole aavistustakaan, kuka on Torsten Brylle. Ainakaan ei pyri Suomen presidentiksi. Jos hän on sellainen mitättömyys, kuten vihjaat, onko sekään kovin mairittelevaan Haavistolle. Hänet heitettiin pois tehtävästä ja korvattiin mitättömyydellä?

Henri Halonen

Torben Bryllellä oli myös tehtävään vaadittu koulutustaso. Niin, VAADITTU. Hurjaa kun jotkut katsovat sammutetuin lyhdyin vaatimustasoja. Mieti jos Suomen poliisina olisi mafian jäsen kolmannessa polvessa with 3 pages long wrap sheet. Sammutetaan katuvalot ja antaa tyypin partioida vanhustemme kauppareittiä.

Käyttäjän Elisa Pesonen kuva
Elisa Pesonen

Hei Olli,
ihan lyhyesti:
Ulkopolitiikka-lehdessä 2/2009 listattiin neljänkymmenen suomalaisen asiantuntijan mielestä merkittävimmät vaikuttajamme maailmalla.

Juttu ja lista löytyvät täältä: http://www.ulkopolitiikka.fi/article/490/suomalais...

Pekka Haavisto on listalla viides. Paavo Lipponen kahdestoista. Muita presidenttiehdokkaita ei listalla näy.

Haavistoa luonnehditaan näin:

"Viidenneksi kyselyssä nousi tasavallan presidentin ohi Afrikan sarven rauhansovittelija Pekka Haavisto, 51. Haavisto jäi ympäristöministerikautensa jälkeen 1999 varasijalle eduskuntavaaleissa ja ansioitui sen jälkeen YK:n ympäristöohjelman UNEP:n palveluksessa. Konfliktien ympäristövahinkojen selvittelystä Haavisto on siirtynyt viime vuosina rauhansovitteluun, nyt ulkoministerin erityisedustajana Afrikan alueella.

Haavistosta ennustetaan rauhantyössä Ahtisaaren seuraajaa. Kommenteissa nostettiin esiin erityisesti Haaviston suhteet Sudanin sissijohtajiin. ”Hänessä ja Stubbissa näkee, kuinka tärkeitä ovat aseman lisäksi henkilökohtaiset kontaktit ja karisma”, sanoo ulkomaankirjeenvaihtaja."

Olli Pusa

Sudanin projektista EU juuri potki Haaviston pois. Ei ymmärtänyt tehtäväänsä.

Olli Pusa
Harri Rautiainen

"The politically proactive and independent Haavisto failed to acknowledge the limits of his mandate and was replaced by a Danish diplomat Torben Brylle who respected the limitations set by leading member states."

Anna-Mari Korpela

Miten niin EU potki pois? Haaviston pestiä oltiin taas jatkamassa 12 kuukaudella, mutta hän irtisanoutui, koska pyrki ja pääsi eduskuntaan maaliskuussa 2007. Linkistä voi myös lukea Britannian entisen eurooppaministerin Geoffrey Hoonin luonnehdinnan Haaviston Darfur-kaudesta (kursivoitu teksti):
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

No, eipä nyt tainnut tämän illan jälkeen kuitenkaan jäädä epäselväksi, missä ovat Haaviston näytöt.

Olli Pusa

Kyllä ne kateissa yhä ovat, mutta uskoisin vastausten löytyvän parin viikon sisällä. Jos niitä on olemassakaan.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Atlantic-community.org on aika lailla kristillisdemokraatti Johannes Bohnenin ikioma propagandaväline. Tällä en suinkaan tarkoita, että Dr. Bohnen ei olisi arvostettu think tank -mies ja kansainvälisen politiikan tuntija. Tuota mielipidettä Haaviston valtuuksien ylittämisestä Sudanissa ei kuitenkaan tarvitse tulkita kovin negatiiviseksi, kun ottaa huomioon, miten äärettömän loistavasti maassa kaikki on sujunut vuoden 2007 jälkeen.

Olli Pusa

Olettaisin, että meillä on tilaisuutta palata tähän teemaan tarkemmin seuraavan parin viikon aikana. Mm tällä blogilla on ollut sellainen vaikutus, että minulle tuntemattomatkin ovat halunneet lähettää aihetta koskevaa materiaalia. Pitää yrittää löytää aikaa niihin perehtymiseen. Älä murendi. Uskoisin, että totuus Haavistosta kyllä selviää.

Käyttäjän BBKorhonen kuva
Benny Korhonen

Sielta se vastajytky tuli! Nyt taitaa Pusallakin olla suru pusakassa, kun Haaviston vaalijuna jyraa eteenpain! Alle jaivat ensimmaisella kierroksella mm. Soini ja Vayrynen. Suomen kansa on puhunut ja Pusa voi lopettaa pulinat ja pistaa pillit pussakkaan.

Olli Pusa

Mikäs suru tässä olisi. Presidenttiä valitaan. Minulla ei ole ollut ketään "omaa" ehdokasta. Kahden viikon päästä tiedämme, kuka muuttaa Mäntyniemeen.

Tämä blogihan vain ajankohataistuu toiselle kierrokselle. Varmaan sitä pitää jossakin vaiheessa päivitääkin.

Se mikä olisi ollut toivottavaa, ettät p olisi presidentin vaalien toisella kierroksella saatu aikaan laaja ilmaa puhdistava keskustelu eurokriisistä ja EU:sta. Nyt sellaista ei tule vaan kakkoskierroksen keskustelut ovat ympäripyöreää höpinää. Eurokeskustelu käydään vain muilla foorumeilla.

Käyttäjän BBKorhonen kuva
Benny Korhonen

Puhu mita puhut, mutta suvaitsevaiset arvot tulevat vallitsemaan. Analyysisi oli jossain maarin puutteellinen, silla et ottanut huomioon sita, etta Pekan poliittiset tehtavat, seka tehtavat YK:n ja EU:n edustajana ovat patevoittaneet hanesta huippuosaajan kansainvalisessa politiikassa ja konfliktinratkaisussa. Nyt kun Suomi markkinoi itseaan myos rauhanrakentamisen mallimaana, niin Pekka olisi myos siksi aivan mahtava valinta. Nyt kansa uurnille ja aanestetaan rahanahne porvari historiaan!

Olli Pusa

Kuten edellä totesin, ehkäpä totuus Haavistosta tulee julki. Onhan tässä pri viikkoa aikaa.

Käyttäjän wilmatrieraagaard kuva
Wilma Trier Aagaard

Bennyltä on tainut unohtua että toinen kierros on vielä käymättä.

Käyttäjän MikaSuikkanen kuva
Mika Suikkanen

----Perhesuhteet

Pekka Haavisto on homo. Sillä ei ole merkitystä arvioitaessa hänen kykyään hoitaa presidentin tehtävää.-----

No olipa hienosti laitettu! Ensin nostetaan esiin jokin ominaisuus vastustajassa. "On homo". Sitten loivennetaan: "Sillä ei ole merkitystä".

Jatketaan samalla logiikalla: "Sauli Niinistö on hetero. Sillä ei ole merkitystä arvioitaessa hänen kykyään hoitaa presidentin tehtävää."

Tai "Sauli Niinistö on namusetä. Sillä ei ole merkitystä arvioitaessa hänen kykyään hoitaa presidentin tehtävää."

Yhtä tyhjiä perusteluita yhtään millekkään, aivan kuten tuo Olli Pusan veto.

Käyttäjän LauraKapanen kuva
Laura Kapanen

Haluatko Olli edes että väittämiäsi Haavistosta korjataan? Huutelet ensin todisteiden perään ja kuitenkin ohitat jokaisen kommentin, jossa niitä on tarjottu (selitetty sinulle niin yrityksen perustaminen opiskeluaikana kuin vieraileva luennoitsija-termin käännös ja kv-asioiden hoito), kuittaamalla esiintuodut asiat 'vääristelyksi' tai 'kieltämiseksi', tai esittämällä äkkiarvaamatta, ettei kyseisellä asialla olekaan merkitystä tai ettet jaksa vängätä siitä enää.

Voisit lisätä alkuperäisen kirjoituksesi perään 'Käsitykseni Pekka Haavistosta perustuu niin voimakkaaseen antipatiaan ettei minua vastaan kannata asettua argumentoimalla tai listaamalla tosiasioita'.

Tuleepa mieleeni kuulemani keskustelu Väyrysestä:

A: Kyllä se Väyrynen on semmonenkin pelle, yrittää kerätä pisteitä heittäytymällä naurettavaksi.
B: Jaa, kai se voi olla oveluuttakin, Väyrynen lie haistanut vaaleissa markkinaraon ehdokkaaseen joka ei ota itseään läpeensä vakavasti.
A: No joo joo, mutta on se Väyrynen vaan silti ihan pelle.
B: Entä jos se menee tokalle kierrokselle velmuilullaan, eikös se sillon oo onnistunut strategia?
A: Vaikka menis niin on se vaan ihan v***nmoinen pelle.

