OlliPusa

Euron tuho ja liittovaltiohuijaus

1. Kriisin syyt

Espanjan tukipaketit ovat nyt eurokriisin ytimessä. Häiritsevää asiassa on, että ei ole olemassa mitään yhtenäistä käsitystä edes kriisin todellisista syistä. Ilman niitä oikean reseptin löytäminen on mahdotonta. Ja poliitikot kertovat meilla satuja asiasta, ehkä he eivät itsekään tiedä missä mennään. 

Varsin todennäköistä on, että tässä on päällekkäin kaksi kriisiä, joiden vaikutuksia ei ole kyetty erottamaan toisistaan. Ensimmäinen on maailmanlaajuinen finanssikriisi. Finanssitalous on kasvanut ylisuureksi ja siitä on tullut talouteen epävakautta lisäävä tekijä. Taloudellista kasvua on kiihdytetty vuosikausia velkaa kasvattamalla. Aluksi velkaa ottivat yksityiset ja kun se kävi mahdottomaksi, valtiot laitettiin ottamaan velkoja. Luulisi sinänsä kaikille olevan selvää, että tuolla tiellä ei voi jatkaa loputtomiin. Tämä finanssikupla on yleismaailmallinen ongelma, ei euroalueen ongelma. Kun velanotto pysähtyy, edessä on vääjäämättä lama.

Toinen kriisi on euroalueen kriisi. Euroalue kokonaisuutena ei ole missään valtavassa velkakuormassa, keskimääräinen velkamäärä on jopa pienempi kuin USA:ssa. Ongelmana on se, että alue on voimakkaasti jakautunut. Osa maista ei pysy tahdissa ja ylläpitää elintasoaan velalla, osa porskuttaa kohtalaisen hyvin. Tuo epätasapaino on nyt kasvanut sellaisiin mittoihin, että alue alkaa hajota käsiin. Sen estämiseksi vahvemmat maat lahjoittavat
heikommille rahaa elintason ylläpitämiseen. Poliittisista syistä tuki on toistaiseksi naamioitu lainoiksi ja takauksiksi, vaikka esimerkiksi Kreikan tapauksessa kaikki ymmärtävät kyseessä olevan lahjoituksen. Jännite alueen sisällä kasvaa koko ajan.

2. Ratkaisevatko eurotuet ongelmat?

On kysyttävä, mihin näistä suurista ongelmista eurotukien jakaminen on ratkaisu? Velkavetoisen kulutuksen ylläpitämisessä se voi olla vain väliaikainen ratkaisu. Vahvemmat maat, jotka vielä lainaa saavat, ottavat sitä ja lahjoittavat heikommille ylikorkean elintason ja kulutuksen ylläpitämiseksi. Kyllähän jokainen oikeasti ymmärtää, ettei tällä saada aikaan muuta kuin romahduksen ja laman lykkäämisen joksikin aikaa eteenpäin.

Euroopan johtajat ovat jo yli kaksi vuotta tarjoilleet ”lopullista” ratkaisua eurokriisiin. Toistuva piirre euroalueen kriisin ratkaisussa on ollut lyhytaikainen ensiapu ja ongelmien palaaminen entistä isompina. Nyt hätäratkaisuistakin alkaa terä tylsyä. Espanjan tukipakettia
ehdittiin juhlia muutama tunti, kunnes markkinat luokittelivat sen kuplaksi.

Kreikan pelastuspaketeissa oli selkeästi kyse vain Kreikkaa lainoittaneiden saksalaisten ja ranskalaisten pankkien pelastamisesta siirtämällä niiden riskit euroalueen veronmaksajille. Kun tuki maksettiin Kreikalle pankkien velkakirjojen takaisinmaksuun, ei syntynytkään suoraa
pankkitukea ja pankkien omistuksia ei otettu yhteiskunnalle. Kätevää. Ilmiselvästi Saksan ja Ranskan hallitukset ovat pankkien taskussa.

Mitä tukipaketeilla luvatuista tavoitteista on saavutettu? Luottolamaa kuulemma torjuttiin ja sellainen tosiasiassa saatiin suuressa osassa euroaluetta. Ainoa paikka, josta kriisimaiden pankit saavat rahoitusta on EKP. Kriisin leviäminen piti tukipaketeilla torjua. mutta kriisi on levinnyt Kreikkaan, Irlantiin, Portugaliin ja Espanjaan. Pian odotetaan Kyprosta ja Italiaa
avustusluukulle. Velkaantumiskierre piti saada pysäytettyä, mutta todellisuudessa kriisimaiden velka on vain kasvanut. Kriisimaiden talous piti saneerata kuntoon, mutta esimerkiksi Kreikassa koko yhteiskunta on ajautunut syöksykierteeseen ja romahduksen partaalle.

Kasvava hajoamispaine euroalueella on saanut jo monet virallisetkin tahot myöntämään, ettei näillä tukijärjestelyillä saada euroa pysymään kasassa. Ihmiset vauraammissa maissa ovat yksinkertaisesti saaneet tarpeekseen valtavien rahamäärien kaatamisesta loputtomaan kaivoon. Se tie on pian kuljettu loppuun. Edessä on euron hajoaminen, jonka virallisetkin tahot
ovat tunnustaneet. Tukipakettien puolustamisessa retoriikka jatkaa samaa pelottelukaavaa. Jos ei makseta nyt muutamaa miljardia, maailma romahtaa ja hävitään 100 miljardia. Ja samalla tunnustetaan, ettei edes euroa kyetä pitämään pystyssä näillä keinoilla. Älyllinen epärehellisyys kukoistaa. Ainoaksi keinoksi pitää euro kasassa on nyt nostettu liittovaltio.

3. Liittovaltio

Kriisi on saanut Euroopan liittovaltiosta haaveilevat innostumaan. Eurokriisin avulla voitaisiin pakottaa vastentahtoiset maat liittovaltioon ”pakon” edessä. Tämä lienee uutta uljasta eurooppalaista demokratiaa. Asiaa hehkutti uuden Euroopan alkuna blogissaan mm. Liisa Jaakonsaari.

Tarkastellaan lähemmin tätä liittovaltion mahdollisuutta ja mitä se oikeasti merkitsisi? Meillehän ei ole koskaan edes kerrottu, mitä se merkitsisi, mutta silti sitä pala kerrallaan yritetään muiluttaa eurooppalaiseksi yhteiskuntamalliksi.

Ensiksi ketä tuohon liittovaltioon oikeasti tulisi mukaan? Lähtökohtana olisi euroalue. On vaikea kuvitella esimerkiksi Britannian, Ruotsin ja Tanskan liittyvän tähän liittovaltioon. Pikemminkin siellä ristitään kädet siitä, että ovat pysyneet euron ulkopuolella. Toki tuleva lama niihinkin iskee, mutta niillä on sopeutumiskeinoja kriisiin ja ne säästyvät Eurotukipakettien aiheuttamilta valtavilta tappioilta. Siis liittovaltio ei olisikaan EU vaan euroalue. Se luo jo oman hallinnollisen ongelmansa.

Vertailukohtana Euroopalle esitellään yleensä USA, menestyneen liittovaltio prototyyppi. Toki USA:nkaan talous ei ole häävissä kunnossa ja velkaa USA:lla on enemmän kuin euroalueella keskimäärin. EU:n ja USA:n vertaaminen toisiinsa liittovaltioina on kuitenkin tahallista
harhauttamista. Niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä.

EU:n ”osavaltiot” ovat pohjimmiltaan kansallisvaltioita, joilla on oma historiansa ja perinteensä. USA;ssa osavaltioilla ei ole yhtä suuria eroja ja ne eivät ole historiassaan olleet EU;n osavaltioiden tapaan itsenäisiä. Työmarkkinat USA:ssa ovat aidosti koko liittovaltion kokoiset. Euroopassa tätä vasta harjoitellaan. Siis osavaltioiden luonteen välillä on valtava ero.