Mielipiteitä ehdokkaista on hyvä esittää. Silloin kun niitä esittää julkisesti, yhtenä mielipiteenään se että ehdokas on valehtelija, ja vielä kyselee vasta-argumenttien perään, olisi paikallaan ottaa tarjotut vasta-argumentitkin tosissaan. Jos olet oikein rehellinen, niin kai sinun on pakko myöntää, että ne vähintään keikuttavat tarjoaamaasi hyvin yksipuolista kuvaa Haavistosta, elleivät jonkun mielestä jopa keikauta sitä kokonaan.

Olli Pusa

Väittämiä korjataan? Enneminkin kyseessä on jatketun huijauksen yritys.

Peter Hallberg

Tästä ketjusta syntyy vaikutelma keski-ikäisten ja sen ylittäneiden kitkerien setien ristiretkestä. Osoittaisitte asemanne edellyttämää kypsyyttä kehumalla omaa ehdokastanne sen sijaan, että levitätte juoruja toisesta.

Hämmentävä pikkumaisuus uhkaa pilata meidän muiden keski-ikäisten setien maineen.

Olli Pusa

Oman ehdokkaan kehuminen? Kieltämättä nyt on enää kolme vaihtoehtoa. Äänestää Niinistöä, äänestää Haavistoa tai ei äänestä. Mikä niistä on kullekin oma?

Hämmentävä pikkumaisuus? Henkilö, joka pyrkii yhteen Suomen tärkeimmistä viroista jää kiinni ansioluettelon manipuloinnista. Sekä koulutustausta ja pelkästään poliittisilla nimityksillä hankittu työkokemus on kupruja täynnä. Ja jos niistä kysytäään, se on pikkumaisuutta?

Kovin on perinteiset suomalaiset arvot teiltä hukassa. Kuten esimerkiksi rehellisyys. Onhan se toisaalta hyvä, että sellainenkin asia Haaviston taustajoukoista tulee esille. Ehdokkaasta tulee samanlainen vaikutelma CV:tä tutkimalla.

Eihän tuollainen laitonta taida olla, mutta ...

Keijo Räävi

Olli Pusa se jatkaa yhden miehen sotaa.

Peter Hallberg

Sinänsä se havainnollistaa oivallisesti, että akateeminen loppututkinto ei ole tae presidentillisestä harkintakyvystä.

Olli Pusa

Epärehellisyyskö siis on osoitus "presidentillisestä harkintakyvystä"?

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Erittäin hyvä ja tyhjentävä analyysi. Lisää tuollaisia. Ehkä tieto menee vähitellen perille.
Näin hänet esitellään englanniksi verkossa.
http://haavisto2012.fi/en/who-is-pekka-haavisto/

Tällainen on CV. Lista on pitkä ja komea. Helsingin yliopistokin on käyttänyt vierailevana luennoitsijana ylioppilasta. Mikä on HY:n taso?
http://www.consilium.europa.eu/policies/foreign-po...

Täydennystä kirjavalikoimaan: Anna mun kaikki kestää
http://wsoy.fi/yk/products/show/192271

Greta Karttunen

Sinulle Irja kerron vaan että poliitikkojen kohdalla on kaikki mahdollista. Pekka oli siellä luennoimassa asiantuntijanavieraana eikä minään akateemisena vaikuttajana.

Ja Irja, kirjojen kirjoittaminen ei ole enää mikään juttu. Minäkin, siivooja eukko, olen kirjoittanut kirjan. Ihan maakuntahistoriallisen teoksen.

ps. Ei tutkintoa suorittamaton tarkoita että on tyhmä. Se vaan tarkoittaa että on ei-akateeminen. Sukulaiseni kertoi että esim. Saksassa, joka on koulutusyhteiskunta kuten Suomi, ei ole asiaa johtovirkoihin ilman akatteemista tutkintoa. Mutta me suomalaiset, meille tuli tämä Amerikan-tauti.

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

"Mikä on HY:n taso?"

Moni ylioppilas luennoi, vetää jopa kokonaisia kursseja. Laadukkaasti. Tekevät myös maailmanlaajuisesti merkittävää tutkimusta, ihan ilman titteleitäkin. HY:n taso tällä hetkellä on sadan maailman parhaan yliopiston joukossa.

Muun muassa Linus Torvalds meidän laitokseltamme ei koskaan valmistunut, mutta on kunniatohtori. Todelliset tekijät eivät tarvitse nimikkeitä, vaan mahdollisuuden tehdä työtään. Esimerkiksi Linusin alunperin harrasteena aloittama elämäntyö tuntuu tällä hetkellä mm. älypuhelinmarkkinoilla, sekä koko Internetin toiminnassa - puhumattakaan akateemisesta tutkimuksesta.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Hieno juttuhan se on, että tutkinnoittakin pärjää. Toki monella tutkinnon suorittaneella on ongelmana saada työpaikkaa muualta kuin tutkimuslaitoksesta. Ei meillä niin kovasti yrityksissä ole osattu arvostaa edes akateemisia loppututkintoja. Ehkä niitä arvostavat eniten yliopistoista valmistuneet itse. Tutkimuslaitoksissa palkka- ja arvo- hierarkiat perustuvat tutkintoihin, ja eri tiedekuntien tutkintojen välillä on eroja, joku tiedekunta tuottaa arvokkaampia ihmisiä kuin toiset. Mitä siitä sanot? Ei silti pidä esiintyä professorian, jos sellaista arvoa ei ole saanut ja ansainnut.

Olli Pusa

Totta puhut Ville. Ja Linus ei tehnyt saavutuksiaan poliittisilla nimityksillä, vaan osaamisella. Kokonaisuus ratkaisee. En haukkuisi Helsingin yliopistoa, enkä puhu vain omassa asiassani (olen suorittanut tutkinnon Helsingin yliopistossa). Mutta jos CV onkin täynnä tyhjää ja poliitisilla nimityksillä pullistelua?

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Linus Thorvaldsia arvostan minäkin, joka myös olen HY:n kasvatti ja ollut niin HY:n kuin tutkimuslaitoksenkin palkkalistoilla. Olenkin aiemmin penännyt poliittisten ihmisten pätevyyttä. Niiden siis, jonka ovat politiikan kautta ilman muunlaista ammattitutkintoa hankkineet tietonsa ja taitonsa. Tässä vain ihmettelen politiikan pätevöittävää voimaa ja asiantuntemuksen syntyä, ei sen kummempaa.

Greta Karttunen

Mie sanon vaan sen että Suommestta on tulossa Amerikka.

Pekka Haavisto on nätin näköinen poika ja supliikkimies. Sillä se nyt tämän teki.Nykymeininki ei enää vaadi mittään näyttöjä kunhan näyttää hyvältä.Niinhän se Bushkin pääsi Yhdysvalloissa pressaksi. Siinä mielessä tämä Haavisto-ilmiö on vaan tämmöinen kansikuvapoikailmiö.

Ps. Kyllä mie sen sanon että jos Haavisto valitaan niin Linnanjuhlista tullee kyllä hauskaa viihdettä.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Bush oli sentään iskän rahoilla Harvardissa, joka on aikamoinen yliopisto. Ei siellä kuka tahansa tutkintoja suorita. Minulle kirjoitettin juuri jenkeistä näin: Täällä (USA) ei kumpikaan ehdokkaista olisi päässyt jatkoon. jatko siihen kuuluu näin Irja- täällä ei pärjää kuin sonnannakkaajat ja tekopyhät ja elitismi, joka on pahempaa kuin tekopyhyys: sinä et saa tehdä näin kuin minä määrään, mutta verhon takana määrääjä puuhastelee just niin kuin muita kielsi. Niin joo ja rahaa tarvitaan show'n pyörittämiseen.
Meillä ei siis vielä olla tässä tilanteessa, eihän?

Käyttäjän jariwolf kuva
Jari Kääpä

Moni muukin huippu poliitikko on "vain" ylioppilas. Jouni Backman, Tarja Filatov ja Markku Rossi ovat vain ylioppilaita ja Timo Kalli, Eero Heinäluoma ja Lauri Ihalainen eivät ole suorittaneet edes yo-tutkintoa.

Haaviston korkeakouluopinnot jäivät kesken, kun hän perusti kustantamon joka työllisti 20 ihmistä. Sen jälkeen kutsui politiikka.

Haavisto johti YK:n ympäristöohjelman UNEP:n tutkimusryhmiä mm. Kosovossa, Afganistanissa, Irakissa, Liberiassa, Palestiinassa ja Sudanissa, vastasi YK:n köyhdytettyä uraania koskevista kenttätutkimuksista Kosovossa, Montenegrossa, Serbiassa ja Bosnia-Hertzegovinassa, toimi UNEP:n edustajana selvittämässä Romaniassa Baia Maren kaivosonnettomuutta, YK:n erityisasiantuntijana Darfurin rauhanprosessissa 2007 ja ulkoministerin erityisedustajana Afrikan kriiseissä 2009–. Näihin tehtäviin hänet on nimetty ensisijaisesti asiantuntemuksensa vuoksi.

Ulkopolitiikka-lehti pyysi viime vuoden maaliskuun lopulla neljääkymmentä suomalaista asiantuntijaa nimeämään ja listaamaan 10–20 tärkeintä suomalaista kansainvälistä vaikuttajaa politiikassa ja talouselämässä. Haavisto oli sijalla viisi.

Haavistolle on myönnetty sotilasansiomitali hänen työstään kriisialueilla ja hän on toiminut vierailevana luennoitsijana Nato-koulussa. Hän on eduskunnassa sekä ulkoasiainvaliokunnan, että puolustusvaliokunnan jäsen. Niinistön kokemus painottuu lähes pelkästään pankkipuolelle.

Pekka on julkaissut 6 kirjaa (Kahden Interrail-oppaan lisäksi kirjoja kokemuksistaan Balkanilla, Afrikassa ja muilla kriisialueilla). Sauli Niinistö on julkaissut kaksi, molemat omaelämäkerrallisia.

Pekka on miellyttävä ja viisas mies, puhuu myös selkeämmin asioista kuin Niinistö.

Tässä on minulle ihan tarpeeksi näyttöjä. Ei ehkä sinulle.

Olli Pusa

Mihin unohtui se "professori" Haaviston rehellisyys? Jos hän on pätevä, miksi tarvitsee harhauttaa tällaisilla asioilla?

Pirkka Keskinen

"Vieraileva professori", sellaiseksi yliopiston nimittämänä. Tämä käsiteltiinkin jo.

Olli Pusa

Ja sitä titteliä käytettiin peittämään EU:n CV:ssä sitä, että Haavistolta puuttui virkaan edellytetty koulutus.

Pirkka Keskinen
Olli Pusa

EU:n tehtäviin on suhteellisen tiukat pätevyysvaatimukset. Ylioppilas ei niitä täytä.

Pirkka Keskinen

Kaipaisin konkretiaa. Mihin tehtävään tai tehtäviin hän on päässyt sen ansiosta, että hänen englanninkielisessä CV:ssään lukee hänen olleen vierailevana professorina Bristolin yliopistossa? Ketä hän on sumuttanut ja miksi sumutus on mennyt läpi?

Olli Pusa

EU:n CV liittyy yleensä EU:n virkoihin.

Pirkka Keskinen

Et siis pysty antamaan konkreettista esimerkkiä? Tämä ei vakuuta.

Olli Pusa

Esimerkiksi Haaviston nimitys EU:n erityisedustajaksi Darfuriin 2007. Tuollaiseen tehtävään on koulutusvaatimus.

Pirkka Keskinen

Ok, mutta miksi hänet kuitenkin valittiin siihen tehtävään? Oliko kyse todella tuosta CV:n kohdasta? Voitko todistaa väitteesi?

Olli Pusa

Tuossa nimitysprosessissa kaikkiaan on niin paljon kummallisuuksia, että se tultanee perkaamaan kunnolla läpi, eikä vain yhtä yksityiskohtaa. Sen lopputuloshan oli aika karu, kun Haavisto sitten potkittiin pois tahtävästä.

Pirkka Keskinen

"Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Millaiset valmiudet Haavistolla on tähän tehtävään? Hän on sivari, armeijaakaan ei ole käyty."

Huomauttaisin, että sotiemme ajan presidentit Risto Ryti ja J. K. Paasikivi eivät myöskään olleet käyneet armeijaa, ja tiedämme kuinka hyvin he suoriutuivat tehtävästään. Kenties kapteenin arvoinen Niinistö olisi Haavistoa parempi armeijan ylipäällikön tehtävään, mutta tuskinpa hänkään sotaa käytännössä johtaisi.

Haavistolle tyypillinen diplomaattisuus voisi olla jopa suurempi avu sodan sattuessa, tai vielä paremmin sen ehkäisemisessä. Armeijan käyminen ei myöskään ole minkäänlainen osoitus strategisista kyvyistä.

Olli Pusa

Kun sotiemme presidentit olivat nuoria, elettiin Venäjän aikaa. Eikä silloin ollut asevelvollisuutta (vaikka tsaari kyllä yritti sellaista ajaa). He eivät kieltäytyneet asevelvollisuudesta jollakin syyllä Haaviston tapaan.

Kun aloit vertailla ehdokkaita, jatketaan hieman. Saatat olla oikeassa, että Niinistö sopisi Haavistoa paremmin ylipäälliköksi. Maamiinajuttu osoittaa hyvin, miten vähän Haavistoa Suomen turvallisuus kiinnostaa ja miten vähän hän siitä ymmärtää.

Niinistön sotilasarvo kertoo, että armeijassa on arvioitu hänellä olevan johtamistaitoa. Edelleen on testattu, millainen paineensietokyky kriittisissä tilanteissa. On karsittu aliupseerikouluun, on karsittu RUK:hon, arvioitu palveluksessa ja myöhemmin muussa koulutuksessa.

Kaikissa vaihessa on eri kouluttajat eri tilanteissa laatineet numeerisen arvion Niinistöstä. Millainen johtamistaito, ammattitaito, motivaatio, paineensietokyky jne.? Jos ei selviä riittävän hyvin, loppuu koulutusputki. Eli on testattu kyky, pienemmät riskit. Haavistolla kaikki on arvoitus.

Tietenkään Niinistöllä ei ole koulutusta armeijan strategisiin toimiin. Sitä varten on kenraalit. Mutta on testattu hänen kykynsä toimia esimiehenä kriisitilanteissa. Sellainenhan presidentti kenraaleille olisi, vaikka ylipäällikkyden kenraaaleille antaisikin. Silloinkin valtiojohto valvoo kenraaleja. Sitä helpottaa, mitä enemmän ymmärtää asiasta. Mutta Haavisto? Mistä tiedetään kyky johtaa ja valvoa kenraaleja kriisissä? Ei mistään?

Pirkka Keskinen

On totta, etteivät nuo presidentit kieltäytyneet asevelvollisuudesta Haaviston tapaan, mutta he ovat kuitenkin tosielämän osoitus siitä, ettei presidentillä tarvitse olla armeijakoulutusta johtaakseen maan menestyksellä läpi sotien.

On myös varmasti totta, että Niinistöllä todennäköisesti olisi paremmat valmiudet tähän tehtävään. Silti, kun ottaa huomioon sodan todennäköisyyden seuraavien kuuden vuoden aikana, sen että sodan hallintaan on maassamme runsaasti ammattitaitoista väkeä muutenkin, ja sen että Haaviston diplomaattisuus saattaa itsessään pienentää sodan riskiä, tuon argumentin painoarvo häviää olemattomiin.

Ja jos Niinistö kerran olisi niin erinomainen ylipäällikkö, niin miksipä tehtävää ei voisi luovuttaa hänelle sodan sattuessa? Joka tapauksessa se luovutettaisiin pätevälle henkilölle, joka tuskin olisi kumpikaan näistä ehdokkaista. Ylimpänä esimiehenä olemisella ei tässä olisi uskoakseni käytännön merkitystä.

Olli Pusa

"Haaviston diplomaattisuus saattaa itsessään pienentää sodan riskiä, tuon argumentin painoarvo häviää olemattomiin."

Tuo Haaviston diplomaattiset kyvyt on juuri sellaisia, joista ei ole tietoa. Lähinnä on hänen itsensä ja kavereidensa kertomuksia. Kun on koulutuksestaan jo jäänyt kiinni CV:n manipuloinnista, ei tuota väitettäsi ilman näyttöjä hyväksytä.

"Ja jos Niinistö kerran olisi niin erinomainen ylipäällikkö, niin miksipä tehtävää ei voisi luovuttaa hänelle sodan sattuessa? Joka tapauksessa se luovutettaisiin pätevälle henkilölle, joka tuskin olisi kumpikaan näistä ehdokkaista. "Esimiehenä" olemisella ei tässä olisi uskoakseni käytännön merkitystä."

Kriisitilanteessa ylipäällikyys luovutetaan käytännössä kenraalille, jolla on valmius ja koulutus joukkojen johtamiseen. Se ei ole missään oloissa Niinistön tai kenen muunkaan presidentin rooli. Toisaalta eivät kenraalit johda valtiota kriisissä vaan joukkoja. Valtiojohto toimii kenraalien esimiehenä ja valvoo heitä. Ei kenraalina vaan presidenttinä, pääministerinä, puolustusministerinä. Mitä paremmin ymmärtävät asian sisällön, sitä paremmin pystyvät valvomaan.