Vielä suurempi ero syntyy, kunta katsoo eri toimijoiden roolia. Suomessa valtion budjetti on tunnetusti n. 25% BKT:sta, mutta EU:n budjetti vain noin 1% EU-maiden yhteisestä BKT:sta. Osavaltiot keräävät verot ja päättävät asioista varsin pitkälle itse. EU:n rooli on hyvin rajoitettu.

USA:ssa tilanne on täysin päinvastainen. Liittovaltion budjetti on 25% BKT:sta eli liittovaltio on taloudellisesti ratkaiseva osa yhteiskuntaa. Sen menoissa suuria eriä ovat esimerkiksi puolustusbudjetti ja tulonsiirrot osavaltioille. Budjetin mielessä osavaltioilla on rajoitetusti
valtaa. Ne voivat ottaa itselleen lainaa, mutta vastaavat lainoistaan itse.

Jos Euroopan liittovaltiota luotaisiin, joutuisivat osavaltiot luovuttamaan suurimman osan tuloistaan ja vallastaan liittovaltiolle, jonka hallinnossa oikeasti päätettäisiin asioista. Mitä se merkitsisi käytännössä Suomelle, yhdelle EU:n budjetin nettomaksajalle? Jos EU:n budjetti
olisi 1% sijasta 25%, se merkitsisi käytännössä sitä, että Suomi maksaisi budjettinsa eli 50 miljardia EU:lle ja saisi takaisin siellä päätetyn määrän. Erotus olisi Suomen nettomaksu EU:lle. Nyt Suomen nettomaksu EU:lle on n. 20% jäsenmaksusta. Jos sama suhde säilyisi tulevaisuudessa, saisi Suomi EU:sta omia toimia rahoittamaan 40 miljardia eli valtion budjetista katoaisi vuodessa 10 miljardia. Tuo olisi Suomen tukimaksu järjestelmälle ja se menisi käytännössä Välimerenmaiden budjettien tasapainossa pitämiseen.

Onko odotettavissa, että tuo 20% nettomaksajan osa säilyisi jatkossakin? Nyt pitää rohkeasti olettaa, että EU:n liittovaltio on demokraattisesti hallittu eli päätösvalta jakaantuisi käytännössä asukasmäärien suhteessa. Euroalueella nykyisissä ja potentiaalisissa kriisimaissa (Kreikka, Portugali, Irlanti, Espanja, Italia, Ranska …) asuu karkeasti 200 miljoonaa asukasta ja avustuksia maksavissa maissa (Saksa, Hollanti, Suomi, …) karkeasti 100 miljoonaa asukasta. Siis tukea saavat maat voivat aivan demokraattisesti päättää, paljonko meidän pitää heille maksaa. Toki liittovaltiota perustettaessa voidaan tehdä erilaisia sopimuksia, mutta mitä sopimuksia euroalueella on tähänkään mennessä noudatettu. Mahtavatko saksalaisetkaan olla valmiita lähtemään tälle tielle?

Liittovaltio olisi siis valtava tulonsiirtounioni, jossa me maksamme joka vuosi valtavan määrän Välimerenmaiden kustannusten katteeksi. Jos oletetaan karkeasti Suomessa olevan n. 2,5 miljoonaa työvoimaan kuuluvaa ihmistä, jokainen työikäinen maksaisi n. 4000 euroa joka vuosi tukea Välimerenmaille. Nyt osuus on n. 120 euroa vuodessa. Kuka on valmis tällaiseen?  Jostakin syystä liittovaltiota ihannoivat eivät kerro meillä tätä puolta asiasta. Tästä näkökulmasta suomalaista EU federalistia voi epäillä maanpetturiksi tai mielisairaaksi.

4. Edessä on suuri kaaos

Eurotuki ei kykene ratkaisemaan ongelmia. Se on jo myönnetty. Liittovaltiossa osavaltioiden väliset velkaongelmat häviävät, kun tuki maksetaan suorina tulosriitoina (Suomi esim. 10 miljardia vuodessa). Liittovaltio vaikuttaa kuitenkin mahdottomalta toteuttaa. Mitä siis on odotettavissa?

EU:n liittovaltiota ajavat ja eurotukipakettien taakse linnoittautuneet eivät varmaankaan sovinnolla tule luovuttamaan vaan yrittävät toteuttaa muunlaisia tapoja euron ja kulissin pystyssä pitämiseksi. Jos kulissi romahtaa ja euro kaatuu, moni vallan makuun tottunut lentää asemistaan. Ja se ovat suomalaisen poliittisten broilerien hautomon tuotteille pahin mahdollinen skenaario. Sen rinnalla kansalaisten köyhtyminen on pientä. Monessa maassa
maailmassa on köyhä kansa, mutta hyvinvoiva eliitti. Köyhyys on aika suhteellinen käsite.

Viimeinen keino, jota yritetään, voisi olla eurobondit, euromaiden yhteisvastuulliset joukkovelkakirjalainat. Ne ajaisivat saman asian kuin tukihimmelit, mutta päätöksenteko voitaisiin tehdä piilotetummaksi ja ilman ylärajoja. Uutisten mukaan Katainen on jo ajamassa niiitä A-luottokelpoisille valtioille. Operaation tarkoituksena on selvästi muiluttaa ideaa sisään piilotetusti, koska kaikki ovat julistaneet vastustavansa eurobondeja.

Niiden korkotaso olisi jonkinlainen keskiarvo alueen maiden koroista eli korko nousisi Suomessa ja Saksassa. Tätä kustannusta on laskettu julkisuudessakin. Mutta entä jos ja kun jokin maa ei kykenekään maksamaan osuuttaan? Kuka sen maksaa? Ollaan samassa suossa kuin tukihimmeleissä. Ja uskovatko edes markkinat tällaiseen tuotteeseen, jollei sen takana ole oikeaa liittovaltiota USA:n tapaan valtavine tulonsiirtoineen?

Euron tie alkaa lähestyä loppuaan ja euron tuhoa voidaan enää viivyttää erilaisilla tempuilla kuukausia tai ehkä vuoden. Keinot alkavat olla lopussa. Sitten edessä on romahdus. Ja lopulta kun velkavetoinen kasvu tulee tiensä päähän, on odotettavissa lama, joka voi olla suurempi kuin mitä koettiin 1930-luvulla.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

33Suosittele

33 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (72 kommenttia)

Reija Hirn

Pienen ihmisen tasolla tämä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että kannattaa maksaa velkoja mahdollisuuksien mukaan pois, hommata maalta torppa, jossa on puulämmitys ja hankkia takapihalle possu ja muutama kana. Iso romahdus on takuuvarmasti tulossa.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Juuri näin minäkin asian näen: siilipuolustukseen ja omavaraiseksi.
Näen myös keskiluokan suuren häämmästyksen ja raivon, koska kaikkia kulisseja pidetään yllä aivan viimeiseen saakka ja kun jotakin romahtaa niin kaikki romahtaa.
Ja se romahtaa, vaikka telkkarissa oli ohjelma vielä kesken :/ Voi sitä shokkia ja parkua.

Henry

Olli Pusa

Tämä voi olla pahempi shokki kuin Neuvostoliiton romahdus. Siellä ihmiset eivät pudonneet korkealta ja päsivät eroon vihatusta sortokoneistosta (vähäksi aikaa). Mutta länsimaissa pudotaan korkealta.

Olli Pusa

Kukaan ei voi varmasti ennustaa asioita, mutta loogisesti miettimällä tuntuu mahdottomalta löytää ulospääsyä tästä solmusta. Tällaista ei ole koskaan kokeiltu ja siksi tulos voi olla hyvinkin karmea. Taloustieteilijöillä ei ole uskottavaa teoriaa ja kenelläkään ei ole kokemusta tuloksista. Hirvittävä yhteiskunnallinen kokeilu 0,5 miljardilla ihmisellä. Mitä tapahtuu kun se menee pieleen?