Pirkka Keskinen

Miten viitsit vieläkin jankata tuosta "CV:n manipuloinnista", kun se on jo moneen kertaan todettu paikkansapitämättömäksi, tai vähintäänkin kyseenalaiseksi? Ko. yliopistolta oli hänelle ko. arvonimi annettu, joten ainakaan varsinaisesta valehtelusta/väärentämisestä ei voinut olla kyse. Vai tarkoititko jonkin muun sortin manipulointia? Kerro ihmeessä lisää.

"Tuo Haaviston diplomaattiset kyvyt on juuri sellaisia, joista ei ole tietoa."

Samoin Niinistön.

"Kriisitilanteessa ylipäällikyys luovutetaan käytännössä kenraalille, jolla on valmius ja koulutus joukkojen johtamiseen. ... Valtiojohto toimii kenraalien esimiehenä ja valvoo heitä. Ei kenraalina vaan presidenttinä, pääministerinä, puolustusministerinä."

Näin on, ja toiminnasta ei missään tapauksessa päättäisi vain yksi henkilö, vaan koko valtiojohto yhdessä - mahdollisesti Niinistö itsekin siinä mukana jossain roolissa. Presidentin armeijataustan merkitys olisi vähäinen.

. suvituuli

Tuo "testaaminen" ei välttämättä paljoa todista.

Vuoden 2002 Nobelisti, Princetonin Yliopiston psykologian professori Daniel Kahneman julkaisi viime vuoden lopulla kirjan "Thinking, fast and slow".

Arvioinnin ja päätöksenteon rationaalisen mallin johtava kriitikko Kahneman kirjoittaa mm. omasta kokemuksestaan vuosikymmeniä sitten Israelin armeijassa, jossa hänen piti tehdä juuri tuonlaisia arvioita upseeri-kokelaista.

Kerta toisensa jälkeen tehdyt arviot osoittautuivat vain hieman arvanheittoa paremmiksi. Tosipaikoissa upseerit käyttäytyivät raporttien mukaan aivan toisin kuin hän ja kolleegansa olivat etukäteen arvioineet. Siitä huolimatta he eivät muuttaneet arviointimetodiaan, koska rationaalisesti ajatellen siihen ei ollut heidän mielestä mitään syytä. He toistivat samaa kaavaa kerta toisensa jälkeen. Samoin huonoin seurauksin.

Näin ihminen toimii - Kahneman kutsuu sitä älylliseksi illuusioksi. En epäile, etteikö sama tapahtuisi Suomenkin armeijassa. Ainakin sen perusteella, mitä palikkatesteistä muistan. Varsinkin kun ne pohjautuvat USAn armeijan II maailmansodan aikana kehitettyihin testeihin, siinä missä Kahnemanin käyttämät metodit perustuivat brittien vastaaviin...

Olli Pusa

Suvituuli. En tässä nyt tarkoitakaan esimerkiksi armeijan palikkatestejä. Esimerkiksi paineensietokykyä testataan kenttäoloissa harjoituksissa. Harjoituksessa "testattava" joutuu valvomaan ja väsyy muutenkin. Sitten yksi yläportaasta tulee antamaan kiireellisen tehtävän. Hetken päästä joku toinen antaa uuden tehtävän. Ja ehkä vielä joku kolmaskin. Kaikkia ei ehdi hoitaa, miten ratkaista?

Sitten joku sivusta arvioi henkilöä. Jos osaa junailla asiat rauhallisesti organisoimalla ja delegoimalla, ok. Jos toimii rauhallisesti, mutta hommien organisoinnissa puutteita, pohditaan. Vika voi olla koulutuksessa. Jos hermostuu,...

Itse kun jouduin tuollaiseen valvotun yön jälkeen, vasta aivan lopussa huomasin, että yksi kouluttaja oli sivussa muistiinpanovälineiden kanssa ja tarkkaili minua ja reaktioitani.

Olet oikeassa, ettei tuollainen kerro kaikkea. Suomen armeijassakin sodanaikana huomattiin, että vääränlaisia ihmisiä oli jossakin noussut asemiin rauhan aikana. Vasta kun heidät vaihdettiin, homma toimi. Mutta on se varmaankin tyhjää parempi. Tositilanteessa testaaminen kun edellytttää tiettyjä olosuhteita.

Matti Jalagin

Pirkalle.

Uskomuksesi ei perustu mihinkään ja haluan tietää, mihin perustuu käsityksesi siitä, että ylipäällikkyys luovutettaisiin, kun PL nimenomaan sanoo toisin eli jättää asian täysin auki?

"Joka tapauksessa se luovutettaisiin pätevälle henkilölle, joka tuskin olisi kumpikaan näistä ehdokkaista. Ylimpänä esimiehenä olemisella ei tässä olisi uskoakseni käytännön merkitystä."

Anna-Mari Korpela

Olli Pusa, sinun kannatta heti tarkistaa tietokoneesi internet-asetukset. Sinulla täytyy olla jokin suodatin päällä, kun et kykene löytämään Haaviston kansainvälisestä urasta mitään positiivista, vaikka olet noin taitava ja ansioitunut henkilö ("systemaattinen, analysoin asiat kunnolla", "johtunee koulutuksesta", "akateemisia opinnäyttöitä tarkastanut", "pestannut ihmisiä esimies- ja asiantuntijatehtäviin"...).

Esimerkiksi nyt Haaviston johtamat kansainväliset hankkeet.
Kirjoitat: "Hän itse kehuu johtaneensa hankkeita, mutta ei ole löytynyt sellaista kansainvälistä raporttia, josta se kävisi ilmi. Asiasta on keskusteltu paljon ja jos sellainen raportti olisi, se olisi oletettavasti saatettu tietoon. On siis lähdettävä siitä, että sellaista raporttia ei löydy. Kansainvälisissä hankkeissa tehdään aina raportti, josta käy ilmi hankkeen johto. On siis tehtävä johtopäätös, että Haavisto ei ole ollut kansainvälisissä hankkeissa johtavassa roolissa, toisin kuin itse väittää."

On aika raskas väite syyttää Haavistoa valehtelusta, semminkin kun raportteja Haaviston johtamista hankkeista löytyy yksinkertaisella google-haulla. Muutama esimerkki:

Desk Study on the Environment in the Occupied Palestinian Territories:
http://postconflict.unep.ch/publications/INF-31-We...

Afghanistan Post-Coflict Environmental Assessment:
http://postconflict.unep.ch/publications/afghanist...

The State of the UNECE, External Evaluation Report:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2005...

Etsi toki itse lisää raportteja, kunhan saat asetuksesi kuntoon.

Olli Pusa

Olen jo löytänyt ihan mielenkiintoisia raportteja. Kunhan ehdin tutustua tarkemmin, kommentoin toki. Toki kuva Haavistosta ei ehkä olekaan sen kauniimpi.

Martti Kyllönen

Kommentteja oli sen verran paljon, jotta en ole varma, joko on käsitelty aikaisemmin. Sorry jos tulee toistoa.

Pekka Haaviston meriitit Darfurin operaatiossa:

"...The politically proactive and independent Haavisto failed to acknowledge the limits of his mandate and was replaced by a Danish diplomat Torben Brylle who respected the limitations set by leading member states..."

Lähde (sivu 7):
http://www.atlantic-community.org/app/webroot/file...

Kuulostaa huolestuttavalta huomioiden Presidentin nykyiset / tulevat valtaoikeudet.

Käyttäjän AnnaA kuva
Anna Ahola

Tapaus Haavistoa koskien todettakoon seuraavaa:

a) virallinen (se oikea ja korrekti) ilmaus tuosta kuuluisasta Bristolin keikasta olisi ollut *IAS Benjamin Meaker Visiting Professor (IAS BMVP)* (http://www.bris.ac.uk/ias/fellowships/meakers/). Se, että Haavisto oli tuon tittelin lyhentänyt muotoon *Visiting Professor, University of Bristol*, on kiistattoman harhaanjohtavaa ja epärehellistä ainakin neljästä syystä:

1) englanninkielisessä maailmassa visiting professor ymmärretään pääsääntöisesti vierailulla olevaksi professoriksi, eli ts. henkilöksi, jolla on hallussaan professuuri jossakin toisessa yliopistossa/korkeakoulussa.

2) Haaviston vierailu Bristolissa (6 kpl 1 tunnin luentoja) ei tee hänestä minkään valtakunnan professoria mitenkään päin tarkasteltuna, vaan ainoastaan Benjamin Meaker Visiting Professor -nimisen apurahan saajan; kyseessä on palkinto, ei minkäänsortin työsuhde tai virka. (Raskauttavan tästä asiasta tekee se, että Haavisto oli kirjaillut tuon Visiting Professor -tittelinsä CV:n kohtaan Työkokemus/Working Experience, eikä suinkaan kohtaan Palkinnot ja kunnianosoitukset/Awards and Honors minne se olisi täysin yksikäsitteisesti kuulunut.)

3) ei ole mitään järkevää selitystä sille, että Haavisto on tuosta ko. tittelistä jättänyt pois nuo _erittäin_ olennaiset sanat Benjamin Meaker; ei kertakaikkiaan ole mahdollista, että ihminen ihan vaan vahingossa kirjoittaisi CV:ensa noin radikaalisti leikellyn tynkäversion tittelistään.

4) Bristolin yliopiston sivulta (ks. linkki yllä) on täysin kiistattomasti ja yksikäsitteisesti tehty selväksi, mihin titteliin ko. apurahan saajat ovat vierailunsa aikana ja sen jälkeen oikeutettuja.

Ylläolevasta kohta 1 voidaan laittaa tietämättömyyden piikkiin, samoin 4 (tosin 4 osoittaisi kyllä sen kovan luokan tietämättömyyttä, että ei sitä ihan helppo ole tietämättömyydeksi uskoa). Sen sijaan kohtia 2 ja 3 on ainakin minun mielestäni erittäin vaikea selittää muuksi kuin tahalliseksi, tietoiseksi ja tarkoitukselliseksi harhaanjohtamiseksi.

b) Alunperin tuo selkeän virheellinen ja harhaanjohtava titteli ´Vieraileva professori´ esiintyi myös Haaviston suomenkielisessä CV:ssa. Kyseinen ilmaus korjattiin vierailevaksi luennoitsijaksi vasta sen jälkeen, kun asiasta nousi kohu. Vaikka ´vieraileva luennoitsija´ onkin Haaviston tapauksessa huomattavasti parempi ja totuudenmukaisempi ilmaus kuin ´vieraileva professori´, on se siltikin minun mielestäni ns. harmaalla alueella. Perustelen miksi:

1) Käytetty ilmaus ei edelleenkään vastaa virallista ja korrektia muotoa ko. Bristolin keikasta (se virallinen muotohan oli siis IAS Benjamin Meaker Visiting Professor (IAS BMVP), kuten jo aiemmin mainitsin).
2) Käytetystä ilmauksesta ei mitenkään käy ilmi sen enempää ko. vierailun laatu kuin sen kestokaan.
* oliko kyseessä virka, työsuhde, apuraha vai jokin muu, mikä?
* millä ansioilla ko. virka/työsuhde/apuraha/mikälie saatiin/annettiin?
* kuinka kauan vierailu kesti? Yhden luennon? Viisi luentoa? Yhden lukukauden? Yhden lukuvuoden?
Mikäli Haavisto olisi kirjoittanut tittelinsä asianmukaiseen (eli siihen viralliseen) muotoon, ei vierailun laadusta ja kestosta olisi merkittävää epäselvyyttä. Juuri tämän takia (eli epäselvyyden välttämiseksi) CV:ssa on - yllätys yllätys - yleensä tapana niitä virallisia muotoja eri titteleistä käyttää. (On muuten melkoisen käsittämätöntä ja hämmentävää, että näinkin yksinkertainen asia tuntuu useammalle kommentoijalle tässä ketjussa olevan epäselvä.)

Yhteenvetona: Kyllähän sitä vähemmästäkin alkaa jo homma himppasen oudolta haiskahtamaan...

Pirkka Keskinen

Noinkohan tuon BM-osan poisjättäminen olisi niin merkittävä tai tarkoitushakuinen juttu? Bristolin yliopiston "information rights officer" (en ole varma miten tuo kääntyy, "tieto-oikeusvirkailija"?) käytti nimittäin itsekin nimikettä muodossa ilman tuota alkuosaa sähköpostivaihdossa, jossa asiaa tiedusteltiin: "It has since been confirmed that Mr Haavisto was appointed as a Visiting Professor".

Ahto Apajalahti linkitti kuvankaappauksen ylempänä, mutta tässä vielä: http://haavisto2012.fi/wp-content/uploads/2012/01/...

Janne Särkelä kirjoitti: "Haavisto ei vaihtanut titteliä kohun myötä, vaan Internet Archiven Wayback Machinen avulla voi kaivaa Haaviston CV:n vaikkapa alkuvuodesta 2011, ja titteli on ihan sama eli vieraileva luennoitsija."

Onko tämäkin siis mielestäsi puppua?

Olli Pusa

Jospa asia pitää tulkita siten, että Yliopiston edustaja toteaa niin kuin asiat ovat? Haaviston CV:ssä mainitaan pelkästään, että hän on ollut vierailevana professorina kyseisessä yliopistossa. Ja juuri tuon sanamuodon ylipiston edustaja kiistää. Haavisto ei ole ollut vierailevana professorina. Haaviston CV on siis yliopiston mukaan virheellinen, kuten täälläkin on todettu.

Sen sijaan lienee selvää, että Haavisto on pitänyt YK:n tehtäviin liittyen muutamia luentoja ympäristöpolitiikasta. Ja sitä varten hän on saanut BMVP-apurahan. Sitä kai ei kukaan kiistä.

Siis yliopiston edustaja nimenomaan vahvistaa, että Haaviston CV on väärin. Hän ei ole ollut vieraileva professori. Sitten jää jäljelle kysymys onko hän harhauttanut tahallaan vai onko hän ollut niin pihalla, ettei ole edes ymmärtänyt asiaa?

Henri Halonen

Viimeksi kun tarkastin niin kyllä se minä olin joka oli vastuussa Curriculum Vitaestani, sekä suomen- että englanninkielisestä versiosta. Work experience ja Awards and Honors ei juurikaan jätä epäselvyyttä mitä niillä tarkoitetaan. Jos hakisin johonkin kivaan pestiin mihin voisin vähän saavutuksiani viilailemalla ja epäselventämällä päästäkin, mitä se minusta tekisi? En arvostaisi itseäni kovin paljoa, mutta eihän sellaisen tunteminen olekaan normi tässä sosiaalisen prostituutiomainosmediamaailman pyörteissä.

Harri Rautiainen

Haaviston puolestapuhujat täällä esittävät, että ansioluettelo
on jonkunlainen mainos, jossa oletetaan, että kauppias liioittelee tuotteensa ominaisuuksia.
Suosittelen vihreille hakemista oikeisiin töihin viimeistään silloin, kun verovaroihin perustuva elätysapu loppuu. Silloin voi myös tutustua siihen, mitä CV todella tarkoittaa.

Olavi Nieminen

Haavisto esiintyykin valeprofessorina, oma CV !!!
On melkoinen tapaus tämä sivariylioppilas ja homo. Minkähän maan passi sillä puolisolla on?
Miksi naiset nyt juoksevat Haaviston perässä??? Onko se Lisbeth-ilmiö ja Pekka noteerataan naisten joukkoon?
Antoniokin olisi muka sopiva maan äiti ja pressan tanssipartneri linnan juhlissa. Kyllä kävisi kato linnan juhlijoiden osallistujissa. Paikalle tulisivat vähemmistöt, homot ja lesbot. Tätäkö halutaan?
Suomalaisten itsetunto ja arvomaailma on hakusessa.

Armeijan ylipäällikkö ei voi olla sivari ja armeijan vastustaja. Kuka todella luottaa tällaiseen ylipäällikköön?

Henri Halonen

Kuvittele sotaveteraaneja kahden maamme äidin käteltävänä. Mun pappa kääntyis haudassaan ja tilais hautasiirron Venäjälle.

Greta Karttunen

Pekka Haavisto otti Floresin "siipiensä suojaan" kun tämä oli 17-vuotias. Siis alaikäinen. Se saa kysymään onko mahdollisesti tuleva Suomen presidentti noudattanut lain kirjainta suhteensa etenemisessä.

Heidi Hautala on kuvaillut Pekka Haavistoa termeillä pehmeä ja tahdoton. Suomella on aika tiukka naapuri tuolla Idässä. Kumpi selviytyy paremmin...diplomaattinen (lue: ei halua loukata Putinin tunteita, myötäillään, ollaan velttoja) Haavisto vai jämpti Niinistö.

Taidanpa valita Niinistön.

Pohjan Akka

Seksuaalisen alaikäisyyden raja on Suomessa nykyisin 16 vuotta, ja 17-vuotiaat, varsinkin tytöt, ovat menneet naimisiin joko presidentin luvalla tai ilman koko kristinuskon ajan.

Kirkko on vihkinyt homoja ystävyysliittoon...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Avioliitto

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Jos Flores on syntynyt 1978, niin vuonna 1997 hän on ollut täysi-ikäinen missä maassa tahansa. Suht mielenkiinnoton asia, oli miten oli.