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Se menee pieleen. :D

Toivottavasti kansoille vain tehdään selväksi, mistä tämä kriisi oikeastaan johtui (EMU-viat sun muut), miksi heille on koko ajan valehdeltu, ja miten tulee menetellä jatkossa (kelluvat valuutat).

Toivottavasti tuo hallituksenkin vuolaasti tarjoama populistinen meteli hukkuu täällä - ja vastaavat valheelliset jorinat jäävät myös muualla Eurooppaa pois. Jos se ei sitä tee niin vaaralliseksi menee.

Meillä ihmisillä on sentään toisemme, ja ainoastaan yhteistyön avulla tästä voidaan selvitä.

Olli Pusa

Kriisin lauettua vasta tarvittaisiin yhteistyötä. Minä vain pelkään, että romahduksella voi olla kauheat seuraukset. Kun valheiden verkko alkaa aueta ja ihmiset tajuavat, mitä tuo romahdus tarkoittaa ja mistä se johtuu, siinä voi käydä niin, että ihmiset alkavat nahistella keskenään-

EU:n ja euron piti olla eurooppalainen rauhanprojekti, mutta on mahdollista että juuri se saa Euroopan kansat käymään toistensa kurkkuun.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Juuh, tämä vaara on. Siksi pidänkin sitä ensisijaisen tärkeänä, että todelliset syyt tuodaan esille. Kansat voivat jopa hyväksyä, jos he ymmärtävät. Se on pointti. Ja vain ymmärryksen kautta voi tämä yhteistyö sitten uuden lähtölaukauksen jälkeen alkaa.

Olli Pusa

Valitettavasti ainakin Suomessa Katainen ja kumppanit toistaiseksi ovat vain pimittäneet asioita. Se on vaarallista uhkapeliä

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ehkei ymmärrys itsellä riitä oikeanlaiseen valistamiseen. Onhan tuolla näitä, että "kun 12 maata vähentää jokainen päästöjä 2% niin kokonaisuudessaan päästöjä on vähennetty jo 24%!!!!"

Puhjennutta autonrengasta on hemmetin hankala vaihtaa, jos työkalupakissa on vain ruuvimeisseli.

Olli Pusa

"kun 12 maata vähentää jokainen päästöjä 2% niin kokonaisuudessaan päästöjä on vähennetty jo 24%!!!!"

Tuon täytyy olla Siilinjärven lapsineron J. Kataisen suusta. Hänellä on matemaattinen lahjakkuus noin monimutkaiseen muotoiluun. Hän sai koulussa jopa kuutosen lyhyestä matikasta.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ei kyllä ollut. Siksi toiseksi matematiikkaa voi harjoittaa, vaikka esimerkiksi vielä nuoruuskoulutusasteilla aine ei silleen maistuisikaan.

Sen sijaan kun aikaihmiset rupeavat tuolta huutelemaan tällaista prosenttilaskua niin pieni epätoivo hiipii väkisinkin mieleen. Ei sille vain voi mitään.

Olli Pusa

"Ei kyllä ollut. Siksi toiseksi matematiikkaa voi harjoittaa, vaikka esimerkiksi vielä nuoruuskoulutusasteilla aine ei silleen maistuisikaan."

Totta. Mutta jäljistä päätellen arvioisin Kataisen enemmän treenanneen pöytäkirjojen luovaa kirjoitusta kuin matematiikkaa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Tämä eräs Uutta Eurooppaa hehkuttanut taho voisi ehdottaa liittovaltion nimeksi Castronsaari. Osuva nimi, kun tässä on edessä todennäköisesti jo ensi viikolla pääomakontrollit ja rajatarkastukset edessä. :)

Mitä itse tulonsiirtounioniin tulee, niin tiistaina muutamassakin kohtaa oli hollantilaisministeri (pää- tai valtiovarainministeri, en muista) kertomassa, että on ideaa pikkaisen hankalaa myydä hollantilaisille, joiden eläkeikä alkaa 67 ikävuoden kohdalla, kun Ranskassa pistettiin juuri laskien 60 ikävuoteen.

Tällaisten asioiden vuoksi liittovaltio ei tunnu poliittisestikaan mahdolliselta, aikaa ei ole - kaikki aika on vain tuhlattu tyhjän tölkin potkintaan, sekä eripuran ja velan kasvattamiseen. Markkinatoimijoiden mitta on täynnä. Siitä kielii analyysiharjoitusblogini: Italia on tuota pikaa tukiluukulla. Huopainen meni kertomaan, mitä harjoituksella haettiin.

Olisin toivonut, että meidänkin tutkapari Katainen-Urpilainen olisi voineet kommentoida sitä ilman avustajiaan. Olisi ollut ihan mielenkiintoista saada selville, mitä he oikeastaan itse tietävät. Kun katsotaan raakaa markkinadataa niin siinä ei paljon heidän termistönsä "vastuunkannot" ja "takuutukset" paljoa paina. Sanahelinää.

Olli Pusa

Pelkään, että heidän tietonsa ovat aika heppoiset. Ja tuollaisessa sotkussa keskellä olevat eivät yleensä kykene ajattelemaan laajemmin, vaan imeytyvät virran mukaan.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Minulla on samanlainen pelko. Hallituksen puppugeneraattori suoltaa.

"- Pysyvässä mekanismissa vastuu säilyisi myös Espanjalla, väistyvän takaajan ongelmaa ei tällöin olisi, Urpilainen kuvailee pysyvän mekanismin hyviä puolia."

http://yle.fi/uutiset/urpilainen_selvaa_etta_tukip...

Linkin otsikko kertoo, selvä se. :D Urpilainen ei vaan ole nyt havainnut sitä, että tämä supersenior asema, jota EVM:ssä meille hehkutettiin ministeriaitiosta sillä, että tappioita tulee todennäköisesti vähemmän (silloin kun viimeksi välikysymysteltiin) niin hänen ajatuksiinsa ei juolahtanut tällainen mahdollisuus, että yksityiset rahoittajatkin ymmärtävät tämän?

P. Järvinen mollaa, ettei kansa ymmärrä - kunhan raivoaa. Minä sanoisin jotensakin ymmärtäväni miksi raivoan.

Uusi Suomi pitää mielummin kansaa tietoisesti pimennossa. Sääli. Heillä olisi ollut todella hyvä paikka saada lukijoita uskaltautumalla myös hieman kritisoivan linjan valinnalle, mielummin kuitenkin tasapuolisesti 50-50. Välillä SJP hehkuttamassa miten EU ja euro pysyy ja viereen toisenlaista näkökulmaa.

Olli Pusa

Ja viimeisetkin reservit hallitus kaapii pelottelemaan ihmisiä. Täällä blogeissakin moni sellainen, joka ei ole koskaan osoittanut mielenkiintoa aiheeseen on kirjoittanut hallituksen linjaa puolustelevia juttua, yleensä ilman kunnollista asiapohjaa. Yksi esimerkki on ollut Petteri Järvinen.

Ja TV:n uutisiin oli raahattu Osmo Soininvaara soittamaan pelottelulevyä Espanja-paketista. Hänen mielestään muutaman miljardin tappio tästä ei ole mitään, mutta jos sitä ei lahjoiteta, kärsitään 100 miljardin vahinko. Yritin juuri kirjoituksessani kertoa, että rahan heittämisellä kankkulan kaivoon ei vältytä miltään tappioilta. Ajankohta voi ehkä hieman muuttua.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Tällähän ostetaan aikaa. Ministeri Kyllönenkin voi saada vielä yhden tilipussin, ennenkuin koko korttitalo sortuu. Kannattaa sitä sen vuoksi yrittää. Sama varmaan pätee Soininvaaraan.