Pohjan Akka

Korjasin vain yleistietoa.

Haaviston rakkauselämä ei vaikuta omiin ratkaisuihini - ei myöskään Niinistön.

Käyttäjän johanhacklin kuva
johan hacklin

Monissa maailman valtioissa täysikäisyydenraja on 21 vuotta, mitenhän ecuadorissa? Mielestäni ei ole toissijaista...

Anna-Mari Korpela

18 vuotta on täysi-ikäisyys Ecuadorissa (Wikipedia).

Jukka Johansson

Karttunen

Oletko hänen passinsa nähnyt, vai miksi noin varma olet?

Greta Karttunen

Jari-Pekka, vuosi 1997 mainitaan vaan tuossa ehdokkaan esittelyssä.Älä siihen takerru.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ainoa, joka täällä nyt näyttää jostain syystä johonkin "takertuvan", olet sinä.

Jukka Johansson

Karttunen

Onko sinulla jotain faktaa väitteesi tueksi?

Olli Pusa

Vaikka olisit kuinka järkyttynyt vaalin tuloksesta, pyydän että pysyt asiassa. En halua tänne tuollaista saarnaamista. Jos haluat saarnata, pyydän että teet sen muualla.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

En nyt ehtinyt lukea kommentteja, mutta vastaan ylipäällikkyysasiaan vetoamalla puolustusvoimien ex-komentaja Kaskealaan (johdanto ja suomennos Hufvudstadsbladetin haastattelusta ovat Visa Kurjen), jota nyt varmastikin voinee pitää jonkinlaisena auktoriteettina tässä asiassa:

Puolustusvoimien ex-komentaja amiraali Juhani Kaskeala katsoo, että Pekka Haavisto on täysin pätevä ylipäälliköksi.

Sitaatteja: "Ylipäälliköllä on aivan muita tehtäviä kuin puolustusvoimien komentajalla. Ylipäällikkö pitää huolta puolustus- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Kun esittelimme presidentti Haloselle konkreettisia puolustussuunnitelmia, hänellä osoittautui olevan erittäin hyvät tiedot asiasta."

"Haaviston pätevyys on täysin riittävä. Hän tuntee jopa melko hyvin puolustusvoimien rakenteet ja olen aina arvostanut hänen asiaosaamistaan sotilaallisissa kysymyksissä."

"Hänen siviilipalveluksensa saattaa ärsyttää joitakin reserviläisiä, mutta se ei haittaa ylipäällikön tehtävien suorittamista."

HBL:n juttu:

http://hbl.fi/nyheter/2012-01-24/haavisto-utmarkt-...

Olli Pusa

Ja Haavisto on ollut ajamassa Suomen puolustuskyvyn heikentämistä jalkaväkimminoista luopumalla. Jos ymmärtää Suomen puolustusta, asia muuttuu vieläkin kummallisemmaksi.

Perusteluna esittää, että Suomen pitää olla esimerkkinä afrikkalaisille sotapäälliköille. Liekö naivimpaa höpinää kuultu. Tämän seurauksena Suomen puolustusta heikennetään ja se maksaa kriisitilanteessa tuhansien reserviläisten hengen. "Ei estä ylipäällikön tehtävien suorittamista"?

Kaskeala on Halosen nimittämä ja Halonen ajoi samaa maamiinoista luopumista. Kaskeala on itse asianosainen tässä sotkussa.

Ehkä Kaskeala haluaa Suomen liittyvän Natoon ja hoitavań puolustuksensa sen kautta. Haavistohan on hyvin Nato-myönteinen. Silloin olisi rehellistä sanoa äänestäjille suoraan mistä on kysymys, eikä harhauttaa kansalaisia.

Mikä on kenraalien unelma? Tietenkin heikko ylipäällikkö, jolta puuttuu edellytykset valvoa kenraalien toimia. Se lisää kenraalien valtaa.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

Tämä tuppaa nyt menemään hassutteluksi. Maamiinoista luopumisesta päätti Lipposen II hallitus yksimielisesti vuonna 2001. Kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Sauli Niinistö oli tuolloin myös valtiovarainministeri.

Olli Pusa

Hankkeen keskeiset ajajat olivat Halonen, Tuomioja ja osaltaan myös Haavisto. Ja perustelut Haavistolla olivat tuo afrikkalaisten sotapäälliköjen ohjaaminen esimerkin voimalla.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

Et kuitenkaan perustellut, miksi Sauli Niinistö olisi parempi Puolustusvoimien ylipäällikkö, jos kerran hänkin on ollut mukana Ottawan sopimukseen liittymisestä päätettäessä.

Puhe afrikkalaisista sotapäälliköistä ei minun mielestäni ole lainkaan naiivi, silloin kun puhujalla on aiheesta jonkinlainen omakohtainen käsitys. Haavistolla on kokemusta neuvottelemisesta juuri afrikkalaisten sissien kanssa. Sillä, että Suomi on luopunut maamiinoista, on ilman muuta globaalia merkitystä esimerkkinä muille; on nimittäin huomattavasti uskottavampaa kehottaa toista osapuolta luopumaan tietyntyyppisistä aseista, jos on itse niistä luopunut ja korvannut ne – kuten on argumentoitu – uudenaikaisemmalla puolustusstrategialla. (Itse en toki ole mikään puolustusasiantuntija, mutta uskoisinkin että aiheesta löytyy riittävästi asiantuntemusta sekä tasavallan poliittisessa että sotilaallisessa johdossa – Kaskealaa voi tuskin pitää minään pelkkänä marionettina!)

Henri Halonen

Jalkaväkimiinoista luopuminen vedoten siviiliuhreihin oli kyllä sellaista puppua että oksennuksella käytyäni totesin että oksennanpa vielä uudelleen, se tuntui niin paljon paremmalta kuin se todellisuuspohja mitä vasten sellainen päätös on tehty.

Suomi nimenomaan SUOJELEE siviilejä. Kun jokin armeijan yksikkö miinoittaa alueen niin siitä tehdään sotilaskarttoihin tarkka merkintä sijainteineen ja laajuuksineen myöhempää purkamista varten. Mitä väliä sillä on Suomen jalkaväkimiinojen kanssa käyttämien protokollien kanssa jos jossain Afrikan perukoilla heimopäällikkö viljelee kylän reunoille CIA:n ja Kiinan niille myymiä pomppumiinoja?

Yksi räikeimmistä asekaupoista Suomen historiassa (jalkaväkimiinamme korvataan uudenaikaisella järjestelmällä, arvaako kukaan mikä maa myy?) ja vieläpä allekirjoitusten kera eikä media ole kiinnostunut kuin rauhanmiehistä ja petauksista mitäänsanomattomille toisille kierroksille mitä asiakysymyksiin tulee.

Nimimerkillä Reservin Luutnantti (jep, olen sitoutunut isänmaahani ja proud of it)

Risto Heikkinen

Yksi merkillisyys Haaviston kohdalla on hänen puolisonsa syntymäpäivän pimittäminen. Yritin sitä tosissani hakea, mutta tietoa löytyy vain siitä, että tapasivat vuonna 1997. Mutta näyttää mahdottomalta saada selville oliko tuleva puoliso silloin ala-ikäinen vai ei. Eli onko tuleva presidenttikandidaatti ollut lapsiseksimatkailija vai ei?

Onneksi asia on hyvin helppo selvittää: ilmoitetaan puolison sotun kuusi ensimmäistä merkkiä. Ja silloin ovat pulinat pois.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

[Pahoittelen aiemman kommenttini uusintaa – nyt löysin alkuperäisen ja poistin tämän!]

Olli Pusa

Blogin vastausmäärä on niin suuri, että minullakin on vaikea hahmottaa kokonaisuutta.

Eila Jokimaa

"Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Millaiset valmiudet Haavistolla on tähän tehtävään? Hän on sivari, armeijaakaan ei ole käyty."

Juhani Kaskeala on kanssasi jossain määrin eri mieltä:

"Haaviston pätevyys on täysin riittävä. Hän tuntee jopa melko hyvin puolustusvoimain rakenteita ja olen aina arvostanut hänen asiantuntemustaan sotilaallisissa kysymyksissä, sanoo Kaskeala.
Amiraali muistaa kuinka Haavisto etsi hänet käsiinsä ennen Balkanin YK-toimeksiantoaan 2000-luvun alussa.
– Hän oli silloin huolissaan tietystä ammustyypistä, jossa käytettiin uraaniydintä. Hän oli erittäin hyvin perehtynyt tähän kysymykseen.

Haavisto on johtanut useita työryhmiä jotka ovat kartoittaneet ympäristövahinkoja sota- ja konfliktialueilla Afganistanissa, Gazassa, Irakissa ja Liberiassa. Viimeksi hän on työskennellyt EU:n erityisedustajana rauhattomalla Darfurin alueella Sudanissa.