Olli Pusa

On aika mahdoton ennustaa, milloin rysähtää. Tunne oli samanlainen kun katseli Neuvostoliiton tuhoa. Sen talouden järjettömyyden ymmärsi jokainen, joka farkut trokattuaan eli viikon kuin ruhtinas farkkujen trokausvoitolla. Romahdusta ennusteltiin, mutta sitä ei tullut ja monet alkoivat uskoa (kuten Paavo Väyrynen), että Neuvostoliitto on ikuinen.

Ja sitten yhtenä päivänä yllättäen koko hirvitys alkoi luhistua. Tarkan ajankohdan ennustaminen oli täysin mahdotonta.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Speak of the devil and he is sure to appear!
http://yle.fi/uutiset/italia_vakuuttaa_parjaavansa...

Nyt pitäsi kaikkien edellisten pettymysten jälkeen uskaltaa luottaa tähän?

Olli Pusa

Puttonen: "- Jos euron halutaan pysyvän kasassa, Euroopan pitää kulkea kohti jonkinlaista liittovaltiomallia. Siksi tukeminen jatkuu useita vuosia, todennäköisesti ikuisesti. Kokonaisuuden kannalta tämä voi olla ihan ok."

Siis 10 miljardia vuodessa on ihan OK? Olen tähänastisen tuntemuksen perusteella pitänyt Puttosta tolkullisena tyyppinä, mutta pitääköhän tässä tarkistaa kanstaansa.

Se, että Italia kiistää tarvitsevansa kriisirahoitusta on tähänastisen kokemuksen perusteella varmin merkki siitä, että se pian tulee sitä hakemaan.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Pusa, ei se 10 miljardia ole koko totuus. Katsoppa meidän omaa tulo- ja menoarvioita. Se pitää saada +10 miljardiin, jotta tuo 10 miljardia voidaan lahjoittaa pois.

Muistaakseni poliisivoimat oli siinä miljardin luokan menoerä. Kokonaan lakkautetaan, samoin menee terveydenhuolto kokonaisuudessaan, opetuskin joutaa pois, palokuntia ei tarvita - meillä on metsäpalon sammuttajat tuolla pitkin Eurooppaa. Sitten veronkorotuksia: se Järvisen ihmettelemä bensiinin hinta on melko omituinen. Hinta ei muutu, mutta ennen kun sai 1,7 eurolla kuutiodesimetrin menovettä niin nyt rojahtaa pistoolista kokonainen desilitra samalla rahalla.

Paremmointivaltio. Kiistatta.

Olli Pusa

"Pusa, ei se 10 miljardia ole koko totuus."

Toki budjetti muokkaantuisi uusiksi hyvin laajasti liittovaltiossa. Esimerkiksi puolustus olisi varmaan liittovaltion tehtäviä. Eikä 40 miljardia edes tarkoittaisi oikeasti Suomen osavaltion budjetissa näkyviä summia. Se olisi se osa liittovaltion keräämistä Suomen rahoista, joka käytettäisiin Suomen hyväksi liittovaltion tai osavaltion budjetin kautta. Loppu olisi tukea muille maille. Epäilen kyllä, ettei muiden liittovaltion osavaltioiden ympäröimiä osavaltioita kiinnosta esimerkiksi puolustus samassa määrin kuin Suomea. Poliisin kustannuksista ja niiden näkymisestä budjetissa ratkaisevaa olisi, miten poliisin resurssit jakaantuvat liittovaltion ja osavaltion kesken.

Tuo budjetin raami tulisi paljolti liittovaltiolta ja sieltä tulisi paljolti myös määräykset, mitä sillä budjetilla pitäisi saada aikaan. Suomen liikkumavara olisi varsin pieni. Ehkä Suomelle jäisi oikeus pikkuruiseen lainanottoon omia kotkotuksiaan varten.

Mielenkiintoista on se, että esim. demareissa on liittovaltion innokkaita kannattajia. Ehkäpä he voisivat valaista, millainen härveli olisi eurotupo tai euroraamisopimus ;-)

"Paremmointivaltio. Kiistatta."

Kyllä. Kysymyshän on vain termin määrittelystä.

Käyttäjän marjukkakaakkola kuva
Marjukka Kaakkola

Henri Myllyniemi: "Olisin toivonut, että meidänkin tutkapari Katainen-Urpilainen olisi voineet kommentoida sitä ilman avustajiaan. Olisi ollut ihan mielenkiintoista saada selville, mitä he oikeastaan itse tietävät. Kun katsotaan raakaa markkinadataa niin siinä ei paljon heidän termistönsä "vastuunkannot" ja "takuutukset" paljoa paina. Sanahelinää."

Eiköhän heillä yhtään housut tutise kun vievät Suomea 'keskenään' tämmöiseen? Eikö heille tule ollenkaan mieleen, että entä jos he vastuunkannoissaan kuitenkin ovatkin väärässä? Että miten heidät ja heidän toimensa siinä tapauksessa arvioidaan tulevaisuudessa?

Tuollaisen vastuun ottaminen harteilleen on yksittäiselle ihmiselle melkoinen temppu. Mutta hehän kantavatkin vastuuta. ;)

Minusta vain vastuu tämän mittaluokan asioista pitäisi aivan ehdottomasti jakaa kansanäänestyksenä koko kansalle, joka lystin joka tapauksessa tulee maksamaan kävi miten kävi.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ehdottomasti. Näin saadaan kansan todellinen näkemys tästä asiasta esille. Jos se on myönteinen niin sitten se on - nokankoputus loppuu siihen.

Katsotaan kautta 07-11. Kun kampanjoitiin 07 vaaleissa niin oliko joku eurokriisi silloin kansalaisten ja ehdokkaiden vaaliteemana? Kun jotain yllättävää ja odottamatonta tapahtuu tulee aina kääntyä kansan puoleen ja kysyä miten nyt menetellään.

11 vaaleissa sitten olimmekin jo seitissä kiinni sen verran, ettei asialle oikein voitu tehdäkään mitään muuta kuin täyskäännös. Tämä haluttiin tietoisesti kyllä estää. Ilmeisesti kuviteltiin, että tämä täystuho voidaan vielä estää.

Nyt tilanteen pitäisi olla selvillä: ei voida. Olisi siksi jälleen aika kysyä kansalta.

Olli Pusa

Marjukalle:

Voihan vain olla, että he eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä. Ja ytimissä paistattelun glooria sokaisee kritiikiltä. Jos kuvaamani skenaario toteutuu, ei Kataisen ja Urpilaisen osa ole kadehdittava. Riippuu tietenkin siitä, kuka on vallassa. Vallassa olijathan kirjoittavat historian.

Olli Pusa

Henri:

On selvää, ettei asiasta uskalleta järjestää kansanäänestystä. Sitä ei uskallettu tehdä silloin, kun euroon liityttiin. Vielä vähemmän sitä uskalletaan nyt, kun ihmisille valkenee karmea totuus.

Voisihan asiaa ajatella niin, että 2011 vaaleissa eurotukisotku oli niin vahvasti esillä, että se olisi ollut jonkinlainen "äänestys" asiasta,. vaikka puolueuskollisuuden vuoksi se ei ihan pidäkään paikkaansa. Jos tuolloin äänestäjille annettujen lupausten mukaan oltaisiin menty, ei eurotukipaketit olisi Suomessa jatkuneet. Mutta sitten kääntyi menlta takki ja peli jatkui. Tuon vuoksi noiden vaalien ei voi katsoa antaneen valtakirjaa tälle hulluudelle.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Pusa: En osaa sanoa, miten EMU-kansanäänestyksessä olisi käynyt. Sen sijaan perussopimuksen 122 artiklan kiertämistä luonnonmullistuslauseen avulla artiklan 125 kiertäminen on ilman muuta äänestyksen paikka.

Olli Pusa

Minäkin olen epävarma siitä, mikä olisi ollut EMU:uun liittymistä koskevan kansanäänestyksen tulos. Kyllä sitä sen verran pelättiin, etti uskallettu kansanäänestystä järjestää. Kansa olisi voinut olla oikukas.

Nyt jos näsitä tukisotkuista järjestettäisiin kansanäänestys, tulos olisi selvä. Kansa äänestäisi tukipaketteja vastaan.

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

Oma veikkaukseni on, että EMU-äänestys olisi puoltanut menoa. Useat eitä eu:n kahdalla äänestänyt olisi äänestänyt emu:n kohdalla kyllä, koska eu:ssa ollaan, niin mennään sitten kunnolla ja kun kerran sopimukseenkin oli kirjattu ettei tarvitse Etelä-Eurooppaa avittaa.

Olli Pusa

Hyvin mahdollista, että EMU olisi mennyt läpi kansanäänestyksessä. Mutta todennäköistä olisi myös, että kansanäänestys lopettaisi nämä eurotukikohellukset.

Käyttäjän tapio kuva
Tapio Äyräväinen

Reijan ohje on oikein hyvä.

Alkaa nimittäin tuntua siltä, että kohta tästä maasta on lähdettävä.¨

Minnekö?

No Sveitsiin, jos ottavat vastaan.

Sveitsi on muodostumassa myös Bilderbergin ongelmaksi. Vapaa valtio keskellä Eurooppaa.

Toinen vaihtoehto on juuri Reijan ehdottama. Oma tupa, peruna- ja kasvimaa, puulämmitys ja halkoja vajaan jonkun suosiollisen maanviljelijän myötävaikutuksella.

Lisäksi kannattaa ostaa mahtava määrä säilykkeitä, kun ei koskaan tiedä, miten huonoksi tilanne menee.

Koska aseista ei saa edes puhua, niin en uskalla suositella torrakon hankkimista, mutta jotain kättä pidempää olisi hyvä olla, vaikkapa susikoira, jolla on rosvoihin edes pelotevaikutus.

Minä asun maalla, yhdeksän kilometrin päässä Salosta. Ja uskokaa tai älkää, niin täällä jotkut maanviljelijät ja puutarhaviljelijät suunnittelevat näitä asioita jo vakavissaan.

Silti osa heistä äänestää joko suvun perinnön mukaan tai jostain muusta syystä kokoomusta.

Se on minusta ällistyttävää.

Olli Pusa

Sattumalta olen mökillä raivannut lisää kasvimaata, hankkinut kasvihuoneen ja istuttanut hedelmäpuita ja marjapensaita. Ihan vain sattumaa...

Tuo kokoomuksen äänestäminen on eräänlainen identiteettikysymys. Sillä samaistutaan johonkin luokkaan. Ja kokoomuksenkin ehdokkaissa on sellaisia, jotka vaalien alla kalastelevat myös virallisen linjan ulkopuolelta ääniä. Ja sitten vähemmistönä "joutuvat" tyytymään enemmistön kantaan.

Käyttäjän marjukkakaakkola kuva
Marjukka Kaakkola

Hassu sattuma, minäkin olen tehnyt pihalla noita samoja juttuja. Myös sattumalta lähipiirissäni jo ostellaan säilyketölkkejä ensi talveksi..

Olli Pusa

Onneksi Vantaalla paloi erään halpamyyntiketjun tavaratalo. Uuden avajaisista sain ostettua edullisesti kasvihuoneen mökille. Sitä on ilmassa. Ehkäpä kansa tietää paremmin kuin päättäjät.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Ostakaa niitä 1 kg:n muovisia margariinirasioita:
- hyviä pakata päällekkäin ja neliskanttisia.
- topakka kansi ja paksua muovia.
- ei mene rikki niinkuin lasi, jos esim. sienet pääsee jäätymään. (Mulla on sellainen eteiskylmäkaappi).
- ilmaisia, jos vertaat kilohintaa jne.

Hyviä myös verstaspuolella: ruuveja ja nauloja menee ihan sopiva määrä/purkki - Helppo merkata tussilla.

Joo, mä opin Venäjällä ottamaan kaiken talteen ja funtsimaan jokaisesta asiasta ja esineestä, miten se voidaan uusiokäyttää?

Henry

Olli Pusa

Kuuluisaa "itäkätevyyttä"?

Reija Hirn

Minäkin ostin sattumalta jo viime syksynä yli sata kiloa luomuvehnää varastoon. Romahduksen jälkeen talous tulee luultavasti toimimaan vaihtokauppa-pohjalta. Ajattelin vaihtaa lihalla, vuohenmaidolla ja munilla itselleni vaikka palveluja ja pensaa sahaan.

Olli Pusa

Olen tänä vuonna tehnyt polttopuita yli oman tarpeen. Uskoisin niidenkin toimivan vaihtokaupan välineenä.

Käyttäjän tapio kuva
Tapio Äyräväinen

Vielä:

Mitä tulee tohtori Olli Pusan kirjoitukseen, niin analyysi on hyvin pitkälle yhteneväinen toisen tohtorin, kuopiolaisen Aki Järvisen jo pari vuotta sitten esittämän ennusteen kanssa.

Videon on pitkä, lähes 15 minuuttia, mutta se kannattaa katsoa.

http://www.youtube.com/watch?v=dag7zxJTp9w&feature...

Minä olen sitä mieltä, että molemmat herrat ovat oikeassa.

Olli Pusa

Harvinaista sanoa, mutta toivoisin olevani väärässä, mutta pelkään etten ole.

Kirjoitin tuosta finanssimaailman kuprusta Hesariin jutun vuosi pari sitten. Palautteesta huomasi, että moni uskoo tuon olevan hyvin mahdollinen tulevaisuudenkuva.

Olli Pusa

Tuossa oli pohjaltaan sama viesti kuin minulla. Kun talouskasvua ylläpidetään velaksi, se on pohjimmiltaan sama kuin lainaisi tulevaisuudesta. Ja joskus tuon loppu on edessä, kasvua ei voi loputtomiin kiihdyttää ilmaisella rahalla velkavetoisesti.

Tuo valtava johdannaissopimusten verkosto on paljolti selvittämätöntä aluetta. Kauhistuttavaa on tietenkin se, että se on volyymiltään moninkertainen reaalitalouteen verrattuna. Silloin kysymys ei ole enää suojautumisesta joiltakin poikkeuksellisilta riskeiltä, vaan puhdasta uhkapeliä.

Rinnastaisin toiminnan vakuutustoiminnassa lähinnä luottovakuutukseen, joka on yksi vaarallisimpia ja vaikeimpia vakuutuslajeja. Ja tuota vakuutusta harrastetaan täysin kontrolloimattomilla markkinoilla hirvittävillä volyymeillä. Kun tuo verkko alkaa murentua, helvetti on irti. Ja se tulee murentumaan jossakin vaiheessa lähivuosina.

Olli Pusa

Oma lehmä ojassa taitaa olla useimmilla esimerkiksi eurokriisissä. Ainoa poikkeus taitaa olla suomalainen veronmaksaja, joka sattumalta on suhteellisesti suurin maksaja kriisissä.

. suvituuli

Eurokriisi on selvä jatkumo ja osa laajemmasta velkakriisistä, eikä niiden vaikutuksia sen kummemmin tarvitse erotella toisistaan.

Täytyy pitää mielessä sen, että velkakriisistä/kriiseistä on vain yksi ulospääsytie - ylivelkaantumisen purkaminen eli ns. deleveraging-prosessi, joka on parhaillaan käynnissä ja tulee jatkumaan vielä pitkään.

Ylivelkaantumisesta aiheutuu tappiota, jotka matkan varrella on tavalla tai toisella kannettava - oli se sitten yrityksen konkurssi tai valtion vararikko.