Eräs internetkeskustelija huomauttaa, että hänellä on enemmän kokemusta sotanäyttämöiltä kuin tämänhetkisillä kenraaleillamme yhteensä.

– Pentti Oinosen pitäisi olla tietoinen Haaviston asiantuntemuksesta. Haavistohan on istunut jo pitkään mm. eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa.
– On mahdollista että hänen siviilipalveluksensa voi ärsyttää innokkaita reserviläisiä, mutta mikään este se ei ole ylipäällikön tehtävien hoitamiselle. Toisaalta voidaan sanoa, että Sauli Niinistö reservin kapteenina saa siitä tietyn edun, mutta se, että Haavistolla ei juuri tätä kokemusta ole, ei ole mikään haitta, sanoo Kaskeala."

Olli Pusa

Haaviston ainoa "rauhanprojekti" lienee Sudan Darfur. Sinne hänet nimitettiin epäpätevänä kähmien. Sieltä hänet potkittiin pois EU:n toimesta. Ympäristönäytteiden keräileminen on vähän eri asia.

Kenraaalit tykkäävät heikoista presidenteistä. Se kasvattaa heidän valtaansa. Silloinhan he pääsevät johtamaan koko maata eikä vain joukkoja.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

Mutta millä perusteella Sauli Niinistö olisi "vahvempi" ylipäällikkö kuin Haavisto? Senkö perusteella, että hän on sotilasarvoltaan reservin kapteeni? En ollenkaan halua kiistää hänen mahdollisia avujaan, mutta toivoisin perusteluja Niinistön puolesta eikä niinkään Haavistoa vastaan.

Tuo ajatus kenraalien juonista kuulostaa varsin tavanomaiselta salaliittoteorialta.

Olli Pusa

Tämä blogi on alunperin kirjoitettu perjantaina illalla. Syynä sen kirjoittamiseen oli se, että Haaviston ansioluetteloa tutkailemalla hämmentyi. En muista milloin ansioluettelo olisi sisältänyt noin paljon vääristelyä ja bluffia. Ja olen elämäni aikana joutunut palkkaamaan aika monta esimiestä ja asiantuntijaa. Jos hakuprosessissa joku jäisi kiinni tuollaisesta, loppuisi asia hänen osaltaan siihen. Ja nyt on kyseessä tasavallan presidentin viran haku.

En omaa suhteita kokoomukseen, eikä minulla on mitään yhteyksiä Niinistön vaaliorganisaatioon. Minusta he saavat vapaasti kirjoittaa esittelyjä ehdokkaastaan. Se ei ole minun asiani. Minua tässä loukkaa Haaviston epärehellisyys. Pitääkö hän meitä äänestäjiä tyhminä?

Ei se kenraalien asenteen kuvaus ole mitään salaliittoa. Sellaista elämä on kaikissa organisaatioissa. Jos esimiehet eivät pidä organisaatiota näpeissään, kyllä muut ottavat sen vallan. Eivät kenraalit tässä ole sen parempia kuin muutkaan, eivätkä huonompia.

Anna-Mari Korpela

Miten niin potkittiin pois EU:n toimesta?

Päinvastoin, Haaviston mandaattia Darfurissa oltiin jatkamassa 12 kuukaudella EU:n toimesta vuonna 2007. Haavisto kuitenkin tuli valituksi Suomen eduskuntaan ja erosi.
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=e...

Olli Pusa

"The politically proactive and independent Haavisto failed to acknowledge the limits of his mandate and was replaced by a Danish diplomat Torben Brylle who respected the limitations set by leading member states."

http://www.atlantic-community.org/app/webroot/file...

Anna-Mari Korpela

"The EU Special Representative for Sudan, Pekka Haavisto, has played an important role since his appointment, particularly during the Darfur Peace talks in Abuja, Nigeria, which led to the signing of the Darfur Peace Agreement in May 2006. Since then, Haavisto has taken an active role in pressing both the Sudanese government and Darfur rebels to accept and implement the agreement."

Ja: "...the intention being to renew the mandate for twelve months in February 2007. However, Mr Haavisto has decided to leave his post at the end of April 2007..."

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/...

. suvituuli

Sivarista ylipäällikkönä.

Aika paljon on kysytty, voiko sivari olla ylipäällikkö.

Eikö pitäisi myös kysyä, h a l u a a k o sivari olla ylipäällikkö?

Ymmärtääkseni monella sivarilla ei ole, tai - ainakaan aikanaan - ei ollut periaatteellista halua olla tekemisissä sotilaallisen maanpuolustuksen kanssa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Aika ilmeiseltä vaikuttaa, että tämä yksi, sotilasansiomitalilla palkittukin, sivari haluaa, kun kerran käy sitä varten valtakunnallista kampanjaa. Itse en haluaisi ylipäälliköksi sen kummemmin kuin arkkipiispaksi, mutta tuollainenkin homma presidentin tehtäviin kuuluu.

Olli Pusa

Haluaahan hän esiintyä professorinakin, vaikka ei ole suorittanut siihen tarvittavia opintoja.

. suvituuli

Haluaa haluaa.

Sillä erolla, että suorittamalla siviilipalveluksen tietoisesti osoittaa ei-haluavansa suorittaa aseellisen palveluksen sotilaallisen maanpuolustuksen puitteissa.

Sen sijaan haluamalla esiintyä professorina ei välttämättä osoita ei-haluavansa suorittaa opintoja. Se osoittaa pelkästään halun esiintyä professorina.

Voi tietysti sanoa, että Haaviston tapauksessa jättämällä opinnot kesken hän osoitti ei-haluavansa professoriksi (koska käytännössä tohtorin tutkinto on edelletys professuurille.) Mikä on tietysti ristiriidassa hänen myöhemmälle esiintymiselle professorina.

Olisi tietysti mielenkiintoista tietää, jos aikaan Haavisto olisi nähnyt tulevaisuuteen ja tiennyt päätyvänsä presidenttiehdokkaaksi, olisiko hän suorittanut varusmiespalveluksen ja opinnot loppuun?

Tätä me emme koskaan saa tietää. Mutta tiedämme, että sen minkä taakseen jättää, edestään löytää.

Sinänsä tuo professori-kysymys olisi helppo ratkaista. Nyt kun Haaviston kampanja-laariin sataa euroja, tukiryhmä voisi ostaa hänelle professorin arvonimen, joka maksaa 12.000 euroa.

Tässä arvonimen sähköinen hakemuslomake:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/l...

Halonen ehtisi vielä viime töinään arvonimen myöntää.

Pirkka Keskinen

OP: "Haaviston CV:ssä mainitaan pelkästään, että hän on ollut vierailevana professorina kyseisessä yliopistossa. Ja juuri tuon sanamuodon ylipiston edustaja kiistää."

Täh? Kuinka nurinkurisesti voi tekstiä tulkita? Vai etkö osaa englantia riittävän hyvin? Yliopiston edustaja sanoi siis näin:

"It has since been confirmed that Mr Haavisto was appointed as a Visiting Professor."

Suomennos:

"On sittemmin vahvistettu, että herra Haavisto nimitettiin vierailevaksi professoriksi."

Olli Pusa

Höpö höpö. Kertaan vielä kerran. Haavisto CV:ssän väittää olleensa Bristolin ylipiston veiraileva professori. Osassa kansainvälisissä esittelyissä ei edes selviä aika, osassa ajaksi taidettiin esittää 3 kuukautta vuonna 2002. Tämän asian Haavisto esittää CV:ssään kohdassa työkokemus (toki koko CV:n rakenne on harvinaisen epäselvä tehden sen lukemisen vaikeaksi ehkä tarkoituksella). Bristolin yliopisto on brittiläinen yliopisto, jolloin CV:tä lukevalle asaintuntijalle tosiasiassa väitetään, että hän on ollut brittiläisessä yliopistossa vieraileva professori. Sitä varten hänellä pitäisi olla tohtorin tutkinto. Jonkin muun maan terminologialla asiaa olisi vielä voinut selitellä, ei brittiläisessä käytännössä. Siksi ko. yliopistom edustaja Suomen kuvalehden kysyessä kiisti, että Haavisto on ollut vieraileva professori.