(Toisaalta voi kysyä, onko maailma ylivelkaantunut? Viimeiksi kun tarkistin maailman "tunnetun" bruttovarallisuuden arvon, se oli jossain 500 triljoonan euron paikkeilla. Mikä on suurin piirtein sama kuin maailman tämänhetkinen kokonaisvelka. Eli tase on balanssissa - kun tuomiopäivä tulee, saatavat ja velat kuittaavat toisensa.)

***

Muuten voi yhtyä kirjoittajan analyysiin, mutta veikkaisin, että ennen eurobondeja - joiden saaminen liikkeellelaskukuntoon vie käytettävissä olevaan nähden liian pitkän ajan - EKP tavalla tai toisella aukaisee kaikki mahdolliset venttiilit, jos tarve (Euron kasassapitäminen) niin vaatii.

Olli Pusa

En ole ihan varma, onko ylivelkaantumisen purkaminen toden teolla alkanut. Kun se tapahtuu, vääjäämätön seuraus on talsouskasvun romahdus ja lama.

Voi olla, että saatavat ja velat kuittaavat toisensa tuomiopäivänä, mutta ne eivät ehkä kohtaa kovin tarkasti. Inhimillisesti jälki on kauheaa.

Ja olen samaa mieltä, että EKP:n operaatiota vielä yritetään. Kuitenkin kun seuraa seb aikaisempien toimien tuloksia, niissä on sama ongelma kuin hallitusten toimissa. Ne eivät ole toimineet niin kuin on haaveiltu ja niiden teho alkaa hiipua. Toki sen hämärissä tuo valtava tulonsiirto pohjoisesta etelään on helpompi toteuttaa niin, etteivät ihmiset huomaa sitä. Ja osin se on jo tehty.

Mikä on EKP:n jokeri? Talouden perinpohjainen inflatointi? Auttaako se ja kuinka kauan, kun perimmäinen ongelma on muualla?

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Kyllä nuo mittarit näin osoittaisi Espanjassa ja Italiassa alkaneen, toki siellä on myös reippaanlainen pääomapako menossa, että sikäli on paha sanoa, miten velalliset siellä käyttäytyvät.

Luottokanta kyllä on supistumaan päin siellä. Mutta matka on aivan liian pitkä, jotta tämä saadaan kauniisti korjattua tukipaketein.

. suvituuli

Kyllä se purkaantuminen on ainakin alkanut, joskaan ei ole edennyt vielä kovin pitkälle.

Velkojen tuomiopäivänä kuittaantumisen ongelma lienee se, että tuomiopäivä on hieman liian kaukana nykyisille velkojille. Ne kun perivät saataviaan juuri nyt.

Tragedioilta ei voi välttyä, mutta eipä pidä unohtaa Kiinan kommunistipuolueen maanantaista ohjetta Euroopalle: "Ongelma, jonka voi ratkaista rahalla, ei ole ongelma."

Inflatointi ei deflatoorisessa ympäristössä onnistu - tästä on taidettu kirjoittaa aiemminkin.

EKPn jokeri on se, että se ilmoittaa alkavansa ostamaan kaikkien euromaiden valtiolainoja rajattomasti - maksoi mitä maksoi. Kulut jaetaan sitten kun pöly on laskeutunut. (Sitä paitsi EKPssä etälän mailla on enemmistö, ne voisivat tälläisen päätöksen saada äänestyksellä läpi.)

Olli Pusa

Talletuspakohan näkyy EKP-järjestelmän Target-veloissa. Tallettavat rahansa suomalaiseen pankkiin ja raha päätyy Suomen Pankin taseeseen. Sitten Suomen Pankki selvittelee asemansa EKP:n kautta. Siellähän riskit ovat vielä suuremmat kuin tukuhimmeleissä.

"EKPn jokeri on se, että se ilmoittaa alkavansa ostamaan kaikkien euromaiden valtiolainoja rajattomasti - maksoi mitä maksoi. Kulut jaetaan sitten kun pöly on laskeutunut."

Tuo on se viimeinen niitti. Toki kai vastoin toimivaltaa, mutta eipä noista säännöistä paljoa ole välitetty eurosotkussa.

Olen yrittänyt kuvitella, mitä tuosta julistuksesta käytännössä seuraisi? Sehän avaisi vaalivoittoja tavoittelevalla hallitukselle keinon vaudittaa taloutta vaalien alla. Sen jälkeen olisi jopa vaarana jonkinlainen maiden välinen kilpavarustelu siitä kuka ottaa eniten lainaa. Ja velkakierre kasvaisi joka tapauksessa ja välttämättömät yhteiskunnalliset uudistukset voisivat jäädä tekemättä, kun velan saatavuus ei enää rajoittaisi toimintaa.

Onhan EKP jo tähänkin asti tosiasiassa (bulvaanien välityksellä) rahoittanut kriisimaita mm. lotraamalla. Eihän tuossa kauheasti uutta ole ja se ei poistaisi euroalueen epätaspainoa. Onko tuollaisen hinta niin suuri, että saksalaiset laskevat euron hajottamisenkin edullisemmaksi?

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

EKP:n jokeri voi kyllä merkitä sitä, että BuBa pistää hanat kiinni ja vaihtaa valuuttaa. Siellä ei tälle linjalle ole kovin paljoa ymmärrystä tarjolla.

Sitä ei sitten tiedä, miten turvasatamasijoitusten kävisi. Aina voi ulkopuoliset yrittää sopia. ;)

Olli Pusa

Suvituuli on kyllä oikeassa, että etelän maat painostavat ankarasti EKP:n holvien avaamiseen. Se on kiellettyä EKP:n sopimuksissa, mutta paljoakos niistä on muutenkaan välietty. Jos Saksa vastustaa, ehkä sitten.

Minusta tuntuu, että Saksa on tätä kautta viimäkädessä ratkaisevassa asemassa. Onko se valmis avaamaan EKP:n holvit kaikille pelastaakseen euron? Kumman vaihtoehdon he arvioivat kalliimmaksi, euron hajoamisen vai kriisimaiden holtittoman rahoittamisen? Kummastakaan ei ole kokeellista tietoa.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Meniköhän suvituulilta nyt triljoonat ja biljoonat sekaisin?

Maailman BKT on luokkaa 60 biljoonaa eli 60 000 miljardia.

Väität, että maailman varallisuus on 500 triljoonaa, joka on 500 000 biljoonaa eli 500 000 000 miljardia.

Epäilen, että sotket tässä nyt englannin kielen billionit ja trillionit suomen kielen miljardeihin, biljooniin ja triljooniinn.

Olli Pusa

Minua ainakin tässä asiassa kiinnostaa erityisesti suhteelliset osuudet. Erilaisten finanssisopimusten volyymi on ainakin kymmenkertainen reaalitalouteen verrattuna. Silloin kyse ei ole mistään suojaustoimista, vaan puhtaasti uhkapelistä, nollasummapelistä, joka ei lopulta tuota mitään. Tuo valtava viritelmä luo epätasapainoa talouteen, koska pienikin risahdus saa pelurit paniikkiin sitä, että korttitalo sortuu.

Suvituuli voi täsmentää lukujaan. Oikeat lukuarvot ovat tärkeitä, mutta kirjoitukseni idean kannalta ne eivät ole tässä suhteessa ratkaisevia.

Olli Pusa

Minun kantani näissä jutuissa on ollut, että sananvapaus on kansalaisten viimeinen keino ajaa oikeuksiaan. Sitä pitää kunnioittaa eikä käyttää poliittisen pelin välineenä.

Nyt Halla-Ahon asiaa nostetaan esille siksi, että eurokriisi on juuri kärjistymässä. Sillä yritetään kääntää kansalaisten huomiota pois eurokriisistä. Eurokriisi ja siitä Suomelle tulevat kymmenien miljardien tappiot on se suuri juttu tällä hetkellä.

Olli Pusa

Halla-Ahoa käytetään puhtaasti hämäysmielessä. Muisteleppas kun joulukuussa oli taas yksi ratkaiseva eurojohtajien kriisikokous. Juuri samaan saumaan oikeuslaitos julkaisi yhden samankaltaisen päätöksen ja sillä saatiin vietyä huomiota pois eurokriisistä.

Väkisinkin tulee mieleen, että oikeuslaitos toimii tässä poliittisena toimijana. Se tässä Halla-Ahon tapauksessa on kauheinta.

Käyttäjän marjukkakaakkola kuva
Marjukka Kaakkola

Mika Tiihoselle, Halla-ahosta: Sananvapauden tulee koskea aivan kaikkia, ja kaikkia uskontoja pitää voida arvostella tasapuolisesti. Nyt oikeuslaitos ei ole tässä tasapuolinen (hui! Arvostelin juuri korkeinta oikeutta!).

En ymmärrä ollenkaan miksi Halla-aho aiheuttaa niin monille ihmisille näin valtavaa sydämentykytystä. Olisihan tässä vähän tärkeämpiäkin asioita tekeillä. Mutta ehkä häntä tosiaan käytetään tarkoituksellisena esirippuna Suomen myymiselle.

Olli Pusa

Median käyttäytyminen on erikoista. Muutama vuosi sitten korkein oikeus oli sotkujen keskellä, mm. tuomari Eeva Vuorta epäiltiin pimeistä maksuista asunto- / mökkikaupoissa. Silloin media vaati mm. maineensa menettäneitä tuomareita pois korkeimmasta oikeudesta.

Median kirjoituksiin oikeuslaitos vastasi jakamalla tuomiota kriittisille toimittajille. Median piirissä korkeimmalle oikeudelle annettiin uusi nimi, karkein oikeus.

Nyt ilmeisesti median takana olevat vallankäyttäjät ovat nimenomaan ajamassa näitä sumuverhoja ja sananvapauden kaventamista.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hyvä kirjoitus Olli. Olen samaa mieltä, että meneillään on kaksi eri kriisiä: toinen rahan velka-synnystä johtuva finanssikuplakriisi ja toinen euroalueen oma, joka johtuu siitä, että euro on sitä käyttäville maille ulkomaanvaluutta.

Muistutukseksi kaksi Verkkomedian artikkelia siitä, että politiikassa ei ole sattumia:

Romano Prodi myönsi EU-johdon ennakoineen euron romahtamisen - mahdollisuuden liittovaltioon

Prodi sanoo haastattelussa ajoista (2002) jolloin euroalue luotiin:
"Vaikeudet olivat ennnustettavissa. Kun loimme euron, minun näkemykseni talousmiehenä (ja keskustelin siitä Kohlin ja muiden valtiojohtajien kanssa) oli: kuinka meillä voisi olla yhteinen valuutta ilman yhteistä finanssi-, talous-, ja poliittista rakennetta? Viisas vastaus oli: jotta saisimme tämän kehityksen syntymään. Muu tulisi kyllä seuraamaan... Saapui kuitenkin pelon Eurooppa: Kiinan pelko, maahanmuuttajien pelko, globalisaation pelko. Näin ollen oli selvää että tämä kriisi on tulossa. Mutta euro on niin tärkeä, korvaamaton kaikille – erityisesti Saksalle – ettei minulla ole epäilystä siitä etteikö euro ainoastaan selviäisi, mutta siitä tulee yksi maailmantalouden virstanpylväistä."

lue joko juttu http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=2667

Der Spiegel: Saksan hallinto tiesi jo perustamisvaiheessa euron kaatuvan

Der Spiegel kirjoittaa 8.5.2012: "Helmut Kohlin hallinnon asiakirjat, jotka ovat olleet salaisia tähän saakka, osoittavat sen, että euron perustajat olivat hyvin tietoisia sen heikkouksista." Asiasta uutisoi Global Geopolitics. Epäilijät ovatkin jo pitkään varoittaneet Euroopan johtajien tienneen varsin hyvin, mitä he olivat tekemässä luodessaan euron. The Trumpet kirjoitti asiasta jo vuonna 2010.

Nykyinen kriisi ei siis ole vahinko. He tiesivät tämän tulevan, kuten Der Spiegel kirjoittaa: "Yhteinen valuutta ei voi selvitä pitkään, ellei siitä tehdä poliittista unionia." He siis puskivat eteenpäin, koska uskoivat yhteisen valuutan pakottavan vastahakoisen Euroopan luomaan lopulta poliittisen unionin (liittovaltion). Der Spiegelin julkaisemat asiakirjat todistavat tämän.

Italian annettiin liittyä euroon samalla kun sen kirjanpitoa rukattiin standardit täyttäväksi. Asiakirjojen mukaan Saksan hallinto olikin täysin tietoinen Italian talouden tosiasiallisesta ja varsin surkeasta velkaisesta tilasta.

Eikä Helmut Kohlin johtama Saksan hallitus ainoastaan jättänyt välittämättä varoituksista, että Italian velkataakka oli aivan liian korkea, vaan se myös johti suurta yleisöä harhaan ja valehteli tiedoista Saksan Liittovaltion perustuslakituomioistuimelle.

lue koko juttu http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=3737

Olli Pusa

Mielenkiintoisia tietoja. Ne sopivat kyllä hyvin yhteen tosiasioiden kanssa. Samalla kun on tunnustettu, että EMU on lentokyvytön lintu, on vaadittu siirtymistä entistä syvempään liittoon ja liittovaltioon euron pelastamiseksi.

Juuri siksi yritin hahmotella sitä, mitä tuo liittovaltio konkreettisesti Suomelle merkitsisi. Kumma kyllä liittovaltion ajajat ovat olleet kovin vaitonaisia sen vaikutuksista. Suomen vuotuinen tukimaksu liittovaltiolle eli 10 miljardia on laskettu olettamalla tuen prosentiaalinen osuus 20%:ksi, minkä verran Suomi esim. 2009 maksoi tukea EU:n kautta kierrättämistään maksuista.

Ja nuo tukisummat olivat oli itsenäsiten valtioden neuvottelemia ja Suomen tuki 300 miljoonaa absoluuttisesti järjellinen, esimerkiksi paljon pienempi kuin kehitysapu. Mutta Liittovaltiossa luku ei olisi edes itsenäsiten valtioiden neuvottelema vaan liittovaltion päättämä. Ja siellä Völimeren konkurssikypsät maat ovat päättävissä asemissa enemmistönä. Maksuosuus voisi hyvin olla suurempikin.

Jari Jakonen

Ylevän ja kaikkia kohottavan We the People julkisen unionijulistuksen sijasta tää meidän hommamme on siis tosiaan perustettu ylhäältä alas painavan sisäsiittoisen eliittijuonittelun, valehtelun ja korruption aateperustalle, jonka julkikulissiksi ja käytännön julmaksi käsikassaraksi asetettiin uusi ja uljas €-eurooppalaisuus.

Surkea ja piakkoin varmaankin entistäkin traagisemmaksi kääntyvä eurooppalaisuuden antidemokraattinen episodi.

Olli Pusa

Historia on täynnä paradokseja. Neuvostoliitto väitti olevansa rauhan maa ja armeija rauhan armeija. Rauhan armeija kuritti siviilejä Itä-Saksassa 1953, Unkarissa 1956, Tsekkoslovakiassa 1968 ja uhkaili Puolassa 1980 (puolalaiset hoitivat silloin miehityksen itse).

Neuvostoarmeija sekaantui sotiin ympäri maailmaa, sijoitti ydinohjuksia Kuubaan, hyökkäsi Afganistaniin jne.

EU:n piti olla eurooppalaisten valtioiden rauhaprojekti. Kun tämän sotkun laskuja selvitellään, voi käydä niin että EU on se tekijä, joka saa eurooppalaiset kansat käymään toistensa kurkkuun.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Deleveraging olisi pitänyt aloittaa jo muutama vuosi sitten, ja "näyttöjen" perusteella (eli ollut veikkauksissaan eniten oikeassa) uskon, että Bridgewater-sijoitusrahaston vetäjän Ray Dalion näkemys asiasta on oikea. Dalio ohitti hiljattain Soroksen track recordin ja on nyt ollut vuosikymmeniä "useammin oikeassa" kuin muut.