Todellisuudessa hän on pitänyt 6 tunnin esitelmää ymäristöpolitiikasta virkaansa liittyen. Sitä varten hän on saanut Benjamin Maker Visiting Professor nimisen apurahan (BMVP)noita luentoja varten. Se lienee perustettu Benjamin Maker nimisen henkilön kunniaksi, josta henkilöstä en tiedä mitään. Asia olisi ollut korrekti, jos Haavisto olisi ansioluettelossaan kohdassa palkinnot / kunnianosoitukset maininnut saaneensa Benjamin Maker visiting professor palkinnon (award). Silloin ammattitaitoinen lukia huomaisi, että hän ei ole ollut professorin virassa, johon hän ei puuttuvan pätevyyden vuoksi ole voinut tulla nimitetyksi. Sitä varten hänen olisi pitänyt olla tohtori

Olisi tietenkin ollut mahdollista, että Haavisto ei ole ymmärtänyt asiaa, vaan on tietämättömyyttään tai turhamaisuuttaan laittanut tuon asian harhaanjohtavalla tavalla CV:hensä. Silloin oikea menettely olisi ollut pahoitella erehdystä ja korjata virhe. Epäilen, ettei sillä olisi ollut kovin paljon vaikutusta vaalikamppailussakaan ja asia olisi nopeasti unohtunut. Eihän Suomessa kovinkaan moni Haaviston professuuria vakavasti ottaisi.

Sen sijaan Haavisto tukijoineen käy loputonta jankkaamista siitä, että ylioppilas Haavisto on ollut brittiläisessä Bristolin yliopistossa vierailevana professorina. Silloin kyseessä ei enää ole väärinkäistys vaan tahallinen toiminta ja pitää kysyä miksi? Onko Haaviston virheellistä CV:tä käytetty peittämään sitä, että hän ei täytäkään EU:n virkoihin asettamia pätevyysvaatimuksia? Silloin asia saisi paljon vakavamman sävyn.

Epärehellisyys ei sovi tasavallan presidentille eikä varsinkaan kampanjaa käyvälle presidenttiehdokkaalle.

Matti Jalagin

Ylipäällikkö-teemaan täsmennystä vielä, sillä on huomattava, että presidentti johtaa myös turvallisuuspolitiikkaa ja näin ollen hänen roolinsa ei maanpuolustusasioissa rajoitu vain ylipäällikkyyteen.

Huomattavaa on,että uusi PL edellyttää poikkeusolojen olemassaoloa ennen kuin presidentti edes voi harkita päällikkyyden luovuttamista edelleen ja yleensä tuolloin on jo todellinen kriisi käsillä eikä aikaa hukattavana.

Tämä on mielestäni tärkeä seikka pohdittaessa ehdokkaiden ominaisuuksia tässä asiassa, sillä rauhanmies, jota omatkin sanovat pehmeäksi nössöksi, ei vakuuta minua.

Toinen tärkeä seikka on suunta, johon presidentti maamme puolustusta on kampeamassa eikä tämä jätä Haaviston suhteen mitään arvailujen varaan.

Ihmeen ahneesti taiteilijapiirit ja vasemmiston ihmeenodottajat haluavat maalleen Natoa lähellä olevan presidentin?

"128 §
Puolustusvoimien ylipäällikkyys

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä poikkeusoloissa luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle. (4.11.2011/1112)

L:lla 1112/2011 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.3.2012. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle.

Presidentti nimittää upseerit.
129 §
Liikekannallepano

Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä puolustusvoimien liikekannallepanosta. Jollei eduskunta ole tällöin kokoontuneena, se on heti kutsuttava koolle."

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Asia nyt ihan yksinkertaisesti on niin, että Haavisto toimi yhden luentosarjan ajan brittiläisessä yliopistossa vierailevana professorina. Tuollaisia lahjoittajan nimen tai lahjoittajan ehdottaman nimen mukaisia luennoitsijan paikkoja on maailmalla paljon, niin Tampereella, Helsingissä, Cambridgessa kuin Bristolissakin.

Vakinaiseltakaan professorilta ei edellytetä tohtorin tai mitään muutakaan tutkintoa sen kummemmin Britanniassa kuin Suomessakaan.

Pirkka Keskinen

Vai höpö höpö? Väitätkö siis tuota sähköpostikeskustelua ja siitä otettua kuvankaappausta valheelliseksi?

Tässä vielä ko. kuvankaappaus: http://haavisto2012.fi/wp-content/uploads/2012/01/...

"Haavisto CV:ssän väittää olleensa Bristolin ylipiston veiraileva professori."

Kertaa mitä kertaat, mutta tällainen nimike on hänelle annettu, ja sen vahvistaa yliopiston virkailija Matt Morrison mainitussa sähköpostikeskustelussa.

"Bristolin yliopisto on brittiläinen yliopisto, jolloin CV:tä lukevalle asaintuntijalle tosiasiassa väitetään, että hän on ollut brittiläisessä yliopistossa vieraileva professori."

Edelleen, sellainen nimike hänelle toden totta annettiin (englanniksi). Jos sen toteaminen on mielestäsi valheellista, niin ongelma on nähdäkseni sinussa, ei Haavistossa. Miten muuten yliopiston brittiläisyys on relevanttia?

Olli Pusa

Ihan yksinkertaisesti Haavisto ei ollut vieraileva professri vaan sai hienolta kalskahtavan apurahan (award).

Brittiläisyys liittyy asiaan siten, että siellä on tiukat ehdot professuureille. Niitä ei saa kuin tohtori.

Esimerkiksi Saksssa on omanlaisensa tittelikulttuuri, paljon väljempi. Siellähän Dr ei ole kovin paljoa, pitää olla DrDr tai mielellään DrDrDr. Toki Saksassakin pari vuotta sitten yksi ministeri joutui eroamaan, kun jäi kiinni väitöskirjaan liittyvästä huijauksesta.

Koville tuntuu ottavan, kun ehdokkaanne on jäänyt kiinni epärehellisyydestä ja yritätte sitä selitellä ja peitellä.

Pirkka Keskinen

Tämä alkaa jo käydä rasittavaksi. Haukut Haavistoa jatkuvasti epärehelliseksi, mutta et pysty osoittamaan miten.

Väännetään nyt vielä kerran rautalangasta: Haavistolle on myönnetty titteli "Visiting Professor" Bristolin yliopiston toimesta. Tämä on todistettu yllä antamassani linkissä yliopiston virkailijan toimesta.

Haavisto on lisännyt tämän totuudenmukaisesti CV:eensa. Miten hän on siis epärehellinen? Kerro, äläkä jankkaa samaa valetta.

[edit]Ai niin, tuo ad hominem vielä: Haavisto ei ole ehdokkaani, todennäköisesti jätän äänestämättä toisella kierroksella. Puolustan häntä täällä siitä yksinkertaisesta syystä, että en pidä harrastamastasi mustamaalauksesta, ja ajauduin siksi väittelyyn kanssasi. Poliittisesti saatamme jopa olla melko samoilla linjoilla (kannatan perussuomalaisia).

Olli Pusa

Oletko pohtinut sitä vaihtoehtoa, että olet tässä itse rasittava jankuttaja?

Pirkka Keskinen

No, varmasti olen rasittava jankkaaja itsekin, mutta minun jankkaamiseni keskittyy sinun valheellisen jankkaamisesi korjailuun. Siinä on ero.

Olli Pusa

"No, varmasti olen rasittava jankkaaja itsekin, mutta minun jankkaamiseni keskittyy sinun valheellisen jankkaamisesi korjailuun. Siinä on ero."

Mainiota. Olet tiedostanut jotakin tärkeää. Ja vielä hienompaa, että olet tiedostanut sellaisen asian, joka voit omin voimin korjata. Onnittelut. Jatka pinnistelyjä.

Pirkka Keskinen

Kiitos, vaikka pidänkin jankkaamistani tässä perustellumpana kuin omaasi. Etkö itse koe tarvetta vastaavaan ponnisteluun?

Pirkka Keskinen

OP: "Sen sijaan Haavisto tukijoineen käy loputonta jankkaamista siitä, että ylioppilas Haavisto on ollut brittiläisessä Bristolin yliopistossa vierailevana professorina."

Niinkö? Kuka ja missä tällaista jankkaamista on harrastanut? Nimikkeen "visiting professor" antaminen Haavistolle on tosiasia, enkä minä ainakaan väitä sen perusteella, että hän olisi varsinainen professori.

Sinulla tuntuu olevan pakonomainen tarve nimittää vastapuolta valehtelijoiksi, ja ironisesti syyllistyt siinä valheisiin itse.

Olli Pusa

Haavisto on CV:ssään esittänyt asian niin, että sen mukaan hän on ollut vieraileva professori. Miksi? Siksikö, että sen tarkoituksena on peitellä sitä, että hänet on nimitetty EU:n virkaan, johon hänellä ei ole pätevyyttä?

Pirkka Keskinen

Väärin. Hän on esittänyt totuudenmukaisesti olleensa "Visiting Professor". Suomenkieliseen CV:een tämä on käännetty "vieraileva luennoitsija".

Käyttäjän johanhacklin kuva
johan hacklin

Pirkka ei vieläkään ole ymmärtänyt, että kyseinen asia on apuraha ei oikea professuuri

Sivu 1 | 2 | »

Toimituksen poiminnat