Velkakuplaa voi puhkoa vain kolmella tavalla: inflaatiolla, velkojen anteeksiannolla ja/tai uudelleenjärjestelyllä ja säästämisellä.

Parhaassa tapauksessa jokaista konstia käytetään suunnilleen yhtä paljon, eikä mennä vain yksi kortti pohjassa. Esimerkiksi säästämistä on kokeiltu euroalueella hyvin tarmokkaasti, mutta sen nettovaikutus on ollut negatiivinen - jotkut maat ovat säästäneet itsensä melkein hengiltä.

Oikeudenmukaista kuplan jälkisiivosta ei saa oikein mitenkään, aina joku maksaa. Euroopassa kriisinhoidossa pankkeja on pidetty kuin kukkaa kämmenellä, ja siksi kriisi ei ole ratkennut vaan pahentunut. Päinvastoin!

http://online.barrons.com/article/SB50001424053111...

pysäyttävä graafi, joka paljastaa eurokriisin ytimen kahdessa kuvassa:
http://ftalphaville.ft.com/blog/2012/06/12/1040541...

Ja euro on ollut hyvä juttu, niinhän se lestadiolaisten virallinen mantra siellä hesarin päätoimituksessa meni?

Olli Pusa

Raunhaprojekti euro saattaa olla se viimeinen pisara, joka saa yllytettyä Euroopan kansat toistensa kimppuun, kun valkenee, mitä on tapahtunut.

Kyseessähän tyylipuhdas puhallus. Meidät on houkuteltu samaan kelkkaan huijareiden kanssa. Tehdään juhlalliset sopimukset pelisäännöistä ja sitten osa alkaa rahastamisen. Kun se karkaa käsistä, meille tuodaan lasku maksettavaksi tai muuten mörkö tulee. Aikaisemmin tehdyillä juhlallisilla sopimuksilla pyyhitään takapuolta.

Ja silti Suomessa ja euron, liittovaltion ym. ideologisen pupun puolesta liputtaneet innokkaasti jatkavat samaa intoilua oppimatta mitään. Ovatko he naiveja, tyhmiä vai epärehellisiä?

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

AYE'TEI'H Olli!
Minusta Juri Gatastrofin olisi korkein aika
tajuta se Merkelin antama vihje jonka eilen
sai.

Ludwig Erhard on ns. D-markan isä ja siksipä
typerimmänkin pitäisi osata lukea nyt rivien
välistä se viesti mihin palkinto vihjaa.

█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║

susi-zeniläinen kotiäiti, Harmaasusi™

Olli Pusa

Yritätkö vihjailla, että tuo Kataisen palkitseminen on merkki siitä, että saamme markan takaisin? D-markan.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Oletkohan sinä Olli lukenut liikaa Johanneksen Ilmestyskirjaa?

Olli Pusa

En ole lukenut Johanneksen ilmestyskirjaa. Olen lukenut lähinnä euroa koskevia raportteja suunnitelmia ja maailmantaloutta käsitteleviä tilastoja.

En usko ilmestyskirjojen ennustuksiin. Euron ja liittovaltion puolesta intoilevien osalta en voi varmasti väittää samaa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Egan Jones tuossa oli CNBC:n nopeassa sähkeuutisessa, että heidän (cnbc.com) sivuilta löytyy juttu siitä, miten Espanja ja Italia ovat "täydessä bail-outissa" puolessa vuodessa.

Ei siis mitään "hiukan pankkitukea", vaan kaikki eteentulevat valtiolainat yms.

Olli Pusa

Puoli vuotta voi olla liian pitkä aika. Toki teknisesti se voisi toimia niin, mutta kun markkinat alkavat haistaa verta, ne reagoivat heti ja kriisi tulee eteen nopeammin.

Jo jonkin aikaa on ollut näkyvissä kummallisia merkkejä. Joku silmäätekevä sanoo jotakin julkisuuteen ja pian sen jälkeen se kiistetään jonkun toisen silmäätekevän toimesta.

Tuollainen keroo yleensä siitä, että johtokerroksessa on vallalla täydellinen paniikki ja kaikki juoksentelevat hädissään laukomassa erilaisia kummallisuuksia. Ja tuota on ollut näkyvissä jo viikkoja, ehkä kuukausia. Siis johtokerroksessa taidetaan tietää, että korttitalo on sortumassa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Suosittelen lukemaan tämän jutun,mistä selviää kuinka kankeaa tämä homma onopittujen mallien ja ideologioiden vuoksi.. http://rahajatalous.wordpress.com/2012/06/12/euroa...

Olli Pusa

Analyysi on oikea. Euroalueen maiden epätasapaino on perimminen syy Euroopna ongelmiin. Välimerenmaat ovat ostaneet saksalaisia tuotteita yli sen, mitä tienaavat. Rahat he ovat saaneet lainaksi saksalaisilta pankeilta.

Saksalaisten pankkien riskiarvioinnissa näkyy hyvin, kuinka euro sotki ajattelun. 1990-luvun alun kriisissä olin mm. Kuntarahoituksen toimitusjohtajana ja jouduin paljon keskustelemaan saksalaisten pankkiirien kanssa. Kun kysyi lainaavatko he rahaa Kreikalle, oli vastauksena naurua. He eivät lainaa Kreikalle, se ei ole koskaan maksanut velkojaan takaisin. Ja kun euro tuli, tämä oppi ihmeellisesti unohtui ja tässä ollaan.

Sinänsä lainatukien muuttaminen suoriksi avustuksi (joita lainatakaukset oikeasti paljolti ovat) olisi poliittisesti vaikeaa. Saksalaiset maksaisivat kreikkalaisille avustusta, jotta he ostaisivat rahoilla saksalaisia tuotteita. Erikoista elvytystä. Mutta vielä erikoisempaa on se, että Suomi osallistuu noihin maksuihin, kun Suomen vienti noihin maihin on olematonta.

Käyttäjän PetroMntyl kuva
Petro Mäntylä

Hei Olli,

Olen liittovaltiosta ja EU:n hajoamisesta lukenut muualtakin, mutta selitit tämän muihin verrattuna selkeästi ja onnistuneesti tiivistäen - kiitoksia tästä!

Talousasioihin selvästi perehtyneenä kysyisin sinulta mielipidettä asunnon ostamiseen tällä hetkellä. Tarve sille on äärimmäisen perusteltua ja tulon lähde keskimääräistä selvästi turvatumpi. Myös 10 vuoden kiinteitä korkoja saisi nyt halvalla. Riski on valtava siitä huolimatta, mutta ovatko selviytymismahdollisuudet olemattomat?

Olli Pusa

En halua alkaa asuntoneuvojaksi. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat voivat olla vaarallisen korkeita. Jos (kun) korkotaso nousee, voi asuntojen kysyntä romahtaa ja hinnat laskea. Vaikka et asuntoa olisi myymässäkään, sen vakuusarvo voi laskea ja pankki alkaa huudella lisää vakuuksia.

Ei elämää voi jättää elämättä kriisistä huolimatta. Kannattaa kuitenkin olla varovainen. Kohtuullinen omaan tulotasoon sopiva asunto, mahdollsimman vähän velkaa, korko hajautettuna eri korkomuotoihin ym. yleiset ohjeet pätevät kaikkina aikoina. Jos tulot eivät ole varmoja, harkitse vuokra-asumista.

Käyttäjän PetroMntyl kuva
Petro Mäntylä

Kiitos paljon kommenteista! Pelataan siis mahdollisimman varman päälle riskeistä huolimatta.

Toimituksen poiminnat